Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Kontakt

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.

adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1
37-700 Przemyśl
NIP:517-036-22-36
REGON:180950466
KRS:0000452408
adres korespondencyjny:Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. A. Fredry 1/1
37-700 Przemyśl
infolinia OBPON:801 00 30 31
tel./fax: (16) 679-16-16
serwis internetowy:www.obpon.pl
e-mail:biuro@obpon.pl
konto bankowe: 22 1750 1224 0000 0000 3832 4438
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
numer KRAZ:OBPON Sp. z o. o. Sp.K. jest wpisany do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numer ewidencyjnym: 16484

Prezes Zarządu

 • Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

  Szczegóły »
  Prezes Zarządu
  Zawód wykonywany: przedsiębiorca, inwestor
  Specjalizacja: Rekrutacja i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, tworzenie branżowych portali i funkcjonalnych aplikacji internetowych. Agencja pracy, doradztwo dla pracodawców, szkolenia indywidualne i grupowe, optymalizacja kosztów zatrudnienia. Wydawca książek, autor wielu publikacji nt. specyfiki zatrudniania i rekrutacji osób z niepełnosprawnością.

  Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, mającej również udziały w kilku innych spółkach w tym agencji pracy, firm z branży IT. Pomysłodawca i twórca internetowego portalu informacyjnego dla pracodawców osób z niepełnosprawnością OBPON.PL (www.obpon.pl), twórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD (www.e-sod.pl), aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla zakładów pracy chronionej (www.e-zfron.pl), aplikacji do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON (www.ewidencjaulg.pl), serwisu doradczego z pytaniami i odpowiedziami konsultantów Vademecum Wiedzy (www.vademecumwiedzy.pl), twórca portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością WERBEO (www.werbeo.pl) Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, audytów wewnętrznych potwierdzonych certyfikatem zgodności z prawem (poprawność zatrudniania osób niepełnosprawnych, wydatkowanie środków ZFRON, tworzenie IPR, ulgi we wpłatach na PFRON).
  Autor koncepcji dyplomowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne certyfikatem "Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością - Pracodawca wrażliwe społecznie". Inicjator powołania i założyciel związku pracodawców osób niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009 r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy.

  E-mail: k.kuncelman@obpon.pl

Prokurent

 • Maciej Dratwa - Prokurent

  Szczegóły »
  Prokurent
  Zawód wykonywany: prokurent, prezes zarządu
  Specjalizacja: Współtwórca aplikacji internetowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak e-SODv3 system rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz ewidencjaulg.pl system do ewidencjonowania ulg we wpłatach na PFRON.

  Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek Informatyka. Od 2014 r. Prokurent Samoistny w spółce Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp.K. Zajmuje się reprezentują spółki, prowadzi jej sprawy, dba o ciągły jej rozwój oraz nadzoruje finansowe. Zarządza również wewnętrznym działem IT.

  E-mail: m.dratwa@obpon.pl

Dyrektorzy

 • Edyta Sieradzka - Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki

  Szczegóły »
  Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

  Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

  E-mail: e.sieradzka@obpon.pl
 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Dyrektor ds. Prawnych

  Szczegóły »
  Dyrektor ds. Prawnych
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.
  Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

  E-mail: m.tylewicz@obpon.pl

Dział prawny

 • Arkadiusz Pawłowski - Prawnik

  Szczegóły »
  Prawnik

  W 2013 roku ukończył z oceną bardzo dobry studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2010–2012 wyróżniany przez Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie za sumienną i wyróżniającą się pracę. Wieloletni Parlamentarzysta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

  W roku 2013 ukończył kurs Zarządzania Projektami Europejskimi afiliowane przez European Academy of Technology & Management in Oedheim. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa własności intelektualnej, łącząc praktykę z zamiłowaniem do nauczania i prowadzenia szkoleń.

  W latach 2015–2018 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie zwieńczone pozytywnym zdaniem egzaminu zawodowego. Jednocześnie z końcem 2015 roku odbył studium oficerskie w korpusie Żandarmerii Wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu uwieńczone uzyskaniem stopnia wojskowego podporucznika rezerwy. Laureat środowiskowego konkursu krasomówczego organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie w 2017 roku.

  Od 2015 roku jest stałym doradcą prawnym podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego, a także występuje jako pełnomocnik procesowy przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi. Wielokrotnie zarządzał podległym zespołem, a także tworzył i usprawniał funkcjonowanie struktur osób prawnych. Zajmuje się komplementarną obsługą osób prawnych w zakresach wynikających z ich profilu działalności i w obszarze prowadzonych zadań inwestycyjnych, a także prowadzi szkolenia z zakresu poszczególnych gałęzi prawa.

  W latach 2018-2021 był właścicielem Kancelarii Adwokackiej mającej siedzibę w Krakowie i Przemyślu. Obecnie ściśle współpracuję z Ogólnopolską Bazą Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

  E-mail: prawnik@obpon.pl

Dział sprzedaży, obsługa klienta

  W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu:

  • Damian Dratwa - Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klientamałopolskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie

   Szczegóły »
   Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta
   Regiony: małopolskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 98
   E-mail: d.dratwa@obpon.pl
  • Arkadiusz Bożejko - Specjalista ds. sprzedażyopolskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

   Szczegóły »
   Specjalista ds. sprzedaży
   Regiony: opolskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
   Telefon: (16) 679 16 16
   E-mail: arkadiusz.bozejko@obpon.pl
  • Magdalena Ferenc - Specjalista ds. sprzedażypodkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie

   Szczegóły »
   Specjalista ds. sprzedaży
   Regiony: podkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 97
   E-mail: m.ferenc@obpon.pl

  Dział optymalizacji zatrudnienia, audytów i portalu Werbeo

  • Renata Grenda - Dyrektor ds. Optymalizacji Zatrudnienia

   Szczegóły »
   Dyrektor ds. Optymalizacji Zatrudnienia

   Specjalistka z zakresu optymalizacji wpłat na PFRON oraz wsparcia pracodawców w zakresie procesów rekrutacyjnych osób z niepełnosprawnością.
   Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie.
   Posiada bogate ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie realizacji wielu projektów związanych z osobami z niepełnosprawnością, jak również wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem biznesowym.
   W firmie OBPON odpowiada m.in za wsparcie Klientów w procesach optymalizacyjnych oraz wspiera procesy rekrutacyjne. Pozyskuje nowych, jak również dba o utrzymanie dobrych relacji z aktualnymi partnerami biznesowymi.
   Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
   Jej mocną stroną jest otwartość, dbałość o szczegóły, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz zaangażowanie w sprawy Klientów.
   Ceni sobie szczerość oraz pracę zespołową.
   Poza pracą cieszy się każda chwilą spędzoną z rodziną, miłośniczka florystyki i literatury.
   Motto: Musisz być zawsze gotowy i otwarty na zmiany. Nigdy nie uznawaj, że wiesz już wszystko. Bądź pokorny.

   Telefon: 502 298 138
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 91
   E-mail: r.grenda@obpon.pl
  • Monika Krzyżanowska - Główny Specjalista ds. Szkoleń i Optymalizacji Zatrudnienia

   Szczegóły »
   Główny Specjalista ds. Szkoleń i Optymalizacji Zatrudnienia
   Telefon: 518 349 940
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 5
   E-mail: m.krzyzanowska@obpon.pl
  • Andrzej Kudelski - Konsultant ds. kontaktu z Klientami

   Szczegóły »
   Konsultant ds. kontaktu z Klientami
   Telefon: (16) 733 83 02
   E-mail: a.kudelski@obpon.pl
  • Marcin Bodziak - Pracownik biurowy

   Szczegóły »
   Pracownik biurowy
   Telefon: (16) 679-16-16
   E-mail: m.bodziak@obpon.pl

  Dział Realizacji Projektów

  Dział rekrutacji

  Dział komunikacji, redakcji i marketingu OBPON

  • Annamaria Kaliszczak - Dyrektor ds. Komunikacji i Public Relations

   Szczegóły »
   Dyrektor ds. Komunikacji i Public Relations

   Dyplomowana Specjalistka ds. Zarządzania Rehabilitacją. Manager Redakcji portali internetowych, należących do grupy OBPON (obpon.pl, werbeo.pl, vademcumwiedzy.pl).
   W OBPON zajmuje się prowadzeniem działań marketingowych. Bierze aktywny udział w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Ściśle współpracuje z pozostałymi działami Firmy, troszcząc się o Jej rozwój. Odpowiedzialna za współpracę i komunikację z firmami zewnętrznymi, instytucjami państwowymi i mediami.

   Absolwentka studiów na kierunku prawo i prawo kanoniczne. Ukończyła studia podyplomowe PFRON - Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją, realizowane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w ramach projektu "Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce".

   Autorka publikacji dotyczących aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prawnik w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Odbywała praktyki i staże zawodowe w kancelariach adwokackich, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w parlamencie Europejskim w Brukseli. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym min. dla Kadr Zarządzających Wojewódzkimi i Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

   Telefon: 536 335 019
   E-mail: a.kaliszczak@obpon.pl
  • Piotr Świerżewski - Redaktor OBPON.pl

   Szczegóły »
   Redaktor OBPON.pl
   E-mail: p.swierzewski@obpon.pl
  • Jacek Skowron - Redaktor OBPON.pl

   Szczegóły »
   Redaktor OBPON.pl
   E-mail: jacek.skowron@obpon.pl
  • Monika Łysek - Redaktor OBPON.pl

   Szczegóły »
   Redaktor OBPON.pl
   E-mail: m.lysek@obpon.pl
  • Paweł Kawka - Redaktor OBPON.pl

   Szczegóły »
   Redaktor OBPON.pl
   E-mail: p.kawka@obpon.pl

  Księgowość, kadry

  Grafika, reklama

  Doradcy, wykładowcy współpracujący z firmą OBPON.pl

  • Edyta Sieradzka - Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki

   Szczegóły »
   Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
   Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
   Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

   Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

   E-mail: e.sieradzka@obpon.pl
  • Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Dyrektor ds. Prawnych

   Szczegóły »
   Dyrektor ds. Prawnych
   Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.
   Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

   Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

   E-mail: m.tylewicz@obpon.pl
  • Małgorzata Linke - Księgowa, konsultant w OBPON.PL

   Szczegóły »
   Księgowa, konsultant w OBPON.PL
   Zawód wykonywany: Główna Księgowa w Spółkach posiadających status Zakładu Pracy Chronionej oraz byłych ZPCHR-ów
   Specjalizacja: konsultacje dotyczące prawa księgowego związanego z tematyką zatrudniania i rozliczania osób z niepełnosprawnością, obsługa zagadnień z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książki przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, usługi doradcze dotyczące m. in. procedur księgowych, optymalizacji kosztów zatrudnienia- w tym dofinansowań, ulg, zwolnień z wpłat na PFRON, pełny zakres obsługi doradczej w zakresie zwrotu, refundacji kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością, doradztwo w zakresie zwrotu kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz możliwości finansowania, konsultacje dotyczące opłat o charakterze sankcyjnym.
  • Ilona Bajor - Ekonomista, konsultant w OBPON.PL

   Szczegóły »
   Ekonomista, konsultant w OBPON.PL
   Zawód wykonywany: specjalista ds. pracowniczych w ZPChr
   Specjalizacja: zagadnienia kadrowości w ZPChr, dofinansowanie do wynagrodzeń – SOD, SODiR, ZFRON , IPR, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, ZUS-Płatnik.

   Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone liczne kursy prowadzone przez ZUS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz KIG-R . Od kilku lat pracuje na stanowisku specjalisty w spółce mającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 1300 osób w tym 850 osób niepełnosprawnych .Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu specyfiki funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych w szczególności ZPChr. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom posiadającym status ZPChr. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, SOD,Sod Offline i Online, ZUS , ZFRON (w praktyce). Specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Kilkuletni Członek Komisji Rehabilitacyjnej. Doradca przy budowie nowego programu rozliczeń dofinansowań i refundacji sładek firmy.

  • Anetta Lewandowska - Konsultant i Doradca w OBPON.PL (ekonomista)

   Szczegóły »
   Konsultant i Doradca w OBPON.PL (ekonomista)
   Zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR, biegły rewident
   Specjalizacja: ewidencja księgowa w ZPCHR, ZFRON, SOD, pomoc publiczna – de minimis, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, system zatrudniania osób niepełnosprawnych.

   Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11600. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, skończone liczne kursy prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych oraz KIG-R. Od kilku lat pracuje na stanowisku głównej księgowej w spółce mającej status zakładu pracy chronionej oraz bada sprawozdania finansowe. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  Dział administracji - sekretariat

  Dział IT


  Nasze serwisy internetowe

  Największy portal pracy osób niepełnosprawnychNajwiększy Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych
  werbeo.pl
  Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób NiepełnosprawnychOrganizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  obpon.org
  Serwis Konsultacyjny Zakładów Pracy ChronionejSerwis Konsultacyjno - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
  vademecumwiedzy.pl
  Telefoniczna Obsługa KonsultacyjnaTelefoniczna Obsługa Konsultacyjna - telefoniczne konsultacje z konsultantami współpracującymi z firmą OBPON.pl
  tok.obpon.pl
  Serwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracySerwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracy
  rekrutacja.obpon.pl
  Internetowa baza kandydatów do pracyInternetowa baza kandydatów do pracy
  praca.obpon.pl
  Portal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościąPortal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnością
  student.obpon.pl
  System ewidencji ulg we wpłatach na PFRONSystem ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
  ewidencjaulg.pl
  System Rozliczeń Dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych
  e-SOD.pl
  Aplikacja System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  e-zfron.pl
  Portal Prezentacji ReklamowychKatalog Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  baza.zpchr.pl
  Ulgi we wpłatach na PFRONUlgi we wpłatach na PFRON
  ulginapfron.pl
  Księgarnia i wydawnictwo dla pracodawców osób niepełnosprawnych
  ksiegarnia.obpon.pl
  Ogólnopolska Baza Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych
  rehabilitacja.obpon.pl
  ×
  Szanowni Państwo!
  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

  Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

  Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

  W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

  1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
  3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
  5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
  Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

  Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

  Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

  1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
  2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
  3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

  1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
  3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
   1. zgody - do czasu jej wycofania,
   2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

  Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

  Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

  Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.