Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nasze serwisy

Pierwszy i jedyny w Polsce, portal ogłoszeniowy poświęcony wyłącznie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stwarza możliwość nawiązania współpracy przedsiębiorcom i osobom niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia.
Serwis: www.werbeo.pl

Serwis informacyjny dla pracodawców osób niepełnosprawnych, monitoring prasy ogólnopolskiej, zasobów internetu, opracowania własne. Codzienny newsletter docierający do ponad 30 tys. odbiorców w całym kraju. Serwis: www.obpon.pl

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG
Organizacja reprezentuje pracodawców osób niepełnosprawnych z chronionego i otwartego rynku pracy oraz interweniuje na ich rzecz przed organami państwowymi , w oparciu o profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną najlepszych w kraju konsultantów, doradców, prawników i wykładowców. Serwis: www.obpon.org

Serwis Konsultacyjno - Doradczy dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Serwis umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z branży , posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, zagadnień prawnych, kadrowych i księgowych, w szczególności uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Serwis: www.vademecumwiedzy.pl

Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - telefoniczne konsultacje z doradcami współpracującymi z naszą firmą - specjalistami zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy. Serwis: www.tok.obpon.pl

System ewidencji ulg we wpłatach na PFRON.
Aplikacja jest narzędziem dla wszystkich pracodawców, którzy od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji udzielają ulg we wpłatach na PFRON.
Aplikacja zapewnia pełną możliwość generowania, wypełniania i korygowania załączników INF-U i INF-U-1 oraz eksportu wystawionych informacji do systemu e-PFRON2. Serwis: www.ewidencjaulg.pl

Aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), jest przystosowana dla firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. Serwis: www.e-sod.pl

System ewidencji zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Aplikacja służąca do zarządzania środkami ZFRON, ich ewidencji oraz wspomagająca właściwą interpretację skomplikowanych przepisów prawnych. Serwis: www.zfron.info

Serwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracy. Oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi rekrutacyjne oraz rozwiązania w zakresie HR wspierające działalność firmy. Serwis: www.rekrutacja.obpon.pl

Portal rekrutacyjny dedykowany studentom oraz absolwentom. Oferuje bezpłatne usługi wspierające wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Serwis: www.student.obpon.pl

Serwis ulginapfron.pl ma na celu świadczenie usług dla podmiotów zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie minimalizacji lub całkowitego zwolnienia z tych wpłat. Serwis: www.ulginapfron.pl

Internetowy katalog prezentacji reklamowych firm zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz ogłoszeń z różnych kategorii. Na prezentacjach firm znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o firmie wraz z profilem działalności. Serwis: www.baza.zpchr.pl

Internetowy katalog ośrodków wypoczynkowych oraz rehabilitacyjnych na terenie całej Polski. Na prezentacjach ośrodków znajdziecie Państwo szczegółowy opis ośrodka, atrakcji, zdjęcia oraz aktualny terminarz turnusów. Serwis: www.rehabilitacja.obpon.pl

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.