Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Promocja TOK - "ZGRANY DUET": wykup lub przedłuż dostęp do usługi TOK i korzystaj z OBPON.pl za darmo!

Promocja WERBEO - nie zwlekaj, dodaj ogłoszenie już dziś!

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjną na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością - "STOP Barierom"

KSIEGARNIA.OBPON.PL: Materiały szkoleniowe pt.: 'Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r.'

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

SZKOLENIE OBPON: "ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością" - poznaj je razem z OBPON! - (ZMIANA FORMUŁY SZKOLENIA!)

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Sejm za ustawą zwiększającą dostępność

 

Sejm przyjął w piątek, 19 lipca, ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznaczać to będzie np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania sprzętu lub urządzeń ułatwiających komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób...

Interwencja OBPON.ORG: Odpowiedź UZP w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych na Interwencję Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w sprawie dotyczącej stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz...

Opracowanie OBPON: Przychód z praw majątkowych a ZFRON

  Podmioty prowadzące Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) muszą pamiętać, że nieco inaczej wyglądają zasady rozliczeń podatkowych po śmierci pracownika, aniżeli jeszcze za jego życia.

Opracowanie OBPON: Urlop dodatkowy a zmiany w orzeczeniu

  Dodatkowy urlop przysługuje pracownikom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Co jednak, gdy w trakcie danego roku dochodzi do zmian w tej kwestii? I co w przypadku, kiedy taka osoba przechodzi na emeryturę?

MRPIPS: Wsparcie osób niepełnosprawnych

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

„500+” dla osób niepełnosprawnych – pytania i odpowiedzi

 

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trafił do Sejmu. Komu przysługiwać będzie świadczenie? Czy trzeba złożyć wniosek? Czy świadczenie będzie opodatkowane? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania....

Kolejne dofinansowania w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

  Zakończył się kolejny nabór w sprawie przyznania środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. W tym roku była to już druga tura naboru. W rezultacie uwzględniona została zwiększona liczba beneficjentów w WTZ, zarówno tych, które wzięły już udział w programie, jak i nowych...

Wskaźnik bezrobocia w czerwcu najniższy od 28 lat

 

Pod koniec czerwca br. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 878,4 tys. To o 27,6 tys. mniej niż w maju i o blisko 90 tys. mniej niż przed rokiem. – Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 0,5 pkt proc. niższa niż rok temu. Na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak niskiego...

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Sejm za ustawą zwiększającą dostępność

 

Sejm przyjął w piątek, 19 lipca, ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznaczać to będzie np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania sprzętu lub urządzeń ułatwiających komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób...

Interwencja OBPON.ORG: Odpowiedź UZP w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych na Interwencję Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w sprawie dotyczącej stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz...

Opracowanie OBPON: Przychód z praw majątkowych a ZFRON

  Podmioty prowadzące Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) muszą pamiętać, że nieco inaczej wyglądają zasady rozliczeń podatkowych po śmierci pracownika, aniżeli jeszcze za jego życia.

Ważne: Tylko oświadczenie zwalnia z otrzymywania pisma o uldze

 

Nawet jeśli pracodawca nie jest ustawowo zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), i tak musi złożyć oświadczenie, że nie chce, aby podmiot upoważniony do udzielania ulgi przesyłał mu druk z jej kwotą.

SN: Odmowa wpisu do KRS

 

Moc wiążąca prawomocnego postanowienia o odmowie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje odmowę wpisu. Nie rozciąga się na ustalenia co do wadliwości uchwały zgromadzenia, w tym co do jej sprzeczności z ustawą będącą przyczyną tej odmowy. Sąd rozpatrujący żądanie stwierdzenia...

SN: Odmowa wpisu do KRS

 

Moc wiążąca prawomocnego postanowienia o odmowie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje odmowę wpisu. Nie rozciąga się na ustalenia co do wadliwości uchwały zgromadzenia, w tym co do jej sprzeczności z ustawą będącą przyczyną tej odmowy. Sąd rozpatrujący żądanie stwierdzenia...

Sejm za ustawą zwiększającą dostępność

 

Sejm przyjął w piątek, 19 lipca, ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznaczać to będzie np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania sprzętu lub urządzeń ułatwiających komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób...

Opracowanie OBPON: Katalog wpłat na ZFRON otwarty, ale nie bezgranicznie

 

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kiedy zakład pracy chronionej (ZPChr) odda w dzierżawę ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, sfinansowany z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), to uzyskiwanej z tego...

Opracowanie OBPON: Dlaczego warto przemyśleć regulamin ZFRON?

  Pracodawca jest dysponentem środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). To on decyduje na co przeznacza środki z Funduszu, w jakiej wysokości i na jakiej podstawie. Tym bardziej warto pomyśleć dłużej nad kształtem regulaminu ZFRON.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.