aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Miliard złotych na sprzęt, mieszkania i auta dla osób niepełnosprawnych

W środę w MRiPS odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Doroty Habich - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych, PFRON oraz Tomasza Maruszewskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych, PFRON.

 

W ub.r. premier Mateusz Morawiecki przeznaczył miliard złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister Paweł Wdówik poinformował o wykorzystaniu tych środków. Trafią one m.in. na „Wypożyczalnie technologii wspomagających” oraz programy mieszkaniowe.

Ułatwiony dostęp do specjalistycznego sprzętu

W wypożyczalniach znajdą się urządzenia i technologie wspomagające dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzroku, słuchu, niepełnosprawności ruchowej oraz zaburzeń w komunikowaniu się. Będzie to sprzęt wysokospecjalistyczny, niefinansowany w ramach NFZ.

Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do technologii wysokiej jakości – powiedział Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – Na ten program przeznaczamy 200 mln zł.

Wypożyczalnia technologii wspomagających przyczyni się tego, że osoby z niepełnosprawnością nie będą musiały kupować nowego sprzętu. Pozwoli to na zaoszczędzenie środków, które będzie można przeznaczyć na inne cele.

Wniosek o wypożyczenie technologii będzie można złożyć drogą elektroniczną. Po tym nastąpi spotkanie z doradcą, w celu wyboru odpowiedniego sprzętu. Opłata roczna za wypożyczenie będzie wynosiła jedynie 1,5-2 proc. wartości technologii wspomagającej.

Mieszkania

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” starują trzy programy mieszkaniowe. W pierwszej połowie lutego zostaną ogłoszone wyniki programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Ma on jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie oraz świadczenie całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Na ten cel trafi 300 mln zł.

Program Dostępne mieszkania służy dofinansowaniu do zamiany lokalu, obarczonego barierami architektonicznymi – mówiła podczas briefingu Dorota Habich, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. programowych. – Z kolei program Mieszkanie dla absolwenta pomoże w wynajęciu lokum osobie z niepełnosprawnościami, która po ukończeniu nauki poszukuje bądź podejmuje pracę. Na każdy z tych programów kierujemy po 150 mln zł.

Samochody

Ostatni program w ramach pakietu służy dofinansowaniu do zakupu samochodu, przeznaczonego dla osoby z niepełnosprawnością.

Na ten cel mamy 250 mln zł – poinformował Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych. 

Dodał, że choć nakłady na wszystkie te realizowane działania przekroczyły miliard zł, PFRON zapewni ich finansowanie w kolejnych latach.

 

Źródło: MRiPS 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.