Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Kontakt

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.

adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1
37-700 Przemyśl
NIP:517-036-22-36
REGON:180950466
KRS:0000452408
infolinia OBPON:801 00 30 31
tel./fax: (16) 679 04 76
serwis internetowy:www.obpon.pl
e-mail:biuro@obpon.pl
konto bankowe: 22 1750 1224 0000 0000 3832 4438
BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Zarząd

 • Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

  Szczegóły »
  Prezes Zarządu
  Zawód wykonywany: przedsiębiorca, inwestor
  Specjalizacja: Rekrutacja i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, tworzenie branżowych portali i funkcjonalnych aplikacji internetowych. Agencja pracy, doradztwo dla pracodawców, szkolenia indywidualne i grupowe, optymalizacja kosztów zatrudnienia. Wydawca książek, autor wielu publikacji nt. specyfiki zatrudniania i rekrutacji osób z niepełnosprawnością.

  Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, mającej również udziały w kilku innych spółkach w tym agencji pracy, firm z branży IT. Pomysłodawca i twórca internetowego portalu informacyjnego dla pracodawców osób z niepełnosprawnością OBPON.PL (www.obpon.pl), twórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD (www.e-sod.pl), aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla zakładów pracy chronionej (www.e-zfron.pl), aplikacji do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON (www.ewidencjaulg.pl), serwisu doradczego z pytaniami i odpowiedziami konsultantów Vademecum Wiedzy (www.vademecumwiedzy.pl), twórca portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością WERBEO (www.werbeo.pl) Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, audytów wewnętrznych potwierdzonych certyfikatem zgodności z prawem (poprawność zatrudniania osób niepełnosprawnych, wydatkowanie środków ZFRON, tworzenie IPR, ulgi we wpłatach na PFRON).
  Autor koncepcji dyplomowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne certyfikatem "Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością - Pracodawca wrażliwe społecznie". Inicjator powołania i założyciel związku pracodawców osób niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009 r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy.

  E-mail: k.kuncelman@obpon.pl
 • Maciej Dratwa - Prokurent Samoistny

  Szczegóły »
  Prokurent Samoistny
  Zawód wykonywany: prokurent, prezes zarządu
  Specjalizacja: Współtwórca aplikacji internetowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak e-SODv3 system rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz ewidencjaulg.pl system do ewidencjonowania ulg we wpłatach na PFRON.

  Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek Informatyka. Od 2014 r. Prokurent Samoistny w spółce Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp.K. Zajmuje się reprezentują spółki, prowadzi jej sprawy, dba o ciągły jej rozwój oraz nadzoruje finansowe. Zarządza również wewnętrznym działem IT.

  E-mail: m.dratwa@obpon.pl
 • Barbara Napora - Dyrektor operacyjny

  Dyrektor operacyjny
  Telefon: 786 100 868
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: barbara.napora@obpon.pl

Eksperci i konsultanci OBPON

 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

  Szczegóły »
  Wiceprezes OBPON.ORG

  Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, prawnik z 15- letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, właściciel firmy szkoleniowo – doradczej, konsultant prawny w jednej z największych firm w Polsce zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością.

  Specjalizuje się w pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, we wpłatach na PFRON, w uprawnieniach osób niepełnosprawnych, funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej, wydatkowaniu środków ZFRON.

  Jest Absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działając w strukturach organizacji pracodawców oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

  Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną zrzeszonym pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

  Autorka licznych publikacji i komentarzy eksperckich w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej, a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

  E-mail: m.tylewicz@obpon.pl
 • Anna Pałecka-Błaszczyk - Konsultant w OBPON.PL

  Szczegóły »
  Konsultant w OBPON.PL
  Zawód wykonywany: radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła również kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs na członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji, w tym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 1998-2009. Współpracowała również z organizacjami pracodawców m.in. z Organizacją Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, Krajową Izbą Gospodarczo - Rehabilitacyjną oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

  Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, autorka licznych opracowań i publikacji, w tym książki wydawnictwa OBPON „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Prowadzi szkolenia i doradza pracodawcom od 1999 r. oraz z sukcesami reprezentuje pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych.

 • Sylwia Bochenek - Konsultant w OBPON.PL

  Szczegóły »
  Konsultant w OBPON.PL
  Zawód wykonywany: Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

  Praktyk z 18 letnim doświadczeniem w zakresie zabezpieczenia społecznego. Realizacja bieżących zadań wynikających z rządowych programów realizowanych jednostki samorządu terytorialnego. Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2017-2018, Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach od roku 2016. Absolwentka Kolegium Języka Biznesu na Uniwersytecie Śląskim, z wykształcenia filolog języka angielskiego.

 • Małgorzata Linke - Księgowa, konsultant w OBPON.PL

  Księgowa, konsultant w OBPON.PL

Dział administracji - Sekretariat

Telefon: (16) 679 04 76
Email: administracja@obpon.pl

Dział sprzedaży i obsługi klienta

Telefon: 518 336 192
Email: sprzedaz@obpon.pl

Dział rekrutacji i optymalizacji zatrudnienia

Obsługa kandydatów
Telefon: (16) 733 83 02 wew. 1
Email: rekrutacja@werbeo.pl

Obsługa pracodawców
Telefon: (16) 733 83 02 wew. 2
Email: pracodawcy@werbeo.pl

Dział redakcji i marketingu

Telefon: (16) 679 04 76
Email: redakcja@obpon.pl

Dział realizacji projektów zdalnych

Telefon: (16) 679 04 76
Email: biuro@obpon.pl

Dział księgowości i kadr

Telefon: (16) 679 04 76
Email: biuro@obpon.pl

Dział prawny

Telefon: (16) 679 04 76
Email: biuro@obpon.pl

Dział IT

Telefon: (16) 679 04 76
Email: helpdesk@obpon.pl

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.