Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 4 z 3408
Znalezionych artykułów: 34075

Pieniądze za niezrealizowany kontrakt bez podatku

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry

Kwoty otrzymane od nabywcy w związku z niewywiązaniem się przez niego z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów to odszkodowanie bez VAT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który liczył na VAT w związku z umownymi zabezpieczeniami na wypadek nieprawidłowego...

[Opracowanie OBPON:] Czy pracodawca może opłacić wydatki na paliwo ze środków ZFRON?

Kategorie: Aktualności, Opracowania OBPON

Czy pracodawca, który zakupił samochód do przewożenia pracowników z niepełnosprawnościami do domu i na rehabilitację może sfinansować ze środków ZFRON wydatki poniesione na paliwo? Jak powinno być to udokumentowane? Czy płatność taka winna być dokonana od razu z konta ZFRON? Czy będzie to pomoc de...

Galopujące wskaźniki dobijają biznes

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca

Wzrost obciążeń dla wielu przedsiębiorców jest zbyt duży, aby serwować im w krótkim czasie kolejną zmianę zasad opłacania składek – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Ministerstwo Finansów prognozuje, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce...

Firmowy majątek najlepiej sprzedać w czasie przerwy w biznesie

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry

Przedsiębiorca nie musi płacić składki zdrowotnej, jeśli pozbędzie się samochodu bądź lokalu w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. ZUS potwierdza to, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już 2 lutego. Jeśli sprzedamy firmowy majątek (samochód, maszyny, lokal) w czasie zawieszenia biznesu,...

[BARDZO WAŻNE - Komunikat OBPON.ORG] - Rekompensaty dla ZPCHR, byłych ZPCHR i ZAZ na ZFRON bez podatku!

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON.org, Księgowość, kadry

Uprzejmie informujemy, że 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186). Ustawa ta wyłącza z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym otrzymane z PFRON środki, o których mowa w art. 33b ust. 1...

Usługi asystencji osobistej. Rzecznik Praw Obywatelskich ma kilka uwag

Kategorie: Niepełnosprawność, Pomoc publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, przekazał swoje uwagi, oparte o Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, do ustawy wprowadzającej asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami, przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Rzecznik zaznacza również, że wdrożenie usług...

[Opracowanie OBPON:] Czy przepisy o ryczałcie za pracę zdalną wymagają doprecyzowania?

Kategorie: Aktualności, Opracowania OBPON, Zmiany w prawie

Wątpliwości wokół kosztów pracy zdalnej, jakie musiałby ponosić zatrudniający, zwłaszcza w przypadku energii i internetu, wciąż stanowią główną kwestię sporną między pracodawcami a związkami zawodowymi. Według zapowiedzi rządu projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej będzie...

Dodatki dla niepełnosprawnych w Polsce. Sprawdź szczegóły

Kategorie: Księgowość, kadry, Niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci mogą liczyć na różne formy wsparcia. Wśród nich ta finansowa jest niezbędna, aby osoby te mogły zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Warto sprawdź niektóre dodatki, które resort rodziny przygotował.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.