Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON SZKOLENIE: 'WARSZTATY SOD 2007/2008 - ROZLICZENIE ROCZNE 2007 + NOWELIZACJA SOD PO 1 STYCZNIA 2008r.' OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W RZESZOWIE i ŁODZI

Artykuł nie posiada streszczenia


 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawcy osób niepełnosprawnych,
Właściciele firm, Prezesi, Dyrektorzy, Główni Księgowi,
Osoby zajmujące się tą tematyką dofinansowań do wynagrodzeń w firmie.

zaprasza na cykl ogólnopolskich warsztatów szkoleniowych pt.:
 
"WARSZTATY SOD 2007/2008 - ROZLICZENIE ROCZNE 2007 + NOWELIZACJA SOD PO 1 STYCZNIA 2008"
1. Rozliczenie roczne uzyskanej pomocy publicznej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS za pomocą aplikacji e-SOD (zakończone rozliczeniem rocznym 2007r. wraz z uzyskaniem darmowego 12 - miesięcznego abonamentu na korzystanie z aplikacji e-SOD dostosowanej do zmian po 1 stycznia 2008 - umożliwiającej składanie miesięcznych informacji i wniosków dot. uzyskiwania dofinansowań), weryfikacja dokonanego rozliczenia rocznego 2007
 
2. Nowe zasady uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ZUS z PFRON od 1 stycznia 2008r. - prawidłowe wypełnianie nowych załączników do rozporządzeń dotyczących SOD i ZUS (druki informacyjne: INF-DP, INF-UP, wnioski: WN-D i WN-U) wykłady + ćwiczenia + przykłady.


Szanowni Państwo!
13 grudnia 2007 roku zostało podpisane Rozporządzenie w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadzające szereg zmian w stosunku do obowiązujących do konca 2007 roku przepisów regulujących zasady dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmieniające zasady udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz wprowadzające nowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnych rolników i rolników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników. Pracodawcy osób niepelnosprawnych muszą dokonać rozliczenia rocznego uzyskanych w 2007 roku dofinansowań do dnia 15 lutego 2008r. oraz rozpocząć rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za rok 2008 na nowych zasadach - począwszy od dokumentów za miesiąc styczeń 2008 r., zarówno informacje miesięczne, jak i wnioski o wypłatę dofinansowania składane będą co miesiąc, do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, których dotyczą. Tak więc pierwsze informacje miesięczne dot. rozliczeń roku 2008 muszą zostać złożone do 20 lutego 2008 roku! Dotychczas udzielana pomoc polegająca na finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne zastąpiona została refundacją składek, co oznacza, że wnioskodawca w celu ubiegania się o refundację zobowiązany został do terminowego opłacania składek do ZUS, aby nastepnie zwrócić się do Funduszu (PFRON) o ich refundację. Te i kilka innych istotnych zmian w zakresie rozliczeń dofinansowań, jak również zbliżające się nieubłagalnie w/w terminy powinny zachęcić Państwa do uczestnictwa w organizowanych przez nas warsztatach zarówno pod kątem uzyskania wszelkich informacji dot. nowelizacji ustawy, nowych form rozliczenia dofinansowań, jak również możliwości kompleksowego rozliczenia dofinansowań za rok 2007 tudziez weryfikacji dokonanego na drukach rozliczenia 2007.
 
NINIEJSZE WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ SĄ NA DZIEŃ DZISIEJSZY JEDYNĄ TEGO RODZAJU FORMĄ SZKOLENIA W POLSCE!
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli / pracowników firm ubiegających się o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych  - pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy
Serdecznie zapraszamy
3 SZKOLENIA W JEDNYCH WARSZTATACH !
  
 
Organizowane przez naszą firmę warsztaty szkoleniowe to kompleksowe szkolenie łączące w sobie:
 1. wykłady dot. rozliczenia rocznego dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek
     na ubezpieczenia społeczne za 2007 rok (wymagane rozliczenie do dnia 15 - go lutego 2008r.)
 2. wykłady dot. nowych form rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek
     na ubezpieczenia społeczne obowiązujących po 1 stycznia 2008r. wraz z omówieniem nowych rozporządzeń
     wykonawczych (wymagane złożenie pierwszych informacji do 20 lutego 2008r.),
 3. możliwość kompleksowego rozliczenia dofinansowań za rok 2007 w trakcie warsztatów
     (informacje szczeg. o rozliczeniu poniżej w "Rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń za 2007 rok
     podczas warsztatów"),
 4. wykłady teoretyczne wraz z praktycznymi przykładami rozliczeń dofinansowań i wypełniania nowych druków
     (każdy uczestnik otrzyma komplet niezbędnych do dokonywania rozliczeń druków),
 5. samodzielne wypełnienie druków INF-D-R i INF-U-P pod kontrolą wykładowców,
 6. możliwość weryfikacji rozliczenia dofinansowań dla uczestników, którzy już wstępnie posiadają wypełnione druki
     INF DR i INF DKZ,
 7. możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.


(szczegółowy program szkolenia poniżej)

WYKŁADOWCA:  
EDYTA SIERADZKA
Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogolnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń - SOD, pomoc publiczna -de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr
Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Rozpoczęte studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dyrektor ds. dofinansowań i rozwoju Produktu e-SOD w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osob Niepełnosprawnych. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant - doradca współpracujący na stałe z serwisem
VADEMECUM WIEDZY.
ORGANIZACYJNIE WARSZTATY POPROWADZĄ:
KRZYSZTOF KUNCELMAN-
twórca i właściciel portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych www.bazazpchr.pl , www.zpchr.info , www.vademecumwiedzy.pl , www.zfron.info , www.e-sod.pl , www.iprserwis.pl , www.rehabilitacja.zpchr.pl , www.ksiegarnia.zpchr.pl, www.szkolenia.zpchr.pl . Właściciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD, organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych 
ORAZ PRACOWNICY FIRMY OBPON: Jolanta Wójcik, Magdalena Fedaczyńska, Anna Szymańska, Barbara Sala
WSPARCIE W ZAKRESIE DOKONANIA PODCZAS WARSZTATÓW ROZLICZEŃ ROCZNYCH DOFINANSOWAN ZA 2007 ROK:
IDA ROLEK - współtworca Systemu e-SOD, programista, kilkuletnie doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań dla pracodawców osób niepełnosprawnych z zakresu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń
MACIEJ LITWINIUK - współtwórca Systemu e-SOD, programista
TERMINY I MIEJSCA:
 
  
  
 
5.Miejsce: RZESZÓW - 4 lutego 2008
Hotel Classic
ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów
(OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)


lokalizacja
6.Miejsce: ŁÓDŹ - 5 lutego 2008
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
(OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)


lokalizacja
7.Miejsce: WARSZAWA - 6 lutego 2008
Ośrodek Konferencyjny GALERIA NA KOLE
ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa


lokalizacja
8.Miejsce: BYDGOSZCZ - 7 lutego 2008
PARK HOTEL
ul. Wrocławska 3, 85-211 BYDGOSZCZ


lokalizacja
9.Miejsce: GDAŃSK - 8 lutego 2008
Novotel Gdansk Centrum Hotel
ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk


lokalizacja

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA >>>


KAŻDY UCZESTNIK WARSZTATÓW OTRZYMA (w cenie warsztatow):
 • pełne materiały szkoleniowe,

 • komplet aktów prawnych i załączników (wzory druków) obowiązujących od dnia 01 stycznia 2008r. z objaśnieniami,

 • wzory załączników z objaśnieniami oraz komplet druków INF-D-R i INF-U-P po 12 sztuk (dla każdego miesiaca z osobna),

 • darmowe korzystanie przez 12 miesięcy z aplikacji System e-SODz wprowadzeniem danych za rok 2007 i pełnym rozliczeniem roku 2007 + dalsze korzystanie z Systemu z uwzglednieniem zmian po 1 stycznia 2008r. *

 • objaśnienia do aplikacji e-SOD,

 • opracowanie Pana Szczepana Wrońskiego dot. prawidłowego wypełniania NOWYCH wzorów formularzy opracowane na zlecenie firmy OBPON,

 • obszerne opracowanie Pani Edyty Sieradzkiej pt. „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”,

 • poradnik rozliczenia rocznego SOD - najczęściej występujące wątpliwości zgłaszane przez uczestników poprzedniego cyklu szkolen ogólnopolskich pt. "Nowelizacja SOD...",

 • darmową wersję testową nowego systemu rozliczeń dofinansowań e-SOD, umożliwiającą rozliczenia 2006r. i import danych do czerwca 2007r. ** 

 • darmową wersję testową serwisów  Serwis Informacyjny  oraz/lub  VADEMECUM WIEDZY ***

 • darmową wersję testową systemu e-SOD ****

 • mozliwość zakupienia / zamówienia książki "dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych - stan prawny na 1 stycznia 2008r." autorstwa Pana Szczepana Wrońskiego *****

 • serwis kawowy,

 • obiad.
       * dla tych z Państwa, którzy opłacili WARIANT 1 za warsztaty (patrz: "ceny warsztatów")
     ** dla tych z Państwa, którzy oplacili WARIANT 3 za warsztaty (patrz: "ceny warsztatów")
   *** dla tych z Państwa, ktorzy nie posiadają wykupionych dostepów do naszych serwisów internetowych


  spis materiałów szkoleniowych:

  Materiały szkoleniowe na warsztaty

  1. Rozporządzenie dot. dofinansowań wraz z 4 załącznikami (INF-D-P, WN-D (1), WN-D (2), INF-D-Kz, INF-D-R) + objaśnienia do druków
  2. Rozporządzenie dot. refundacji składek wraz z 6 załącznikami( WN-U (1), WN-U (2), INF-U-P, INF-U-G, INF-U-A, INF-U-R, INF-U-Kz) + objaśnienia do druków
  3. Komplet po 12 druków INF-D-P i po 12 druków INF-U-P + 1 raz tylko objaśnienia do INF-D-P i INF-U-P 
  4. Rozliczenie roczne dla ZPCHR
  5. Rozliczenie roczne dla otwartego rynku
  6. Wzór oświadczenia o wyborze ryczałtu na 2008r.
  7. Tabela z maksymalną wielkością pomocy i ryczałtem na 2008r.
  8. Nowe rozporządzenie wraz z załącznikiem "w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy) (Dz.U. Nr 61 poz. 413)
  9. Wybrane pytania i odpowiedzi z Vademecum Wiedzy (np. 5 pytań i odpowiedzi dot. SOD i ZUS)
  10. Procedura wypełniania nowych druków (szczegółowe wyjaśnienia - przykłady)
   • Procedura wypełniania miesięcznej informacji INF-D-P
   • Procedura wypełniania miesięcznej informacji INF-U-P
  11. Ważne informacje i wyjaśnienia dot. dofinansowania i refndacji składek z PFRON od 01.01.2008r.
   • Dofinansowanie do wynagrodzeń od 01.10.2008r.
   • Refundacja składek ZUS od 01.01.2008r.
  12. Prezentacja e-SOD i OBPON.PL
  13. Ankieta
  14. Zamówienie - najnowsze książki wydawnictwa obpon

   **** Na warsztatach promować będziemy najnowszą książkę wydawnictwa Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych autorstwa Pana SZCZEPANA WROŃSKIEGO pt.: "Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, System Obsługi Dofinansowań (SOD) - stan prawny na dzień 1 stycznia 2008r."

Autor: Szczepan Wroński
Wydawca: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania: 2008
Format: B5
Rodzaj okładki: miękka
Ilość stron: ok. 400
Cena: 89,00 zł + 8,00 koszty przesyłki
UWAGA! Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość zamówienia / zakupienia książki w trakcie warsztatów

 
ROZLICZENIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2007 PODCZAS WARSZTATÓW:UWAGA! UCZESTNICY WARSZTATÓW, KTÓRZY WYBRALI WARIANT 1 (Z ROZLICZENIEM ROCZNYM 2007 + SYSTEM e-SOD)
ORAZ WARIANT 2 (Z ROZLICZENIEM ROCZNYM 2007 DLA KLIENTOW, KTÓRZY JUŻ ZAKUPILI SYSTEM e-SOD) ORAZ WARIANT 4 , ABY ZOSTAĆ ROZLICZENI POWINNI POSIADAĆ ZE SOBĄ:

- pełen katalog "wysłane" z SOD off-line LUB pełne archiwum plików za rok 2007 z SOD on-line;
- w razie używania Płatnika z bazą MS Access: plik bazy danych (*.mdb z katalogu c:/program files/PROKOM Software SA/Płatnik 6) i hasło zabezpieczające bazę danych;
- w razie używania Płatnika z bazą MS SQL Server: plik ze zrzutem bazy danych do formatu .dat (składnia poleceń znajduje się w dokumentacji do programu Płatnik w części ADMINISTRACJA -> Obsługa baz danych -> Utworzenie kopii bezpieczeństwa) i parametry połączeniowe do bazy danych;
- zestawienie kwot do refundacji przez PFRON wynikłych z zeszłorocznego rozliczenia w pliku tekstowym zachowującym format:

pesel; kwota;
pesel; kwota;
pesel; kwota;

- w przypadku firm wypłacających wynagrodzenie w różnym trybie (części pracowników do końca miesiąca, części pracowników w miesiącu kolejnym) plik tekstowy zawierający listę nazwisk i peseli mniejszej grupy
pracowników w formacie:
nazwisko, pesel;
nazwisko, pesel;
nazwisko, pesel;
 
przykład: jeśli firma zatrudniająca 30 pracowników niepełnosprawnych wypłaca 10 pracownikom wnagrodzenie do końca miesiąca, należy przygotować plik tekstowy o nazwie do_konca_miesiaca.txt zawierajacy
nazwiska i pesele tych 10 pracowników:
kowalski, 1111111111;
nowicki, 2222222222;
 
gdyby firma wypłacała wynagrodzenie do końca miesiąca 20 pracownikom, należałoby przygotować plik o nazwie w_nastepnym_miesiacu.txt zawierający listę 10 pracowników otrzymujących wynagrodzenie
w miesiącu następnym.

UWAGA!
Sugerujemy, aby w/w dane przywieźć ze sobą na szkolenie na nośnikach typu: płyta CD lub pendrive
Rozliczenia dofinansowan za pomocą Systemu e-SOD dokonywane będą wyłącznie metodą ryczałtową
PROSIMY O ZABRANIE KALKULATORA

PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ PANIĄ EDYTĘ SIERADZKĄ NA ZLECENIE FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA
PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.vademecumwiedzy.pl - PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
CENY I WARIANTY WARSZTATÓW:

WARIANT 1 - (e-SOD + rozliczenie 2007+ ) w opłacie zawiera się:
rozliczenie roczne dofinansowań 2007 za pomocą Systemu e-SOD
12 miesięcy korzystania z Systemu e-SOD,
uczestnictwo w pełnych wykładach - teoria + ćwiczenia wypełniania druków
wypełnianie druków dot. SOD i ZUS, obowiązujących od 01.01.2008r.
weryfikacja dokonanych rozliczeń dofinansowań 2007
cena: 980,00 zł ( e-SODryczałt 12 mies. - wersja powyżej 10 pracowników niepełnosprawnych)
          780,00 zł ( e-SODryczałt 12 mies. - wersja do 10 pracowników niepełnosprawnych)
uwaga - wymagane posiadanie danych rozliczeniowych na szkoleniu lub wcześniejszy import do aplikacji e-SOD

WARIANT 2 (dla uczestników, którzy wcześniej zakupili System e-SOD + rozliczenie 2007) - w opłacie zawiera się:
rozliczenie roczne dofinansowań 2007 za pomocą Systemu e-SOD,
uczestnictwo w pełnych wykładach - teoria + ćwiczenia wypełniania druków
wypełnianie druków dot. SOD i ZUS, obowiązujących od 01.01.2008r.
weryfikacja dokonanych rozliczeń dofinansowań 2007
cena: 480,00 zł
uwaga - wymagane posiadanie danych rozliczeniowych na szkoleniu lub wcześniejszy import do aplikacji e-SOD

WARIANT 3 - (dla uczestników, którzy nie zakupili Systemu e-SOD chcących rozliczyć dofinansowania ręcznie) w opłacie zawiera się:
wypełnianie druków dot. SOD i ZUS, obowiązujących od 01.01.2008r.
możliwość weryfikacji rozliczenia rocznego dofinansowań 2007 ,
uczestnictwo w pełnych wykładach (pomoc w wypełnianiu druków) - bez możliwości skorzystania z 12 miesięcznego Systemu e-SOD,
teoretyczne szkolenie z rozliczenia 2007r.
cena: 399,00 zł

WARIANT 4 - (dla uczestników warsztatów z pełnym rozliczeniem dofinansowań za 2007 rok metoda ryczałtu, przydzielenie miesięcznej, pełnej wersji systemu e-SOD, zaimportowanie danych na miejscu, wydruki, zestawienia raporty)
weryfikacja rozliczenia rocznego dofinansowań 2007 w Systemie e-SOD, uczestnictwo w pełnych wykładach
cena: 549,00 zł
uwaga - wymagane posiadanie danych rozliczeniowych na szkoleniu lub wcześniejszy import do aplikacji e-SOD

WARUNKI UCZESTNICTWA:

zgłoszenia przyjmowane są po wypełnieniu formularza elektronicznego i przeslaniu na numer faksu: (016) 670 63 02 wew. 33 lub 34 wygenerowanego zamówienia z podpisem i pieczęcią firmową
(ilość miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie odmowę przyjęcia zgłoszenia z powodu ograniczonej ilości liczby miejsc)
UWAGA! Szacujemy, że optymalna ilość uczestników warsztatow to 40 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.Ewentualne rezygnacje z warsztatów respektowane będą nie później niż na 2 dni przed terminem ich odbycia.

PLAN GODZINOWY SZKOLENIA:
9:00 - 9: 30 rejestracja uczestników
9:30 - 11:15 pierwsza część warsztatów
11:15 - 11:30 przerwa kawowa
11:30 - 13:30 druga część warsztatów
13:30 - 14:00 przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 trzecia cześć warsztatów


Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.
Jolanta Wójcik tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34 e-mail: jwojcik@bazazpchr.plregiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie Anna Szymańska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35 e-mail: aszymanska@bazazpchr.plregiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelski tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36 e-mail: kkonopelski@bazazpchr.plregiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37 e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.plregiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie Agnieszka Hano tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46 e-mail: ahano@bazazpchr.plregiony: mazowieckie, lubeleskie, podlaskie, świetokrzyskiezobacz wszystkie nasze szkolenia:www.szkolenia.zpchr.pl
ORGANIZATOR WARSZTATÓW:
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.