Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: W SPRAWIE ROZLICZEŃ I ZMIAN W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ I REFUNDACJI SKŁADEK ZUS U PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Artykuł nie posiada streszczenia

Szanowni Państwo, w związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do naszej firmy w zakresie tematyki dofinansowań, podajemy do publicznej wiadomosci informacje:


Rok 2008 jest - jak już wszyscy wiemy - ostatnim rokiem, w którym dokonujemy rozliczeń rocznych dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Jak co roku staramy się Państwu pomagać jak tylko możemy w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem rocznym i bieżacymi problemami z dofinansowaniami.

Tak jak i w latach poprzednich, tak i teraz staramy się, aby rozliczanie dofinansowań w Waszych firmach przebiegało bez większych problemów. Swoje działania w tym zakresie przejawiamy przede wszystkim poprzez:

 -  stworzenie taniego, funkcjonalnego i prostego w obsłudze systemu rozliczeń dofinansowań jako
    internetowej aplikacji pod nazwą e-SOD  e-SOD 
www.e-sod.pl , gwarantującego Państwu
    poprawność wyliczeń,
 -  organizację szkoleń ogólnopolskich w kilkunastu największych miastach na terenie całego kraju,
 -  uczestnictwo w spotkaniach konsultanckich oraz interweniowanie w PFRON, czy także poprzez
    spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i pracownikami Biura Pełnomocnika
 -  pomoc w zakresie wlaściwego zrozumienia ustawowych zapisów i intencji wprowadzanych zmian
    (stanowiska BON, opracowania własne)
 -  indywidualne wizyty w Waszych firmach konsultantów współpracujących z nasza firmą,
 -  publikacje w prasie ogolnopolskiej,
 -  opracowania i komunikaty na stronie naszego serwisu informacyjnego
www.zpchr.infoSerwis Informacyjny 
 -  umożliwienie zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od naszych konsultantów za pośrednictwem
    serwisu
www.vademecumwiedzy.plSerwis VADEMECUM WIEDZY 
 -  możliwość konsultacji telefonicznych z naszymi konsultantami
www.tok.zpchr.plTOK 
 -  publikacje książkowe, poradniki

Rok 2009 przyniesie sporo zmian w zakresie sposobu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Intencje ustawodawców są szczytne: uproszczenie procedur - zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Źyczymy oczywiście powodzenia.
Już teraz jednak wiemy, że - jak by nie było - w roku 2009 pozostanie nam i naszym Klientom wiele pracy w zakresie dofinansowań.

PRZY TEJ OKAZJI PODAJEMY KLIKA ISTOTNYCH INFORMACJI, BEDĄCYCH ZARAZEM ODPOWIEDZIAMI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE NAM PYTANIA:

1. Przestrzegamy przed korzystaniem z pojawiających się na rynku ofert pomocy w rozliczeniach oraz
    programów, których zakup niesie ze sobą konsekwencje nawet kilkutysięcznych opłat!

2. Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest jedynym
    producentem aplikacji internetowej do rozliczeń dofinansowań o nazwie e-SOD e-SOD
    (
www.e-sod.pl ) i tylko za wyniki generowane za jej posrednictwem bierze jakąkolwiek
    odpowiedzialność. Opłaty za korzystanie z aplikacji e-SOD e-SODsą symboliczne, tj.
    od 300 zł do 1000 zł w zależności od liczby zatrudnionych w firmie niepełnosprawnych - prosimy nie 
    utożsamiać naszej firmy i jej produktów z autorami kierowanych do Państwa ofert od firm, których 
    jedyną formą zarobkowania jest oferowanie rozwiazań premiowanych nagrodami i nastawionych
    na osiągnięcie korzyści, a jedynym celem działalności zrealizowanie maksymalnego zysku.

3. W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji przez OBPON w okresie 2008 / 2009 szkoleń
    z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń z udziałem Pani Edyty Sieradzkiej informujemy: do dnia
    10 lutego 2009r. posiadamy już wypełnione terminy szkoleń ogólnopolskich jedno i dwudniowych,
    które odbędą się w całym kraju w dwóch cyklach tematycznych:
    "Pomoc publiczna z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych dla wszystkich pracodawców
    w 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń. Omówienie
    najważniejszych zmian w tym zakresie oraz przedstawienie nowych procedur i nowych obowiązków
    po 1 stycznia 2009r."
    oraz
    "Rozliczenie roczne - praktyczne warsztaty z rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej w 2008r. z tytułu
    dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS- omówienie wszystkich druków potrzebnych do
    rozliczenia pomocy tj. INF-D-Kz, INF-D-R oraz INF- U-Kz i INF-U-R oraz wyliczenie wszystkich ujętych
    w drukach pozycji pułapów pomocy zarówno dla ZPCHR jak i Otwartego Rynku".
 

    Szczegółowe terminy i miejsca podamy niebawem.

4. W sprawie książki autorstwa Pani Edyty Sieradzkiej i Pana Szczepana Wrońskiego pt.
    "Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia
    społeczne - stan prawny po 1 stycznia 2008r." informujemy, że prace przy książce są na etapie końcowych
    obróbek redakcyjnych - szacujemy, że do dnia 5 - go listopada 2008r. książka trafi do drukarni, a   
    realnym terminem rozpoczęcia jej sprzedaży jest połowa listopada 2008r. 
    Książka "Dofinansowania...." autorstwa Pani Edyty Sieradzkiej i Pana Szczepana Wrońskiego
    będzie dla Państwa kompendium wiedzy w zakresie uzyskiwania dofinansowań i refundacji składek ZUS
    po 1 stycznia 2008r.
    Zawiera ona  dla Państwa (wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych) bardzo istotne
    informacje np. na temat przełożenia orzeczeń o niepełnosprawności, wyliczania różnych
    pułapów pomocy, stanowiska BON,  wyjaśnienia OBPON oraz rozliczenie roczne za 2008r. 
    Dokumenty na podstawie, których uzyskujecie pomoc publiczną musicie przechowywać przez 
    10 lat i po to jest m.in ta książka - będzie ona bardzo dla Państwa pomocna podczas każdej kontroli 
    czy to PFRON, US, Urzędu Wojewódzkiego czy NIK.
    W roku 2009 - po wejściu w życie nowych zmian w zakresie tematyki dofinansowań planujemy
    II wydanie książki zawierającej stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2009 roku. nie będzie w niej
    jednak szczegółowego opisu procedur rozliczeń dofinansowań obowiązujących zmian do
    31 grudnia 2008 roku.
    Tak więc wchodząc w posiadanie 2 książek będziecie Państwo w posiadaniu swego rodzaju "kompletu".


Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług i przy tej okazji kierujemy gorące
pozdrowienia dla wszystkich Klientów i sympatyków naszej firmy.


Krzysztof Kuncelman - właściciel
Edyta Sieradzka - Dyrektor ds. Dofinansowań w firmie OBPON

Serwis InformacyjnySerwis Vademecum WiedzySerwis Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.