OBPON: Warsztaty ze sprawozdawczości do PFRON po 1 lipca 2016 r. - Edyta Sieradzka

PROMOCJA OBPON: 10% 20% a nawet 30% rabatu na dostęp do TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ!

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

PROMOCJA OBPON: Bezpłatne wsparcie merytoryczne Pani Edyty Sieradzkiej dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016'

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' - IMPORT DANYCH Z KOLEJNYCH PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

PFRON: Powołanie Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska z dniem 25 sierpnia 2016 roku powołała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panią Dorotę Habich. Akt powołania wręczyła Minister Elżbieta Rafalska wraz z Krzysztofem...

PFRON ogłosił konkurs: "Liderzy 25-lecia" – głosowanie

  PFRON opublikował ankietę pozwalającą na głosowanie Internautów na ZŁOTĄ DZIESIĄTKĘ konkursu LIDERZY 25-lecia. ZŁOTA DZIESIĄTKA to kategoria konkursu zaprojektowana z myślą o Internautach. W kategorii tej zostaną uhonorowane osoby, organizacje lub instytucje, które uzyskają największe Państwa...

PFRON: Papierowe wnioski Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i...

Chory przedsiębiorca nie zawsze skorzysta z ulgi

Przedsiębiorca z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie zachowuje prawa do ulgowych składek na ubezpieczenie zdrowotne w czasie zwolnienia lekarskiego, bowiem uzyskuje dodatkowe przychody w postaci zasiłku chorobowego. Tak uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.

PFRON: Papierowe wnioski Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i...

Dofinansowanie z PFRON do pensji także na 'starych' pracowników

Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem. Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o...

Zasady dokumentowania szczególnych schorzeń są ostrzejsze

Jestem pracodawcą, który udziela ulg we wpłatach na PFRON. Zatrudniam 28 pracowników w przeliczeniu na etaty oraz osiągam 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wśród zatrudnionych przeze mnie niepełnosprawnych są zarówno osoby, które legitymują się orzeczeniami powiatowych zespołów do...

Stanowisko PFRON w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji

Organizacja OBPON.ORG przedstawia stanowisko PFRON z dnia 24.06.2016 r. w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji.

PISMO PFRON DO OBPON.ORG: dotyczące uruchomienia w porozumieniu z MRPiPS oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo PFRON skierowane do Organizacji w dniu 06.07.2016 r, które dotyczy uruchomienia w  porozumieniu  z  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej oraz Pełnomocnikiem  Rządu  ds.  Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych, które   w  25  lat  po  stworzeniu ...

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

NSA. Nie ma przysporzenia, gdy nie było szkody

Firma będąca udziałowcem kredytobiorcy nie ma przychodu, gdy jego zobowiązanie wobec banku spłaca inny podmiot – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komunikat OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (sprawozdanie Podkomisji z dnia 5.07.2016 )

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany przepisów w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, składu organizacji i trybu...

W jaki sposób powiązania mogą wpływać na status przedsiębiorstwa

WIELKOŚĆ PODMIOTU | Formalnie o wielkości firmy decyduje liczba zatrudnionych oraz jej wyniki finansowe. Nie wolno jednak zapominać o ewentualnych firmach partnerskich i powiązanych, które mogą wpływać na status badanego podmiotu i przesądzać o tym, że nie będzie on mógł być uznany za mały lub...

PFRON: Ogłoszenie o darowiźnie

W związku z wycofaniem  z eksploatacji sprzętu komputerowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że istnieje możliwość przekazania w formie darowizny/sprzedaży następującego sprzętu komputerowego:

Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały

Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne.

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE do 20 sierpnia po raz pierwszy pracodawcy udzielający ulg we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016 r. muszą wysłać do PFRON informację INF-1-u za lipiec wraz z kopiami INF-U wystawionymi w lipcu.

Przypominamy - PRACODAWCY UDZIELAJĄCY ULG WE WPŁATACH NA PFRON po 1 lipca 2016 r. mają obowiązek do 20 sierpnia wysłać po raz pierwszy do PFRON informację INF-1-u z okresem sprawozdawczym 07-2016 wraz z wszystkimi kopiami załączników INF-U zwykłymi i korygującymi wystawionymi dla swoich klientów w...

PFRON: Zmiany we wpłatach na PFRON

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2016 r. przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 2015 r. poz. 1886)  ...

KOMUNIKAT BON: Zmiany we wpłatach na PFRON

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2016 r. przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1886)

O Igrzyskach Paraolimpijskich w programie „Misja Integracja”

Już w środę, 7 września 2016 r., rozpocznie się największe święto sportu paraolimpijskiego: Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Polscy zawodnicy już za kilka dni polecą do Brazylii, żeby reprezentować nasz kraj w 13 dyscyplinach. Czy Polska jest potęgą sportu paraolimpijskiego? Ile złotych...

Część lekarzy w POZ nie ma uprawnień do wystawiania recept 75+

Część lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej nie ma uprawnień do wypisywania recept na bezpłatne leki dla seniorów, co może utrudnić części starszych pacjentów korzystanie z przysługującego uprawnienia – ocenia Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Deprywacja snu niszczy połączenia w hipokampie

Niedobór snu sprawia, że w rejonie hipokampa słabną połączenia pomiędzy neuronami, co może prowadzić do upośledzenia pamięci. Na szczęście jest to proces odwracalny – zawiadamia czasopismo „eLife”.

Dźwięki obudzą mózg

Terapia ultradźwiękami pomogła 25-letniemu pacjentowi pogrążonemu w śpiączce.

Interpretacyjny chaos, czyli szkolenia dla nowo zatrudnionych

Przepisy dotyczące przeszkolenia pracowników z zakresu bhp nie są precyzyjne i powodują wiele wątpliwości w praktyce. Jedną z nich jest to, czy pracodawcy mogą powierzyć prowadzenie szkoleń wstępnych firmom zewnętrznym

Wolne na początek roku szkolnego z odpracowania lub opieki

Pierwszego września pracownik może skorzystać z kodeksowego uprawnienia na dziecko, biorąc tylko kilka godzin, jeśli zadeklarował taki wariant korzystania z przywileju. Dzięki temu swobodnie wyjdzie z pracy na czas apelu szkolnego. 

Pracodawcy RP. Budżet na 2017 r. na granicy bezpieczeństwa

To będzie trudny budżet, gdyż muszą być w nim uwzględnione pełne koszty realizacji wyborczych obietnic. Chodzi między innymi o program Rodzina 500+, przy jednoczesnym braku nadzwyczajnych dodatkowych dochodów z takich źródeł, jak wypłata z zysku NBP oraz aukcja LTE, które tak bardzo pomogły budżetowi w...

PKPP Lewiatan. Wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 tys. zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach może ono stanowić nawet ponad 70 proc. średniej płacy. W konsekwencji mikrofirmy będą uciekać z zatrudnieniem do szarej strefy.

Unijny i polski fiskus zwierają szeregi w walce z optymalizacją

Fiskus wyraźnie przyspiesza w walce z unikaniem opodatkowania. Nowa dyrektywa Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (Dz.Urz.UE z 2016 r. L193, s. 1) weszła w życie 8 sierpnia. Stało się to zaledwie 20 dni po przyjęciu...

Sięgną po miliony na tworzenie nowych produktów i ich doskonalenie

Od pierwszego września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o unijne dotacje z programu „Inteligentny rozwój". To kolejna już odsłona działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", przy czym teraz oferta skierowane jest przede...

PKPP Lewiatan. Bezrobocie najniższe od 25 lat

Bezrobocie w lipcu br. wyniosło 8,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To najniższy od 25 lat poziom bezrobocia. W stosunku do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt proc.

Jak walczyć o posadę przed sądem pracy

 Każdy pracodawca może prowadzić politykę kadrową dostosowaną do swoich potrzeb. Nie oznacza to jednak, że istnieje przyzwolenie na dyskryminację. Zakazane jest wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę w sposób sprzeczny z przepisami. W tej kwestii kontrolę nad pracodawcami sprawują sądy. Aby...

Dobrowolnie odchodzący z firmy musi zapłacić podatek

FISKUS Pani Stefania zastanawia się, czy nie skorzystać z oferowanego przez jej zakład pracy programu dobrowolnych odejść. Niedaleko jej do wieku przedemerytalnego, a pieniądze z programu prawdopodobnie wystarczyłyby, żeby dotrwać do emerytury, nie podejmując nowej pracy (choć nie wyklucza ona, że...

ZUS Informacje: Po godzinach... ZUS

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00.

Nowy ZUS

Nowoczesna, łatwa w obsłudze, czytelna i intuicyjna - taka jest nowa strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo takie były oczekiwania klientów. Już od dziś można sprawdzić, jak zmienił się ZUS w internecie.