Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. wysokości rozdysponowanych środków refundacji dodatkowych kosztów dla ZPChr w 2009r., kryteriów przy udzielaniu pomocy oraz innych kwestiach ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 28.09.2009r.

ZESTAWIENIE ZAWIERA: 1. Ilość zawartych umów o refundację dodatkowych kosztów na dzień 10 września 2009r. 2. Kwotę łączną zawartych umów z podziałem na województwa 3. Podział umów na uwzględnione koszty: administracyjne, transportowe oraz budowy i rozbudowy 4. Ilość oczekiwanych na zawarcie umów o refundację dodatkowych kosztów wraz z podziałem na uwzględne koszty: administracyjne, transportowe oraz budowy i rozbudowy 5. Co było i jest brane pod uwagę przy udzielaniu pomocy publicznej 6. inne dane ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w dniu 04.09.2009r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu z następującym zapytaniem:   ZAPYTANIE OBPON:

Sz. Pan Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Firma OBPON zwraca się z pytaniem jaka jest wysokość środków rozdysponowanych dotychczas na refundację dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, w podziale na poszczególne koszty (administracyjne, transportowe, budowy i rozbudowy) oraz w podziale na województwa. Chcielibyśmy się także dowiedzieć gdzie i kiedy zostanie przedstawiona lista beneficjentów wraz z wysokością otrzymanej przez nich pomocy publicznej.

Interesuje nas również kwestia jakie konkretne kryteria były brane pod uwagę przy udzielaniu pomocy publicznej, zwłaszcza w zakresie kosztów administracyjnych. Jak były określane koszty kwalifikowane przez poszczególne oddziały PFRON (metodą procentową, metodą ilości czasu wskazanej na poszczególne czynności) i wreszcie jakie czynności zostały zakwalifikowane jako dodatkowe koszty podlegające refundacji.

Do naszej Firmy dotarły informacje o szkoleniu, podczas którego pracownik PFRON szczegółowo omawiał poszczególne koszty kwalifikowalne, o których refundację można wystąpić wraz z określeniem ram refundacji. Dlaczego zatem oficjalne stanowisko w tym zakresie nie znalazło się na stronie PFRON ani Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dlaczego nikt nie chce udostępnić pracodawcom informacji, które znacznie ułatwiłyby obydwu stronom, i organowi udzielającemu pomocy publicznej (bo nie musiałby kilkukrotnie wzywać do uzupełnienia wniosku), i pracodawcom (bo wiedzieliby jak wypełnić wniosek, nie narażając się na kilkukrotne jego poprawianie według niejasnych kryteriów) przejście procedury uzyskiwania refundacji. Zaoszczędziłoby to wszystkim czasu, nerwów i pieniędzy. A zatem powstaje pytanie dlaczego Ministerstwo tak usilnie nie chce udostępnić tych informacji?

plik do pobrania >>> opracowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON podpisano: Krzysztof Kuncelman - właściciel OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych skierowało zapytanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON przesłał naszej firmie odpowiedź w dniu 02.10.2009r. Odpowiedź PFRON  z dnia 28.09.2009r. publikujemy poniżej Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.