Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PRZYPOMINAMY - od 16 maja stan zagrożenia epidemicznego zamiast stanu epidemii. Co to oznacza?

Obowiązujący dotąd stan epidemii związany z epidemią COVID-19, od poniedziałku 16 maja został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczał na początku maja, że jest to jedynie "przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe". Ze względu na zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem i spadek liczby osób hospitalizowanych został zniesiony stan epidemii, na którego miejsce wprowadzony zostaje stan zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe zasady wchodzą w życie od poniedziałku 16 maja.

 

"Od dziś w Polsce nie mamy stanu epidemii, ale stan zagrożenia epidemicznego. Spada liczba zakażeń, maleje liczba hospitalizowanych pacjentów. Mamy szczepionki i leki a odporność populacyjna to ok. 95 proc. Pamiętajmy jednak, że COVID-19 nie zniknął, ale pozostaje z nami" - napisał w poniedziałek na Twitterze Adam Niedzielski.


COVID-19. Stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Co to oznacza?

Warto przypomnieć, że stan epidemii, który obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 r., to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze, mająca na celu podjęcie określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.Stan zagrożenia epidemicznego wiąże się natomiast z ryzykiem wystąpienia epidemii.


Zakończenie stanu epidemii nie będzie skutkowało dużymi zmianami w głównych przepisach prawa pracy. Podtrzymana została dotychczasowa regulacja dotycząca m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania na zaległy urlop i na okresowe badania lekarskie.


W mocy pozostaje większość przepisów tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r., co oznacza, że pracodawca, zarówno w czasie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, jak i trzy miesiące po ich odwołaniu, może zalecić pracownikowi pracę zdalną. Pracownik musi mieć jednak możliwości techniczne i umiejętności pozwalające na wykonywanie takiej pracy. Pracodawca ma też prawo w każdej chwili cofnąć polecenie pracy zdalnej.


Test na obecność koronawirusa tylko po zleceniu od lekarza


Jak pisaliśmy w Gazeta.pl , od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady wykonywania testów na koronawirusa. O jego konieczności decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Test PCR zleca lekarz np. przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za niezbędne. Ponadto nie można go już wykonać bezpłatnie m.in. w aptekach i w mobilnych punktach wymazowych, ani samodzielnie zapisać się na test przez formularz wypełniany online lub przez konsultanta infolinii.


139 przypadków COVID-19. "Za zbytni optymizm zapłaciliśmy życiem ludzkim"


Minionej doby wykonano 5 941 testów, które potwierdziły 139 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 10 ponownych - poinformowano w niedzielę 15 maja na stronach rządowych. W sumie od momentu, kiedy w Polsce został wykryty pierwszy przypadek COVID-19, czyli 4 marca 2020 r., zarejestrowano 6 003 436 chorych i 116 207 zgonów.


- O ile jestem zwolennikiem tego, żeby reagować na zmieniającą się sytuację, która w tym momencie nie wygląda źle - wszystkie prognozy krótkoterminowe mówią o tym, że będzie coraz lepiej - to jestem znacznie bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o poczucie triumfu. Obecnie można spodziewać się spadków zakażeń związanym z sezonem letnim, a dodatkowo poziom immunizacji oraz dominacja wariantu omikron zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu. Liczba zgonów i zajętych łóżek jest znacznie mniejsza i cały czas maleje - powiedział w środę 11 maja PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak zaznaczył, "po lecie przychodzi jesień i już dwa razy się na to nacięliśmy i za zbytni optymizm zapłaciliśmy życiem ludzkim".

 

Auotr:

Źródło: Gazet.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.