Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Niepełnosprawność

Strona 646 z 664

Nastoletniość wózkowicza

Start w triathlonie to wielkie wyzwanie oraz prawdziwa próba sił i charakteru. Jednak nawet najtrudniejsze zawody są niczym w porównaniu z byciem rodzicem nastolatka, różniącego się od większości swoich rówieśników. O tym, jak można poradzić sobie z jednym i drugim – pokazuje film Nilsa Taverniera „Ze...

Kraków przeciw stygmatyzacji chorujących psychicznie

"Kobierzyc bliżej" to krakowski projekt, którego celami są walka ze stereotypami dotyczącymi osób chorujących psychicznie i zmiana sposobu ich postrzegania to najważniejsze cele. Wezmą w nim udział byli i obecni pacjenci Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Kobierzynie oraz osoby zdrowe.  ...

Warszawa: biegnij na Tak

Fundacja „Świat na Tak” i Orlen Warsaw Marathon zapraszają do udziału w III Integracyjnym „Biegu na Tak”. Mogą w nim wziąć udział osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej powyżej 12. roku życia oraz ich rodziny i przyjaciele.  

Mistrzyni paraolimpijska: mam sygnały, że daję innym 'kopa'

Jest trudno, ale szukam siły, by popchnąć się do działania. Mam sygnały, że daję innym "kopa" i nadzieję - mówi Katarzyna Rogowiec, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006), która przyznała, że nigdy nie pogodziła się z brakiem rąk.  

ZUS nie wybacza błędów

Osoba składająca wniosek o rentę musi poprawnie określić, z jakiego funduszu chce otrzymywać świadczenie.  

Nawet 800 zł mandatu za parkowanie 'na babcię'

800 zł - tyle od 11 kwietnia 2015 r. trzeba zapłacić za parkowanie bez uprawnień na miejscu dla osób z niepełnosprawnością. Samo posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną może kosztować 300 zł.  

Nakładki w brajlu zostają!

- Mamy utrzymane w projekcie te zasady, dotyczące nakładek w brajlu, które obowiązują w obecnym Kodeksie wyborczym – mówił naszemu portalowi Mariusz Witczak, przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego. Oznacza to, że kontrowersyjny zapis prezydenckiego projektu zmian w...

Suplementacja diety przed operacją poprawia rokowania

Chorzy na nowotwory powinni stosować przed operacją suplementację diety, nawet jeśli nie są niedożywieni, gdyż szybciej wracają do zdrowia i mają lepsze rokowania – wykazały badania polskich specjalistów zaprezentowane na konferencji w holenderskim Utrechcie.  

Niepełnosprawni potrzebują wsparcia państwa

System wspierania osób niepełnosprawnych wymaga reformy System wsparcia osób niepełnosprawnych wymaga gruntownej reformy. Problemy zaczynają się od sposobu orzekania stopnia niepełnosprawności. Problemem jest też egzekucja istniejącego prawa. Takie wnioski nasuwają się po lekturze opracowania Instytutu...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.