Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH poszukuje konsultantów, specjalistów z zakresu orzekania o niepełnosprawności

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, (www.obpon.pl) w związku z rozwojem działalności doradczej oraz realizacją dla naszych strategicznych partnerów biznesowych nowych projektów, zaprasza do stałej współpracy konsultantów specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących orzekania  o niepełnosprawności - lekarzy, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, prawników.

 

Zakres obowiązków:

• świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w obszarze orzecznictwa oraz zasad i możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności w formie telefonicznej obsługi klienta (TOK) www.obpon.pl/tok 

• udzielania Pracodawcom odpowiedzi z zakresu orzecznictwa i stopni niepełnosprawności w serwisie Vademecum Wiedzy (www.vademecumwiedzy.pl)

• wsparcie merytoryczne Pracodawców w przeprowadzaniu procedury odwoławczej

• redagowanie tematycznych opracowań eksperckich i artykułów publikowanych w serwisie www.obpon.pl w kategorii „opracowania ekspertów”

Wymagania:

• wiedza ekspercka w zakresie orzekania o niepełnosprawności

• minimum 5-letni staż pracy w powiatowym lub wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności lub na stanowiskach pokrewnych

• znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów regulujących orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Kodeksu postępowania administracyjnego

• wykształcenie wyższe kierunkowe: medycyna, psychologia, doradztwo zawodowe, praca socjalna lub specjalizacja z zakresu orzekania o niepełnosprawności

Forma współpracy:

• praca dodatkowa w formie zdalnej, w nienormowanym czasie pracy

• zatrudnienie na podstawie umowy B2B lub umowy zlecenia

• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów współpracy i ilości wykonanych zleceń