Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy - JOANNA WAWRZYŃCZAK

Artykuł nie posiada streszczenia

ADMINISTRACJA
INFORMUJE O UKAZANIU SIĘ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI:

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON:

"Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy"
- JOANNA WAWRZYŃCZAK

PONAD 1000 stron !!! (okładka twarda, szyta)

Książka poświęcona jest zagadnieniom księgowości w zakładach pracy chronionej, jak również u pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prezentuje bilansowe i podatkowe ujęcie zwolnień z podatków i opłat w zpch, dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, finansowania oraz refundacji od 1 stycznia 2008 r. składek ZUS, zawiera zasady ewidencji funduszu ZFRON oraz schematy księgowań wydatków z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy o charakterze socjalnym dla indywidualnego konsumenta, jak również prezentację tych wydatków według prawa podatkowego a także kwestię odliczania podatku VAT od zakupów finansowanych z ZFRON. Książka wzbogacona została o interpretacje urzędów skarbowych dotyczących powyższych zagadnień, stanowiska i wyjaśnienia MF, MPiPS oraz UOKiK, a ponadto przytacza szereg przykładów z praktyki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pytania dotyczące tej tematyki i odpowiedzi autorki udzielone w serwisie www.vademecumwiedzy.pl


 

SPIS TREŚCI:


1.Tworzenie ZFRON - zakłady pracy chronionej 5
1.1. Środki tworzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ujęciu bilansowym 5
1.1.1.Zwolnienie z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 8
1.1.2.Zwolnienie z tytułu podatków od czynności cywilno-prawnych. 10
1.1.3.Księgowanie zwolnień z opłat 13
1.1.4.Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) 15
1.1.5.Odsetki na rachunku bankowym ZFRON 18
1.1.6.Nadwyżka SOD 21
1.1.7.Środki pochodzące ze zbycia środków trwałych sfinansowanych ze środków funduszu rehabilitacji w części niezamortyzowanej. 22
1.2.Nowe terminy przekazywania środków na rachunek ZFRON 27
1.2.1.Środki uzyskane ze zwolnień z podatków i opłat 28
1.2.2.Przekazywanie nadwyżki SOD na rachunek bankowy ZFRON 32
1.2.3.Termin przekazywania środków uzyskanych z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek ZFRON 33
1.3.Podział i przeznaczenie środków zgromadzonych na ZFRON 36

2.Ewidencja zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 44
2.1.ZFRON w księgach rachunkowych - konta analityczne 44
2.2.Prowadzenie ewidencji środków ZFRON przy podatkowej księdze przychodów i rozchodów 46

3.Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) 48
3.1.Ujęcie bilansowe dofinansowania - księgi rachunkowe 48
3.2.Ewidencja SOD w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 64
3.3.Ujęcie podatkowe dofinansowania 68
3.4.Nadwyżka SOD w 2007 r. 73
3.5.Zmiany w przepisach - obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 74

4.Składki ZUS - w aspekcie podatkowym i bilansowym w 2007 oraz w 2008 r. 81
4.1.ZUS - finansowanie składek ZUS przed nowelizacją oraz refundacja składek po nowelizacji ustawy o rehabilitacji 81
4.2.Ujęcie składek ZUS w księgach rachunkowych w 2007 r. 85
4.3.Prezentacja składek ZUS w księgach rachunkowych w 2008 r. 87
4.4.Składki ZUS w 2007 roku - aspekt podatkowy (updop, updof) 88
4.5.Skutki podatkowe zastąpienia finansowania składek na ubezpieczenia społeczne refundacją od 2008 r. 90
4.6.Ewidencja wynagrodzeń oraz ZUS w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 91

5.Wydatkowanie środków ZFRON - według reguły de minimis i poza regułą 95
5.1.Tytuły wydatków 95
5.2.Źródła wydatków w ramach de minimis 104
5.3.Nowa reguła de minimis dla wydatków z ZFRON 106
5.4.Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 122

6.Ujęcie bilansowe wydatków z ZFRON (księgi rachunkowe) - ogólne zasady ewidencji pomocy indywidualnej, indywidualnych programów rehabilitacji oraz pomocy de minimis. 135
6.1.Wydatkowanie funduszu rehabilitacji w ramach pomocy indywidualnej 135
6.2.Wydatkowanie funduszu rehabilitacji indywidualnych programów rehabilitacji 137
6.3.Wydatkowanie środków z ZFRON ogólnego (pomoc de minimis) 141

7.Zakup i sprzedaż środków trwałych z ZFRON 144
7.1.Ewidencja księgowa zakupu środków trwałych 144
7.2.Przekazywanie niezamortyzowanej części środków trwałych w przypadku ich sprzedaży 149
7.3.Metody amortyzacji a kwota do przekazania na ZFRON w przypadku zbycia środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 153

8.Wydatki z ZFRON - wybrane zagadnienia 161
8.1.Zakup nieruchomości z ZFRON 163
8.2.Baza rehabilitacyjna, wypoczynkowa, socjalna - tworzenie i utrzymanie bazy ze środków ZFRON 163
8.3.Leasing operacyjny - forma nabycia środków trwałych 176
8.4.Roboty budowlane z ZFRON 185
8.5.Wynagrodzenie pielęgniarki, lekarza, członka komisji rehabilitacyjnej finansowane z ZFRON 190

9.Zagadnienia VAT związane z wydatkami ZFRON 196

10.Aspekty podatkowe (updop, updof) wydatków ze środków ZFRON 199
10.1.Wydatki stanowiące pomoc socjalną dla indywidualnego konsumenta 199
10.2.Wydatki stanowiące przysporzenie korzyści dla pracodawcy 200

11.Interpretacje Urzędów Skarbowych 208
11.1.Dofinansowanie SOD a przychody podatkowe 208
11.2.Finansowanie składek ZUS 247
11.3.Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zpch (PIT-4) 248
11.4.Niezapłacony podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów 263
11.5.Wpłaty na PFRON 266
11.6.Dotacje na zakup środków trwałych i wyposażenia w świetle podatku dochodowego 269
11.7.Wydatki z ZFRON a koszty uzyskania przychodu 277
11.8.Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z ZFRON a koszty uzyskania przychodów 293
11.9.Równowartość odpisów amortyzacyjnych a przychody 316
11.10.Zakupy z ZFRON a VAT 325
11.11.Pomoc indywidualna a podatek dochodowy od osób fizycznych 328
11.12.Pozostałe zagadnienia 338

12.Stanowiska Ministerstwa Finansów 375

13.Stanowiska i wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 382

14.Wyjaśnienia i stanowiska UOKiK 427

15.Vademecum wiedzy - pytania i odpowiedzi 435
15.1.Ewidencja ZFRON 435
15.2.Rachunek ZFRON 440
15.3.Zwolnienia z podatków i opłat 445
15.4.Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) 463
15.5.Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 498
15.6.Nadwyżka SOD 537
15.7.Składki na ubezpieczenia społeczne 548
15.8.Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego 587
15.9.Dotacje z PFRON na zakup środków trwałych 605
15.10.Dofinansowanie do odsetek 616
15.11.Wydatki z ZFRON a koszty uzyskania przychodów 618
15.12.Koszty uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 641
15.13.Wydatki z ZFRON a pomoc de minimis 721
15.14.Baza wypoczynkowa, rehabilitacyjna i socjalna - finansowana z ZFRON 735
15.15.Środki trwałe sfinansowane z ZFRON - zakup, sprzedaż 773
15.16.Nabycie środków trwałych z ZFRON w ramach leasingu 831
15.17.Wydatki z ZFRON a prawo do odliczenia VAT 847
15.18.Pytania kompleksowe - wydatki z ZFRON a koszty uzyskania przychodów, VAT, ewidencja funduszu 864
15.19.Pomoc indywidualna 903
15.20.Inne zagadnienia 920

16.Najważniejsze akty prawne 1005

 

Joanna Wawrzyńczak ekonomista
zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR
specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kilkuletnie doświadczenie w księgowości, m.in. w spółce z kapitałem zagranicznym. Jest również auditorem wewnętrznym ISO 9001:2000. Konsultant w serwisie dla pracodawców osób niepelnosprawnych www.vademecumwiedzy.pl , wykładowca i doradca w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

PRZYPOMINAMY!
 
UWAGA!!! WSZYSCY KLIENCI, KTÓRZY PRZEDŁUŻĄ LUB WYKUPIĄ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW LUB JEDNEGO Z NICH

         

OTRZYMAJĄ KSIĄŻKĘ GRATIS
 
ilość stron: PONAD 1000
data wydania: STYCZEŃ 2008r.

Książkę można także zakupić klikając w poniższy baner:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.