Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 7 z 3443
Znalezionych artykułów: 34424

[Opracowanie OBPON:] Wezwanie do sądu - jaki to rodzaj absencji w pracy?

Kategorie: Aktualności, Opracowania OBPON, Praca

Może zdarzyć się taka sytuacja, że pracownik otrzyma wezwanie do sądu w charakterze świadka. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić go z pracy? Jak należy potraktować taką absencję pracownika? Czy jest to usprawiedliwiona nieobecność w pracy, za którą pracodawca powinien zapłacić pracownikowi?

Niepełnosprawni na rynku pracy. "Brakuje działań i instrumentów"

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Praca

Włączenie osób z niepełnosprawnościami w pełne funkcjonowanie w społeczeństwie to jest wielkie wyzwanie - powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek podczas konferencji poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Praca zdalna z nami zostanie

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Obydwie strony, czyli i pracodawcy i pracownicy widzą wady tej formy wykonywania pracy. Ale widzą też jej zalety – mówi Magdalena Rycak, partner w Rycak Kancelaria Pracy i HR.

Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej – stwierdził fiskus. Nie może więc rozliczyć usług zarządzania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Firma na lipę bez kary, ale i bez ulgi

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego nie jest możliwe przy odmowie przyznania statusu podatnika VAT.

Prace serwisowe w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Kategorie: Komunikaty MRiPS, BON, PFRON, Księgowość, kadry, Ważne informacje

Ministerstwo Finansów poinformowało o niedostępności aplikacji e-Sprawozdania finansowe spowodowanej pracami serwisowymi.

[Opracowanie OBPON:] Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Kategorie: Aktualności, Biznes, Opracowania OBPON, Praca

Wśród oobowiązków pracodawcy jednym z tych podstawowych jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie, a zatem możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. Oprócz potrąceń ustawowych Kodeks pracy przewiduje również dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Trzeba...

[Opracowanie OBPON:] Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 25% ale powyżej 18% a rekompensaty z PFRON w przypadku byłego ZPChr

Kategorie: Aktualności, Biznes, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON

Czy pracodawca, który w czasie pandemii COVID-19 utracił status zakładu pracy chronionej (ZPChr), ale zachował prawo do dalszego prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma obowiązek rozliczyć się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.