Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

25 – lecie działalności OBPON. Rozwój, plany na przyszłość, podsumowanie dotychczasowych i bieżących działań

Szanowni Państwo, Klienci naszej firmy, nasi sympatycy oraz firmy współpracujące!

W 2024 roku minie dokładnie 25 lat, odkąd firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) świadczy usługi skierowane do pracodawców osób z niepełnosprawnościami.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele zmian, z których, jesteśmy przekonani, będziecie Państwo zadowoleni.

 Z każdym rokiem rozwijamy się i dbamy o stałe podwyższanie jakości naszych usług. Świadczy o tym m.in: systematyczny wzrost ilości Klientów, organizowanych przez naszą firmę szkoleń, wykonywanych audytów i interwencji, które realizujemy jako firma OBPON, jak również jako Organizacja pracodawców OBPON.ORG. Mnogość sukcesów, jakie mamy na swoim koncie oraz opinia firmy rzetelnej, profesjonalnej, działającej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawsze wywiązującej się ze wszystkich swoich zobowiązań pozwalają nam cieszyć się ogromnym zaufaniem z Waszej strony. Zdobyte przez lata doświadczenie i miejsce, w jakim obecnie się znajdujemy, utwierdzają nas w przekonaniu o tym, że warto. Czujemy potrzebę dalszego świadczenia usług na Waszą rzecz, na niezmiennym poziomie —  zapewniając najwyższą jakość i  nadążając na nieustannie zmieniającą się rzeczywistością.

Rok 2024, w kontekście współpracy z naszą firmą i organizacją OBPON.ORG, będzie przełomowy. Od stycznia będziemy wdrażać szereg zmian w naszym działaniu, które będą milowym krokiem w podniesieniu jakości naszych usług, jednocześnie znacznie wyróżnią nas na tle konkurencji.

Liczymy, że wieloletnia działalność naszej firmy, zdobyte doświadczenie i profesjonalizm będą dla Was niezmiennie czynnikiem decydującym o dalszym korzystaniu z naszych usług.

Na przestrzeni naszej 25-letniej działalności przeszkoliliśmy tysiące firm, przeprowadziliśmy wiele audytów oraz pozyskaliśmy pracę dla kilku tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązaliśmy skutecznie szereg problemów, wielokrotnie pomogliśmy pracodawcom w trudnych sytuacjach czy kontrolach.

W naszych serwisach informacyjnych codziennie publikujemy bieżące informacje i opracowania ekspertów, cotygodniowe mailingi dostarczają wiedzę w zakresie zmieniającego się prawa, jak również interpretacji obowiązujących przepisów. Odpowiadamy na Wasze pytania w serwisie „Vademecum Wiedzy”, prowadzimy Telefoniczną Obsługę Konsultacyjną, organizujemy szkolenia, oddajemy do Waszej dyspozycji naszych wykwalifikowanych konsultantów. Tworzymy i nieustannie ulepszamy przydatne w Waszej działalności aplikacje, wspomagające procesy związane z uzyskiwaniem dofinansowań, wydatkowaniem środków ZFRON, ewidencjonowaniem ulg we wpłatach na PFRON czy wspierające pracę osób z niepełnosprawnością w pracy zdalnej.
Ponadto codziennie nasz zespół redaktorów i najlepszych ekspertów w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami tworzy dla Państwa merytoryczne treści, które pomagają podejmować właściwe decyzje kadrowe, księgowe i biznesowe. Prowadząc korespondencję z BON, PFRON, UOKiK, ZUS, PIP i innymi organami administracji publicznej pomagamy zrozumieć właściwą wykładnię zmieniających się przepisów prawa, a nasze interwencje tworzone w imieniu członków Organizacji OBPON.ORG przyczyniają się do polepszenia obowiązującego prawa i właściwej interpretacji przepisów mających wpływa na Waszą działalność.

W ostatnim czasie:

 • zaprosiliśmy do współpracy nowych ekspertów OBPON co przyczyniło się do zwiększenia efektywności w udzielaniu odpowiedzi na Vademecum Wiedzy oraz ilości publikowanych własnych opracowań w serwisie informacyjnym,
 • zwiększyliśmy znacznie ilość nowych Klientów oraz odwiedzalność naszych stron o 150%,
 • otworzyliśmy się bardziej na Wasze potrzeby, organizując liczne ankiety, aby jeszcze skuteczniej reprezentować interesy pracodawców osób z niepełnosprawnościami
 • poprawiliśmy jakość obsługi naszych Klientów oraz formę dostarczanych regularnie mailingów, zapewniając pracodawcom dostęp do najważniejszych informacji, 
 • wdrożyliśmy nową stronę Obpon.org
 • poszerzyliśmy ofertę usług o audyty: audyty.obpon.pl

Obsługujemy zarówno największych pracodawców w Polsce, jak również sektor średnich i małych firm na terenie całego kraju. Zaufały nam podmioty o zasięgu globalnym i ogólnopolskim. Przedsiębiorstwa, które nie mogą sobie pozwolić na brak profesjonalizmu i doświadczenia firm partnerskich,,banki, instytucje finansowe oraz państwowe.

Zatrudniamy ponad 40 osób w różnych działach, nowa siedziba naszej firmy mieści się w samym centrum starego miasta na dwóch piętrach i prawie 1000 m2 powierzchni biurowej.
Na początku 2024 roku udostępnimy pracodawcom osób z niepełnosprawnościami serwis informacyjno – doradczy, nad którym pracujemy od kilku miesięcy, w zupełnie nowej odsłonie. Nowa strona zapewni użytkownikom znacznie większe możliwości oraz widocznie poprawi funkcjonalność i komfort przeglądania treści. W ciągu najbliższego roku będą pojawiać się nowe funkcjonalności, które usprawnią Państwa współpracę z PFRON. (wzory dokumentów, ważne daty, konto użytkownika itp.). Poprawi się również moduł szkoleń w panelu klienta, w którym nasi Klienci zawsze znajdą link do szkolenia, w którym brali udział, materiały szkoleniowe czy certyfikat uczestnictwa. To tylko niektóre zmiany.

Sporej transformacji ulegnie także nasza oferta ogólna, jej dostępność i konkurencyjność, również cenowa. Wiele zmian planujemy także w naszej ofercie szkoleniowej. Klientom zapewnimy cykliczne, co ważne – bezpłatne webinaria tematyczne prowadzone przez naszych specjalistów, które skupią się na konkretnej problematyce, adekwatnej do bieżącej sytuacji. Nie bez znaczenia będzie również wprowadzenie najatrakcyjniejszej na rynku gwarantowanej naszym Klientom ceny za uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach komercyjnych w trakcie wykupionego dostępu do naszych usług abonamentowych. Nie szkolimy i nie będziemy szkolić z projektów ustaw i wyimaginowanych przepisów, co do których nie uzyskamy pewności, że wejdą w życie. Nie stosujemy również elementów strachu i niepewności co do zmian przepisów w przyszłości, aby tym samym zwiększać grono uczestników – szkolimy z faktów, a nie z pogłosek.

Planujemy sukcesywne wprowadzanie wielu nowych rozwiązań, które będą przyczyniać się do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług i zacieśniania relacji z naszymi Klientami. Zmieniamy również istniejące od niemal początku funkcjonowania naszej firmy logo!

Sytuacja polityczna w kraju pozwala twierdzić, że pracodawców może czekać w najbliższym czasie wiele zmian, do których po raz kolejny będą musieli się przystosować. Tym bardziej teraz, nasza rola jako partnera społecznego przy tworzonym ustawodawstwie będzie pomocna i, jak zawsze, stanowić będzie nieoceniony „pomost” na drodze dialogu pomiędzy nami, pracodawcami, a jednostkami rządowymi tworzącymi prawo w nowych uwarunkowaniach.

Razem możemy więcej!

Z poważaniem,
Krzysztof Kuncelman – Prezes Zarządu OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.