Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPYTANIE OBPON DO BON: DOPRECYZOWANIE brzmienia przepisu § 9 ust. 2a rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej - zrefundowania wydatku ze środków ZFRON, który został wcześniej poniesiony ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu ODPOWIEDŹ BON 07.09.2009r.

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, po opublikowaniu odpowiedzi Biura Prasowego MPiPS z dnia 11.08.2009r. dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej  - zrefundowania wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepelnosprawnych, który został wcześniej poniesiony ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu, zwraca się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o oficjalne doprecyzowanie brzmienia przepisu dot. w/w kwestii w § 9 ust. 2a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.), ponieważ zachodzą poważne obawy, w jaki sposób i czy aby nie literalny organy kontrolujące będą postrzegać zapis w rozporządzeniu niezależnie od pozytywnego stanowiska Biura Prasowego MPiPS.

FIRMA OBPON W DNIU 11.09.2009r. OTRZYMAŁA ODPOWIEDŹ Z BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU (odpowiedź publikujemy poniżej)TREŚĆ ZAPYTANIA:    13.08.2009r.

   Dnia 22 lipca 2009 r. wszedł w życie nowy przepis § 9 ust. 2a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.), który stanowi, iż nie uznaje się za dokonanie wydatku ze środków funduszu rehabilitacji wydatku, który został sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu, a następnie zrefundowany ze środków tego funduszu.    Niewątpliwie informacja Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2009 r. dotycząca sposobu interpretacji przytoczonego wyżej przepisu rozporządzenia, uspokoiła pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej co do tego, iż zakaz refundacji nie dotyczy wydatków na pomoc indywidualną. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne będą mogły znów korzystać z pomocy indywidualnej, z której udzielaniem do czasu wyjaśnienia powyższej kwestii, część pracodawców się wstrzymała.

    Abstrahując od tego, że pozytywna dla pracodawców i niepełnosprawnych pracowników wykładnia jest niezgodna z gramatycznym brzmieniem tego przepisu, poddajemy pod rozwagę po raz kolejny jednak jego doprecyzowanie, polegające na wyraźnym wskazaniu, że zakaz refundacji dotyczy jedynie wydatków z zfron ponoszonych w ramach pomocy de minimis. Zapobiegnie to wątpliwościom, jakie mogłyby mieć w przyszłości, z związku ze sposobem sformułowania tego przepisu, organy kontrolujące. Dochodzi bowiem do sytuacji, o których doskonale Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wie, że najwyższe organy kontroli mają odmienne spojrzenie na kwestie wykładni przepisów. Z uwagi na doniosłość powyższego problemu, prosimy o poważne podejście do sprawy.

    W związku z powyższym, kwestią, która również pozostaje do wyjaśnienia jest sprawa wydatkowania środków zfron w ramach indywidualnych programów rehabilitacji, ponieważ z tej puli, w ramach katalogu otwartego mogą być finansowane koszty zakupu lekarstw, aparatów słuchowych, okularów, czyli wydatków będących pomocą socjalną dla indywidualnego konsumenta. Czy wydatki poniesione przez pracownika na leczenie finansowane w ramach indywidualnych programów rehabilitacji można zwrócić po ich poniesieniu?

    Prosimy również o odpowiedź z dnia 15-go lipca 2009 r., (OBPON 37/07/2009/038) Prosimy o możliwie szybką odpowiedź na nasze zapytanie.

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.