Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Stan prac w aplikacji e-SOD

Artykuł nie posiada streszczenia
     
                 KOMUNIKAT OBPON:
Stan prac w aplikacji

 


Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 
ADMINISTRATOR I TWÓRCA APLIKACJI SYSTEM DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMUJE O STANIE PRAC PRZYSTOSOWAWCZYCH DO ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2008r. (składanie deklaracji w cyklu miesięcznym) ORAZ O URUCHOMIENIU WERSJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ROZLICZENIE DOFINANSOWAŃ METODĄ PODWYŻSZONYCH KOSZTÓW

Poniższy schemat obrazuje w sposób prosty funkcjonalność aplikacji umożliwiającej rozliczenie roczne 2007 przed dostosowaniem do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2008r. :


pomoże w tworzeniu comiesięcznych deklaracji wymaganych od pracodawców osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą sposobu ubiegania się o dofinansowanie i refundację. Już przed 20 lutego wygenerujemy dla Państwa komplet formularzy INF-D-P i INF-U-P, a także WN-D i WN-U.
 
Wygenerowanie ich będzie wymagało minimalnego wkładu z Państwa strony i niewątpliwie zaoszczędzi osobom obsługującym SOD mnóstwo czasu.

Poniższy schemat obrazuje w prosty sposób funkcjonalność aplikacji dostosowaną do zmian od 1 stycznia 2008r. :Jedynym warunkiem koniecznym do skorzystania z oferowanej pomocy jest wcześniejsze wypełnienie stosownych deklaracji w Płatniku (ZUS RCA), gdyż schemat działania aplikacji
prezentuje się następująco:

- pobranie danych z Płatnika;
- uzupełnienie przez użytkownika brakujących danych (3 pola);
- wyliczenie lub przeniesienie z Płatnika wartości pozostałych pól;
- przeniesienie ich do formularzy INF-D-P, INF-U-P, WN-D i WN-U;
- możliwość zapisania ich przez użytkownika na dysku.

Następnie będą Państwo mogli zaimportować je do najnowszej wersji programu SOD (nazwanej SODiR offline v 4.40 - dostępnej na naszej stronie www.sod.zpchr.pl ).
 
Wersja aplikacji umozliwiająca rozliczenia zgodne ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008r. wdrożona zostanie w dniach 15-17 lutego 2008r.

WERSJA UMOŻLIWIAJĄCA ROZLICZENIE DOFINANSOWAŃ METODĄ PODWYŻSZONYCH KOSZTÓW WDROŻONA ZOSTANIE W DNIACH 9 - 11 LUTEGO

 

 

więcej informacji: www.e-sod.pl

Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.
Jolanta Wójciktel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34 e-mail: jwojcik@bazazpchr.plregiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie Anna Szymańskatel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35 e-mail: aszymanska@bazazpchr.plregiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelskitel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36 e-mail: kkonopelski@bazazpchr.plregiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńskatel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37 e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.plregiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie Agnieszka Hanotel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46 e-mail: ahano@bazazpchr.plregiony: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.