Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 6 z 3443
Znalezionych artykułów: 34427

[Opracowanie OBPON:] Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami powinien dokonać zwrotu nienależnie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń?

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON

Pracodawca, który uchybił terminowi poniesienia kosztów płacy musi zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nienależnie otrzymane dofinansowania wynagrodzeń. Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca powinien zwrócić uzyskane środki?

Wynagrodzenia w Polsce już nie nadążają za inflacją

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Realny spadek płac to niezbyt dobra informacja dla naszych portfeli i poziomu życia oraz perspektyw wzrostu PKB. Ale może przyniesie ograniczenie galopady cen.

Rząd chce poprawić ustawę o CIT

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Podatek minimalny zostanie odroczony do 2023 r. i będzie inaczej liczony. Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie.

MF przygotowało nowy druk PIT-11 (29). Modyfikacje dotyczą Polskiego Ładu

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Resort Finansów przygotował nowy wzór druku PIT-11. Wersja 29. dotyczyć będzie przychodów, dochodów oraz pobranych zaliczek od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany w formularzu obejmują modyfikacje związane z Polskim Ładem 2.0, jakie zaczną obowiązywać od lipca.

PKO BP: niższe ryzyko narastania presji płacowej

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Majowe dane o wynagrodzeniach okazały się niższe od rynkowych oczekiwań po raz pierwszy od stycznia, można to interpretować jako obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej - ocenili analitycy PKO BP.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Praca

Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej"....

Dofinansowania z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy - do kiedy można złożyć wniosek?

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Wnioski do ZUS do 8 lipca - Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 8 lipca, można składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie - przypomina rzecznik ZUS Paweł...

Od lipca zmiana sposobu wyliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń. Ustawa już po podpisie prezydenta. Kto zyska, kto straci

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Poprawiony podatkowy Polski Ład zacznie obowiązywać od 1 lipca - co do tego nie ma wątpliwości, bo prezydent właśnie podpisał stosowną ustawę (we wtorek 14 czerwca). Wiadomo już, że m.in. zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej, a pierwsza stawka skali podatkowej obniżona zostanie z 17 do 12...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.