Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 1): GIODO - Czy Urząd Skarbowy, PFRON, NIK ma prawo do żądania przedstawienia IPR, czy przy kontroli można odmówić przedstawienia IPR, w jaki sposób przechowywać i kto może mieć dostęp do IPR?

Artykuł nie posiada streszczenia

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów w kwestii udostępniania organom kontrolnym pełnej dokumentacji dot. Indywidualnych Programów Rehabilitacji na tle ustawy o ochornie danych osobowych firma

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 


zwróciła się do GENERALNEGO INSPEKTORATU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Warszawie z nastepującym zapytaniem: 1. Czy Urząd Skarbowy, PFRON, NIK ma prawo do żądania przedstawienia Indywidualnego Programu Rehabilitacji czy wystarczy jedynie faktura zakupu?

 2. Czy przy kontroli możemy odmówić przedstawienia Indywidualnego Programu Rehabilitacji.

 3. W jaki sposób mamy przechowywać w zakładzie Indywidualny Program Rehabilitacji, kto może mieć do niego dostęp?


Podobna sytuacja występuje w przypadku pomocy indywidualnej gdzie pracownik składa wniosek o przyznanie pomocy i w uzasadnieniu często opisuje swój stan zdrowia lub przedstawia zaświadczenie lekarza o występujących schorzeniach. Czy również w tej sytuacji możemy udostępniać wnioski o pomoc urzędnikom kontrolującym zakłady pracy chronionej?pełna treść zapytania do pobrania >>> 

NA PODSTAWIE OBSZERNEJ, WYCZERPUJĄCEJ, NAJNOWSZEJ ODPOWIEDZI GENERALNEGO INSPEKTORATU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO) uzyskanej przez OBPON w dniu
02 października 2008 roku wnioskujemy m.in.:
 

Czy Urząd Skarbowy może żądać indywidualnego programu rehabilitacji?
"(...) W swoim piśmie nie wskazał Pan, czy i ewentualnie w jaki sposób urząd uzasadnił swoje żądanie, a w szczególności, czy podał uprawniający go do żądania takich danych przepis prawa. Jednakże żądanie indywidualnego programu rehabilitacji w powyższym celu budzi uzasadnione wątpliwości. (...)”


Czy można opracować indywidualny program rehabilitacji bez analizy stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej?
"(...) potrzeba zapoznania się przez komisję rehabilitacyjną z informacjami o stanie zdrowia określonej osoby i dokonanie w tym zakresie analizy nie musi oznaczać konieczności zamieszczenia tych informacji w indywidualnych programach rehabilitacji (...)”


Jak przechowywać indywidualne programy rehabilitacji i administrować danymi?
"(...) Należy przy tym podkreślić, że dobór odpowiednich środków powinien uwzględniać charakter przetwarzanych danych, co oznacza, że w przypadku danych tzw. „sensytywnych", wymienionych w art. 27 ust, 1 ustawy (np. danych o stanie zdrowia), zastosowane środki powinny zapewniać im bardziej intensywną ochronę (...)”


Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym w stosunku do dokumentów zawierających „dane sensytywne”?
"(...) W świetle powyższego stwierdzić należy, iż kontrolujący - w ramach prowadzonej kontroli -mogą żądać w sposób uprawniony od kontrolowanego pracodawcy danych osobowych pracowników - osób niepełnosprawnych w takim zakresie, jaki wynika ze szczególnego przepisu.(...) ”


 Powyższe stanowisko stanowi część materiałów szkoleniowych, jak również będzie omawiane szczegółowo podczas organizowanego przez naszą firmę szkolenia:


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń ogólnopolskich pt:

"Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka
zakładów pracy chronionej"

wykładowcy: Izabela Stepaniak, Mariusz Herdzina

które odbędzie się w następujących terminach i miastach:
13 października - Kraków Hotel KAZIMIERZ,
14 października - KatowiceHotel Katowice,
15 października - Wrocław Hotel GEM,
16 października - PoznańHotel Trawiński,
17 października - ŁódźHotel Reymont,
28 października - Gdańsk Novotel Gdańsk Centrum Hotel,
29 października - OlsztynHotel Warmiński,
30 października - Bydgoszcz Hotel Pod Orłem,
31 października - Warszawa START Hotel Portos,
03 listopada        - Rzeszów Hotel Classic


więcej informacji o cyklu ogólnopolskich szkoleń >>>


Powyższe stanowisko stanowi fragment najnowszej książki wydawnictwa OBPON:więcej informacji o książce >>>

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.