aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Kontakt

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.

adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1
37-700 Przemyśl
NIP:517-036-22-36
REGON:180950466
KRS:0000452408
infolinia OBPON:801 00 30 31
tel./fax: (16) 679-16-16
serwis internetowy:www.obpon.pl
e-mail:biuro@obpon.pl
konto bankowe: 22 1750 1224 0000 0000 3832 4438
BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Zarząd

 • Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

  Szczegóły »
  Prezes Zarządu
  Zawód wykonywany: przedsiębiorca, inwestor
  Specjalizacja: Rekrutacja i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, tworzenie branżowych portali i funkcjonalnych aplikacji internetowych. Agencja pracy, doradztwo dla pracodawców, szkolenia indywidualne i grupowe, optymalizacja kosztów zatrudnienia. Wydawca książek, autor wielu publikacji nt. specyfiki zatrudniania i rekrutacji osób z niepełnosprawnością.

  Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, mającej również udziały w kilku innych spółkach w tym agencji pracy, firm z branży IT. Pomysłodawca i twórca internetowego portalu informacyjnego dla pracodawców osób z niepełnosprawnością OBPON.PL (www.obpon.pl), twórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD (www.e-sod.pl), aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla zakładów pracy chronionej (www.e-zfron.pl), aplikacji do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON (www.ewidencjaulg.pl), serwisu doradczego z pytaniami i odpowiedziami konsultantów Vademecum Wiedzy (www.vademecumwiedzy.pl), twórca portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością WERBEO (www.werbeo.pl) Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, audytów wewnętrznych potwierdzonych certyfikatem zgodności z prawem (poprawność zatrudniania osób niepełnosprawnych, wydatkowanie środków ZFRON, tworzenie IPR, ulgi we wpłatach na PFRON).
  Autor koncepcji dyplomowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne certyfikatem "Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością - Pracodawca wrażliwe społecznie". Inicjator powołania i założyciel związku pracodawców osób niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009 r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy.

  E-mail: k.kuncelman@obpon.pl
 • Maciej Dratwa - Prokurent Samoistny

  Szczegóły »
  Prokurent Samoistny
  Zawód wykonywany: prokurent, prezes zarządu
  Specjalizacja: Współtwórca aplikacji internetowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak e-SODv3 system rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz ewidencjaulg.pl system do ewidencjonowania ulg we wpłatach na PFRON.

  Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek Informatyka. Od 2014 r. Prokurent Samoistny w spółce Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp.K. Zajmuje się reprezentują spółki, prowadzi jej sprawy, dba o ciągły jej rozwój oraz nadzoruje finansowe. Zarządza również wewnętrznym działem IT.

  E-mail: m.dratwa@obpon.pl
 • Barbara Napora - Dyrektor operacyjny

  Szczegóły »
  Dyrektor operacyjny
  Telefon: 786 100 868
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: barbara.napora@obpon.pl

Eksperci OBPON

 • Edyta Sieradzka - Dyrektor generalny ds. wizerunku

  Szczegóły »
  Dyrektor generalny ds. wizerunku
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

  Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

  E-mail: e.sieradzka@obpon.pl
 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Dyrektor ds. prawnych

  Szczegóły »
  Dyrektor ds. prawnych
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.
  Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

  E-mail: m.tylewicz@obpon.pl

Dział sprzedaży i obsługi klienta

  W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu:

  • Monika Krzyżanowska - Główny specjalista ds. szkoleń i optymalizacjiwielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie

   Szczegóły »
   Główny specjalista ds. szkoleń i optymalizacji
   Regiony: wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie
   Telefon: 518 349 940
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 5
   E-mail: m.krzyzanowska@obpon.pl
  • Arkadiusz Bożejko - Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klientadolnośląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie

   Szczegóły »
   Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
   Regiony: dolnośląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 99
   E-mail: arkadiusz.bozejko@obpon.pl
  • Magdalena Ferenc - Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klientalubuskie, podkarpackie, pomorskie, podlaskie, śląskie

   Szczegóły »
   Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
   Regiony: lubuskie, podkarpackie, pomorskie, podlaskie, śląskie
   Telefon: (16) 679 16 16 wew. 97
   E-mail: m.ferenc@obpon.pl

  Dział optymalizacji zatrudnienia

  Dział realizacji projektów zdalnych i kadr

  Dział rekrutacji, portal WERBEO

  Dział marketingu, komunikacji i Public Relations

  Dział administracji - sekretariat

  Dział księgowości

  Dział prawny

  Dział IT

  Doradcy i wykładowcy współpracujący z OBPON

  • Małgorzata Linke - Księgowa, konsultant w OBPON.PL

   Szczegóły »
   Księgowa, konsultant w OBPON.PL
  • Ilona Bajor - Ekonomista, konsultant w OBPON.PL

   Szczegóły »
   Ekonomista, konsultant w OBPON.PL

  Nasze serwisy internetowe

  Największy portal pracy osób niepełnosprawnychNajwiększy Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych
  werbeo.pl
  Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób NiepełnosprawnychOrganizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  obpon.org
  Serwis Konsultacyjny Zakładów Pracy ChronionejSerwis Konsultacyjno - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
  vademecumwiedzy.pl
  Telefoniczna Obsługa KonsultacyjnaTelefoniczna Obsługa Konsultacyjna - telefoniczne konsultacje z konsultantami współpracującymi z firmą OBPON.pl
  tok.obpon.pl
  Serwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracySerwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracy
  rekrutacja.obpon.pl
  Internetowa baza kandydatów do pracyInternetowa baza kandydatów do pracy
  praca.obpon.pl
  Portal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościąPortal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnością
  student.obpon.pl
  System ewidencji ulg we wpłatach na PFRONSystem ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
  ewidencjaulg.pl
  System Rozliczeń Dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych
  e-SOD.pl
  Aplikacja System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  e-zfron.pl
  Portal Prezentacji ReklamowychKatalog Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  baza.zpchr.pl
  Ulgi we wpłatach na PFRONUlgi we wpłatach na PFRON
  ulginapfron.pl
  Księgarnia i wydawnictwo dla pracodawców osób niepełnosprawnych
  ksiegarnia.obpon.pl
  Ogólnopolska Baza Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych
  rehabilitacja.obpon.pl
  ×
  Szanowni Państwo!
  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

  Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

  Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

  W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

  1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
  3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
  5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
  Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

  Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

  Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

  1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
  2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
  3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

  1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
  3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
   1. zgody - do czasu jej wycofania,
   2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

  Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

  Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

  Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.