SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z' - wykładowca: Edyta Sieradzka

NOWA USŁUGA OBPON: Analiza SWOT ekonomicznych i prawnych skutków utrzymania lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej

ZMIANA NUMERU TELEFONU INFOLINII TOK

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Rekrutujemy pracowników z niepełnosprawnością - rekrutacja.obpon.pl

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Nowy konsultant w serwisie TOK - tematyka RODO

WAŻNE!: Komunikat OBPON.ORG: Rządowy projekt ustawy - Druk w Sejmie nr 2773 dotyczący w szczególności zmiany art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji..., wskazujący na wpisanie na orzeczeniu o niepełnosprawności nie więcej niż 3 symboli przyczyn niepełnosprawności - zmiana ustawy po Wyroku TK z 19.06. 2018 r. wskazującego na brak możliwości wpisania na orzeczeniu kodu 02-P.

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 17.07.2018 r. do Sejmu wpłynął, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o...

Opracowanie OBPON: Reforma zamieszała w informacjach od ZUS

Portal money.pl postanowił uspokoić czytelników zaniepokojonych danymi, jakie otrzymali niedawno w corocznych pismach od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z ich treści wynika bowiem, że prognozy dotyczące wysokości ich emerytur spadły. Niekiedy nawet o kilkaset złotych.

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawni - leki dostaną w domu

Tylko co druga apteka w Polsce dysponuje pochylniami, podjazdami lub platformami ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym dostanie się do środka, a zaledwie co dwudziesta apteka zlokalizowana w mieście posiada automatycznie otwierane drzwi. Aby zatem pomóc niepełnosprawnym pacjentom, zostanie dla nich...

Opracowanie OBPON: Niższy ZUS już po komisji

Projekt ustawy, zakładający obniżenie ZUS-u dla przedsiębiorców o niskich przychodach, trafił do Sejmu. Posłowie komisji zarekomendowali go do dalszych prac i wszystko wskazuje na to, że wejdzie on w życie bez większych problemów już 1 stycznia 2019 roku.

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawni sędziowie pracują ponad normę

Ustawa o rehabilitacji zawodowej mówi, że osoba niepełnosprawna może pracować najwyżej 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Ale ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych twierdzi, że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań, przez co niepełnosprawni sędziowie muszą pracować...

Opracowanie OBPON: Waloryzacja bez dodatków

Zapowiedzi trzynastej emerytury w roku czy też dodatku 500+ dla seniorów można włożyć między bajki – wynika z artykułu, który opublikował portal money.pl. Sytuacja gospodarcza kraju okazuje się nie być na tyle dobra, aby emeryci i renciści mogli liczyć na cokolwiek więcej poza zwykłą waloryzacją...

Komunikat OBPON.ORG: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 27.06.2018 r. poz. 1245)

Szanowni Państwo, Poniżej tekst Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

WAŻNE!: Komunikat OBPON.ORG: Rządowy projekt ustawy - Druk w Sejmie nr 2773 dotyczący w szczególności zmiany art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji..., wskazujący na wpisanie na orzeczeniu o niepełnosprawności nie więcej niż 3 symboli przyczyn niepełnosprawności - zmiana ustawy po Wyroku TK z 19.06. 2018 r. wskazującego na brak możliwości wpisania na orzeczeniu kodu 02-P.

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 17.07.2018 r. do Sejmu wpłynął, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o...

Receptę zrealizujesz z domu, a wyroby medyczne bez wizyty w NFZ

Kupowanie leków wysyłkowo i zdalne potwierdzanie uprawnień do wyrobów medycznych – takie ułatwienia wprowadza rządowa ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, której pierwsze czytanie odbyło się podczas wtorkowego (17 lipca 2018 r.) posiedzenia Komisji Zdrowia.

Program Dostępność+ już działa

Zmiany legislacyjne są ważne, ale dostępności nie zadekretujemy prawem. Ona sama powinna być postrzegana jako prawo – prawo każdego z nas do niezależnego i godnego życia – pisze minister inwestycji i rozwoju.

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

INTERWENCJA OBPON.ORG: W sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

  Organizacja OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystosowała w dniu 19.06.2018 r. pismo do GDDKiA w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby...

Urlopy dla rodziców

471,2 tys. – tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie od stycznia do czerwca tego roku. Z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 82 tys. mężczyzn.

Ustawa o dostępności

Serwisy oraz strony internetowe administracji rządowej i samorządowej będą dostępne najpóźniej do 2020 roku. Projekt ustawy o dostępności cyfrowej trafił do konsultacji społecznych.

Urlopy dla rodziców

471,2 tys. – tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie od stycznia do czerwca tego roku. Z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 82 tys. mężczyzn.

Opracowanie OBPON: Reforma zamieszała w informacjach od ZUS

Portal money.pl postanowił uspokoić czytelników zaniepokojonych danymi, jakie otrzymali niedawno w corocznych pismach od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z ich treści wynika bowiem, że prognozy dotyczące wysokości ich emerytur spadły. Niekiedy nawet o kilkaset złotych.

SN: Zwolnienie od pracy z obniżonym wynagrodzeniem

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i jednoczesnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy do dnia rozwiązania umowy, pracodawca może wypłacać za ten okres wynagrodzenie ustalone jak za gotowość do pracy. Zawsze jednak należy rozważyć wszystkie okoliczności danego...

W jaki sposób będzie można realizować zarząd sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny ma zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy. Może on zostać powołany jeszcze za życia, ale również po śmierci przedsiębiorcy indywidualnego 
i działającego w ramach spółki cywilnej.

Firma zapłaci za zepsucie urlopu

Pracownik nie może negować decyzji szefa, który wzywa go do pracy, przerywając wypoczynek. Ma natomiast prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z urlopem, szczególnie tych, których nie może odzyskać.

Nie tylko najbogatsi. Na pomoc niepełnosprawnym złożymy się wszyscy

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – tak będzie nazywała się nowa instytucja, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. O jej powstaniu mówili rządzący w trakcie i po proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Mieli ją zapłacić tylko najbogatsi. Ze...

SN: Zwolnienie od pracy z obniżonym wynagrodzeniem

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i jednoczesnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy do dnia rozwiązania umowy, pracodawca może wypłacać za ten okres wynagrodzenie ustalone jak za gotowość do pracy. Zawsze jednak należy rozważyć wszystkie okoliczności danego...

Ważna jest precyzja przy podawaniu podstawy prawnej wydatku z ZFRON

Organ, do którego pracodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, nie jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowego postępowania w celu ustalenia, czy wydatki poniesione przez pracodawcę mieszczą się w jakiejkolwiek kategorii wydatków określonych w rozporządzeniu Ministra...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.