Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 3443
Znalezionych artykułów: 34427

Skutki zmian w zaliczkach PIT od 1 lipca na przykładach

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Choć „Niskie podatki” pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022 - informuje Ministerstwo Finansów. Sprawdź na przykładach skutki zmian w zaliczkach od 1 lipca....

Składka zdrowotna: Sprzedaż majątku firmy w trakcie zawieszenia działalności

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia nie będzie stanowił podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w konsekwencji przedsiębiorca nie będzie zobowiązany od tego dochodu płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne....

[Opracowanie OBPON:] Orzeczenie wydane przez inny organ

Kategorie: Aktualności, Interpretacje i orzecznictwo, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON

Kandydat do pracy przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności, wydane w 2010 przez wojewódzką komisję lekarską MSWIA. W części B orzeczenia w punkcie 2 uznano go za inwalidę i zaliczono do pierwszej grupy inwalidów. W punkcie 3 uznano że inwalidztwo nie pozostaje w związku, ze służbą w Policji. W...

Zleceniobiorcy z niższym wynagrodzeniem netto od lipca. Winne zaliczki PIT

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Ministerstwo Finansów poinformowało, że część podatników od lipca zapłaci wyższe zaliczki na podatek PIT. Choć ma to trwać tylko przez jakiś czas to spadek wynagrodzenia netto odczują m.in. pracownicy zarabiający na podstawie umowy zlecenia.

Płaca minimalna. Rząd będzie musiał pogodzić związkowców i pracodawców

Kategorie: Biznes, Praca, Zmiany w prawie

Do połowy lipca Rada Dialogu Społecznego ma czas na wypracowanie porozumienia w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i płacy minimalnej. Rozbieżności miedzy związkami zawodowymi a pracodawcami są na tyle duże,  że wszystko wskazuje na to, iż ostateczną decyzję...

[Opracowanie OBPON:] Czy usługi asystencji są dostępne dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy?

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Rehabilitacja

Resort rodziny i polityki społecznej wprowadził zmiany do programu asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające uwarunkowania wynikające z wojny w Ukrainie i związanego z tym napływu uchodźców wojennych do Polski. Czy Ukraińcy będą uprawnieni do korzystania ze wsparcia...

Marlena Maląg: praca zdalna się sprawdziła, chcemy ją unormować

Kategorie: Biznes, Praca, Zmiany w prawie

Potrzebne są zmiany na rynku pracy, uelastycznienie pracy. Pandemia pokazała, że praca zdalna sprawdziła się, chcemy ją unormować w Kodeksie pracy, wprowadzając możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

[Opracowanie OBPON:] Praca a choroba psychiczna

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Praca

Choroby psychiczne są zdecydowanie jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej. A jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, ten problem będzie się pogłębiał.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.