Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu w kontekście rozliczeń z PFRON, ZUS, US, PUP, WUP i PFR

Korzystanie z portalu WERBEO jest już teraz możliwe w wersji online i mobilnej, zapewniając użytkownikom dodatkowy komfort.

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Oferta OBPON: Szkolenia i audyty OBPON - wiedza i bezpieczeństwo

Nowa kategoria pytań w Vademecum Wiedzy: 'Koronawirus a problemy pracodawców osób niepełnosprawnych'

Nasze informacje związane z tematem Koronawirusa.

Oferta OBPON: Konsultacje TOK - stałe wsparcie specjalistów!

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choć poprawia komfort pracy, to nie może być uznany za działanie związane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Czy otrzymam potwierdzenie przedłużenia orzeczenia w czasie pandemii? ZUS odpowiada

Czy przedłużone orzeczenia, których ważność skończyła się w czasie pandemii, mają moc taką samą, jak „zwykłe” orzeczenia? Czy obywatel otrzyma jakiekolwiek potwierdzenie przedłużenia orzeczenia? Pytają o to pracodawcy, którzy chcą mieć „porządek w papierach”, by nie mieć potem nieprzyjemności...

1971 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 r.

Zapowiedziana przez rząd podwyżka najniższego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku do kwoty 2800 zł przełoży się na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego o 141 zł.

Opracowanie OBPON: Wypowiadanie umów o pracę pracownikom w wieku ochronnym

W okresie czterech lat, jakie poprzedzają osiągnięcie wieku emerytalnego pracownicy posiadający okres zatrudniania, który pozwala im na przejście na emeryturę z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wieku, podlegają szczególnej ochronie. W tym okresie pracodawca nie może im wypowiedzieć umowy o pracy, ani...

Opracowanie OBPON: Udostępnienie danych policji przez leasingodawcę

Zakupy finansowane leasingiem są coraz popularniejsze, szczególnie dotyczy to rynku samochodowego. Biorąc pod uwagę wzrost zakupów wielu podatników ma różne problemy podatkowe związane z opłatami dotyczącymi leasingu. Czy zatem opłata za udostępnienie danych policji przez leasingodawcę jest kosztem?...

Komunikat OBPON.org: Korzystny wyrok przed NSA dla Pracodawców osób niepełnosprawnych dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy w zakresie art. 26a-c ustawy o rehabilitacji.

Szanowni Państwo, mamy przyjmność poinformować o pierwszej wygranej sprawie  przez pracodawców osób niepełnosprawnych prowadzonej przy współpracy Pani Edyty Sieradzkiej – wiceprezesa Organizacji OBPON.org - przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy w zakresie art....

Tarcza działa. Miliardy na ochronę miejsc pracy

Minęły 4 miesiące od momentu rozpoczęcia pierwszych działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców, ochrony miejsca pracy i polskiej gospodarki w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronowirusa. W ramach wszystkich tarcz: antykryzysowej, finansowej i pomocowej, przyznano do tej pory wsparcie na...

Materiały szkoleniowe - Edyta Sieradzka - 25.02.2020 r.

OBNIŻYMY CAŁKOWICIE Twoje wpłaty na PFRON - www.pfron.obpon.pl

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

PROMOCJA OBPON: Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna do Twojej dyspozycji przez cały miesiąc za jedyne 79 zł!

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choć poprawia komfort pracy, to nie może być uznany za działanie związane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Czy otrzymam potwierdzenie przedłużenia orzeczenia w czasie pandemii? ZUS odpowiada

Czy przedłużone orzeczenia, których ważność skończyła się w czasie pandemii, mają moc taką samą, jak „zwykłe” orzeczenia? Czy obywatel otrzyma jakiekolwiek potwierdzenie przedłużenia orzeczenia? Pytają o to pracodawcy, którzy chcą mieć „porządek w papierach”, by nie mieć potem nieprzyjemności...

1971 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 r.

Zapowiedziana przez rząd podwyżka najniższego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku do kwoty 2800 zł przełoży się na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego o 141 zł.

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choć poprawia komfort pracy, to nie może być uznany za działanie związane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Kolejne ułatwienia dla warsztatów na czas epidemii

Ustalenie przez warsztat terapii zajęciowej (WTZ) krótszego niż 35 godzin tygodniowo czasu trwania zajęć nie będzie skutkować zmniejszeniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Opracowanie OBPON: Wystawianie ulg na PFRON a koronawirus

W świetle ostatnich miesięcy, gdzie co chwilę zmieniało się prawo i wchodziły nowe wersje tarczy antykryzysowej, przydatne będzie wyjaśnienie bardzo ważnej kwestii: czy zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu pandemii wpływa na wysokość wystawianych kontrahentom...

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choć poprawia komfort pracy, to nie może być uznany za działanie związane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

W czasie przestoju pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop

W związku z koronawirusem w odniesieniu do części produkcji wprowadziliśmy przestój ekonomiczny. Wielu pracowników ma zaległe urlopy wypoczynkowe, wobec czego zastanawialiśmy się, czy możemy nakazać ich wykorzystanie w zakresie, w jakim pozwala na to prawo? Niektórzy pracownicy pytają też, czy nawet w...

30 tys. osób zarobiło ponad 1 mln zł

W 2020 r. podatnicy PIT wpłacili 1,65 mld zł z tytułu daniny solidarnościowej – wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów na prośbę DGP.

Tarcza działa. Miliardy na ochronę miejsc pracy

Minęły 4 miesiące od momentu rozpoczęcia pierwszych działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców, ochrony miejsca pracy i polskiej gospodarki w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronowirusa. W ramach wszystkich tarcz: antykryzysowej, finansowej i pomocowej, przyznano do tej pory wsparcie na...

Brak przełomu w sprawie wynagrodzeń

Szanse na uzgodnienie wysokości najniższego wynagrodzenia w porozumieniu z partnerami społecznymi są minimalne. Wczorajsze konsultacje założeń przyszłorocznego budżetu w Radzie Dialogu Społecznego nie przyniosły przełomu. OPZZ i Forum Związków Zawodowych podtrzymały swoją propozycję wzrostu...

Pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w Jaszczowie

W Jaszczowie (powiat łęczyński) otwarto pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, powstałe z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Inwestycja powstała dzięki Funduszowi Solidarnościowemu. Z oferowanych form opieki skorzysta 18 osób. – Tworząc Centra Opiekuńczo-Mieszkalne chcemy poprawić...

Kolejne ułatwienia dla warsztatów na czas epidemii

Ustalenie przez warsztat terapii zajęciowej (WTZ) krótszego niż 35 godzin tygodniowo czasu trwania zajęć nie będzie skutkować zmniejszeniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choć poprawia komfort pracy, to nie może być uznany za działanie związane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.