OBPON: Warsztaty ze sprawozdawczości do PFRON po 1 lipca 2016 r. - Edyta Sieradzka

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 12 miesięcy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Przerwa techniczna w e-PFRON2 – 30.09.2016

Informujemy, że w dniu 30 września 2016 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 System e-PFRON2 będzie niedostępny z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac technicznych związanych z wprowadzeniem nowej funkcjonalności związanej z importem informacji INF-U utworzonych w programach innych niż e-PFRON2....

Alfabet systemu

Od Ameryki do zasiłku pielęgnacyjnego droga pozornie daleka. Jak się jednak okazuje, 25 lat polskiego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością łączy nie tylko takie zagadnienia...

Andrzej Duda: Nowoczesne państwo równo traktuje wszystkich obywateli

Miarą nowoczesnego państwa jest równe traktowanie wszystkich obywateli - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu „Lider Dostępności”, promującego rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich KPRP...

Przerwa techniczna w e-PFRON2 – 30.09.2016

Informujemy, że w dniu 30 września 2016 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 System e-PFRON2 będzie niedostępny z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac technicznych związanych z wprowadzeniem nowej funkcjonalności związanej z importem informacji INF-U utworzonych w programach innych niż e-PFRON2....

Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i niektórych rozporządzeń wykonawczych przekazane w ramach Konsultacji Społecznych

Przedstawiamy uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i  niektórych rozporządzeń wykonawczych przesłane za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PFRON w ramach Konsultacji Społecznych (

PISMO OBPON.ORG DO BON I PFRON: wsprawie zmodyfikowanej odpowiedzi PFRON dot. wypełnienia poz. 39, 40, 41,42 na wniosku Wn-D BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.09.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź PFRON dotyczącą zmiany przyjętej wcześniej przez BON i PFRON interpretacji dot. wypełnienia Wniosku Wn-D tj. poz. 39 i 41, która obecnie nie wynika wprost z załącznika nr 1 art. 5 rozporządzenia KE 651/2014.  Wyjaśnienie PFRON i zmiana...

PISMO OBPON.ORG DO BON dotyczące interpretacji przepisów przejściowych ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1886) prezentowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo w sprawie interpretacji przepisów przejściowych ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1886) prezentowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wyciąg)

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wyciąg)

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.)

Uwaga!

Zmiany, które wprowadza ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), zaznaczono kolorem zielonym ....

Losy pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy

Przepisy nie regulują dostatecznie tej kwestii. Warto w umowach o dofinansowanie doprecyzować zasady jego przejęcia przez następców. Wtedy nie będą oni musieli oddawać wsparcia  

Przerwa techniczna w e-PFRON2 – 30.09.2016

Informujemy, że w dniu 30 września 2016 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 System e-PFRON2 będzie niedostępny z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac technicznych związanych z wprowadzeniem nowej funkcjonalności związanej z importem informacji INF-U utworzonych w programach innych niż e-PFRON2....

Dane dotyczące wpłat na PFRON

OBPON przedstawia dane dotyczące: - Pracodawców zobowiązanych do wpłat obowiązkowych na PFRON, którzy nie osiągnęli ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % i 2%. Dane za 2016 r. (stan wg. bazy danych na 6 lipca 2016 r.) - Kwot wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON...

Prezes PFRON: system nie jest dla wygody firm

- Dla mnie najważniejsze są miejsca pracy, a system ulg nie do końca przekłada się na wzrost ich liczby. Będziemy więc szukali takich rozwiązań, żeby te zakłady, które kupowały ulgi, raczej zatrudniały osoby niepełnosprawne, niż miały uproszczony system ulg – powiedział nam Robert Kwiatkowski,...

Kontrola ulg na PFRON na ogólnych zasadach

Pracodawcy mają wątpliwości, jakie przepisy będą stosowane przy weryfikowaniu prawidłowego udzielania obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Możliwość przeprowadzania takiej kontroli przewiduje obowiązujący od 1 lipca br. art. 22a ustawy z 27...

Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

Jubileusz 25-lecia systemu wsparcia osób niepłnosprawnych

Uroczystości odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu RP oraz w Teatrze Palladium 26 września 2016 r. - Przyczynkiem do zorganizowania tego wydarzenia jest 25-lecie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas...

Telewizja Polska pomoże w aktywizacji niepełnosprawnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski i Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski podpisali 26 września...

25-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

- Przyczynkiem do zorganizowania tego wydarzenia jest  25-lecie ustawy o społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas odbywającej się w Sejmie konferencji prasowej z okazji Jubileuszu 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. – To dobry...

SN: można wystąpić o ograniczenie prawne samego siebie

Można wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie – uznał w środę 28 września Sąd Najwyższy. Według SN taka możliwość nie będzie nadużywana w celu „ucieczki przed odpowiedzialnością karną lub cywilną”. Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie danej osoby przez sąd...

Alfabet systemu

Od Ameryki do zasiłku pielęgnacyjnego droga pozornie daleka. Jak się jednak okazuje, 25 lat polskiego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością łączy nie tylko takie zagadnienia...

Kto ma źle w głowie: pacjenci czy rząd

ZDROWIE Strategia opieki psychiatrycznej nie ma szans na realizację: wycięto z niej zdanie o sposobie finansowania. Szkoda: 1/4 dorosłych Polaków ma lub miała zaburzenia psychiczne  

Projekt zmian MZ dot. refundacji leków chorób ultrarzadkich

Szerszy dostęp do leków na choroby ultrarzadkie oraz refundację szczepionek kupowanych w aptekach zakłada projekt noweli ustawy refundacyjnej. Resort zdrowia chce też promować te firmy farmaceutyczne, które wpierają polską gospodarkę.

Gdy dojdzie do kolizji dwóch różnych wniosków

W praktyce sytuacje, gdy w stosunku do tego samego przedsiębiorcy złożone zostały wnioski zarówno o restrukturyzację, jak i o upadłość, są możliwe. Pytanie, który z nich ma pierwszeństwo  

Wydatki na CSR bez wpływu na zyski firm

Ostatnie wyroki w sprawach wydatków na inicjatywy finansowane w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu nie mogą napawać przedsiębiorców optymizmem  

Biznes społecznie odpowiedzialny – rząd zachęca, ale fiskus niekoniecznie

Od 2017 r. kilkaset największych polskich firm będzie ujawniać w sprawozdaniach finansowych, jak dbają o środowisko, pracowników i otoczenie. Na razie toczą spory z fiskusem o to, czy wydatki na CSR (ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) mogą zaliczyć do kosztów...

Ekspansja z unijnym wsparciem

PORADNIK Polski eksport ma się dobrze. Zawsze jednak może być jeszcze lepiej. Dlatego ekspansja przedsiębiorstw na inne rynki od lat jest wspierana finansowo i merytorycznie, między innymi dzięki Funduszom Europejskim  

Dotacje dla firm stawiających na innowacje

Od trzeciego do 14 października mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać przeszło 130 mln zł na wdrażanie wyników badań i wprowadzanie nowych towarów lub usług do dotychczasowej oferty. Takie wsparcie oferuje działania 1.6.2 programu województwa kujawsko-pomorskiego.  ...

Jak zabłysnąć w czasie rekrutacji

Zatrudnianie personelu przez przedsiębiorcę jest sztuką, od której zależy sukces jego firmy. Potencjalna wartość pracownika nie wynika jedynie z dyplomu ukończenia studiów, ale z nabytych umiejętności, doświadczeń oraz pracowitości i zaangażowania.  

Unikasz ZUS, nie dostaniesz emerytury

Kobieta bez 15 lat stażu pracy, a mężczyzna bez 20 lat będą mogli liczyć jedynie na zwrot wpłaconych składek. Nie nabędą jednak prawa do comiesięcznego świadczenia.  

ZUS Informacje: Po godzinach... ZUS

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00.