Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON...' - wykładowca: Edyta Sieradzka

'Promocja na Piątkę' - weź udział w naszym szkoleniu i zyskaj 55% rabatu na 1 z 5 usług OBPON!

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjną na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością - "STOP Barierom"

Promocja WERBEO - nie zwlekaj, dodaj ogłoszenie już dziś!

KSIEGARNIA.OBPON.PL: Materiały szkoleniowe pt.: 'Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r.'

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

SZKOLENIE OBPON: "ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością" - poznaj je razem z OBPON! - (ZMIANA FORMUŁY SZKOLENIA!)

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Interwencja OBPON: Apel OBPON.org w sprawie waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w oparciu o aktualnie obowiązującą płacę minimalną.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu apel Organizacji OBPON.org, skierowany do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza, w sprawie podniesienia płacy minimalnej, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek deklaracji w sprawie waloryzacji wysokości dofinansowań do...

Asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej od października 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. W październiku uruchamiamy kolejny - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz...

Opracowanie OBPON: Choroba zawodowa

Czym jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Interwencja OBPON: Apel OBPON.org w sprawie waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w oparciu o aktualnie obowiązującą płacę minimalną.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu apel Organizacji OBPON.org, skierowany do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza, w sprawie podniesienia płacy minimalnej, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek deklaracji w sprawie waloryzacji wysokości dofinansowań do...

Opracowanie OBPON: Choroba zawodowa

Czym jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Opracowanie OBPON: Kiedy klient się pomyli przy opłacaniu faktur

Sytuacja, w której nasz klient opłaci dwa razy tę samą fakturę i nie opłaci faktury kolejnej, staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli mamy mu udzielić ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Opracowanie OBPON: Nierówne niezdolności do samodzielnej egzystencji

  Przy ustalaniu ewentualnego wliczania renty rodzinnej do limitu dochodów do świadczenia uzupełniającego najważniejszy jest moment powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zdaniem niektórych jednak, taki sposób jest niezgodny z Konstytucją.

Solidarnie z osobami niepełnosprawnymi

  Pracom nad Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyświecała idea stworzenia takich przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ekonomia społeczna - liczą się ludzie!

 

Przewlekle chorzy, niepełnosprawni, seniorzy – z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym powstało już ponad tysiąc przedsiębiorstw społecznych. Miejsca pracy dają im bilet do nowego życia.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Interwencja OBPON: Apel OBPON.org w sprawie waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w oparciu o aktualnie obowiązującą płacę minimalną.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu apel Organizacji OBPON.org, skierowany do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza, w sprawie podniesienia płacy minimalnej, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek deklaracji w sprawie waloryzacji wysokości dofinansowań do...

Asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej od października 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. W październiku uruchamiamy kolejny - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz...

Niejasne przepisy w sprawie ponoszenia kosztów płacy

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do resortu rodziny o wydanie stanowiska wskazującego, czy pojęcie terminowego ponoszenia kosztów płacy odnosi się tylko do pracowników niepełnosprawnych, czy również tych zdrowych.

Czy informację o uldze można przesłać e-mailowo?

 

Odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie skierowane przez Organizację Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org)

SN: Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika...

Podejrzany etat, gdy zadań jest za mało

Zakres obowiązków pracownika, który nie wypełnia wymaganych ośmiu godzin pracy, może spowodować uznanie przez sąd takiego stosunku pracy za fikcyjny.

Nie każda praca monotypowa to praca ciągła

Praca ciągła to praca monotypowa, powtarzalna w krótkim przedziale czasowym i występująca w trakcie zmiany roboczej w przeważającym jej czasie jako monotypowa, jeżeli czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Narażenie musi być istotne, a zatem powinno w sumie trwać przynajmniej...

SN: Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika...

Opracowanie OBPON: Choroba zawodowa

Czym jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Firmy zapłacą miliony za nowe prawo

Podwyżka cen energii czy wzrost płacy minimalnej, to nie jedyne zmartwienia przedsiębiorców. W najbliższym czasie będą musieli przygotować się na wyższe koszty prowadzenia działalności z powodu wielu innych zmian w prawie. Firmy odczują finansowo m.in. reformę postępowania cywilnego, wdrożenie...

Pracodawcy i związkowcy: Pieniądze z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników

Pracodawcy i związkowcy domagają się utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, który miałby wspierać pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Pracy, który podczas dobrej koniunktury ma nadwyżki. Resort pracy nie...

Walka o limit składek ZUS

Business Centre Club wraz z 54 
innymi organizacjami pracodawców wystosował do premiera apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS.

Asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej od października 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. W październiku uruchamiamy kolejny - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz...

Opracowanie OBPON: Koordynatorzy i raporty na rzecz dostępności

Specjalnych koordynatorów będą musiały powołać organy administracji publicznej. Będą oni odpowiedzialni za zapewnienie dostępności danych obiektów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Swą działalność – wraz z jej efektami – opiszą w raportach składanych cyklicznie....

Lepszy dostęp do rehabilitacji dla niepełnosprawnych

 

Nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale również te z orzeczeniami o stopniu umiarkowanym i lekkim będą objęte specjalnym programem zdrowotnym. Na razie dzięki niemu łatwiej im będzie dostać się na rehabilitację, ale w przyszłości ma on zostać rozszerzony na inne...

Opracowanie OBPON: ZFRON a dzieci niepełnosprawnych pracowników

 

Z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) można finansować nie tylko potrzeby samych pracowników z niepełnosprawnościami. Część pieniędzy można przeznaczyć na ich dzieci, choć oczywiście zakres możliwych do pokrycia wydatków wygląda nieco inaczej.

Opracowanie OBPON: Wczasy rehabilitacyjne na zwolnieniu lekarskim

 

Zdarza się, że mając zaplanowany wyjazd na wczasy połączone z rehabilitacją pracownik doświadcza pogorszenia stanu zdrowia, co skutkuje zwolnieniem lekarskim. Czy istnieje możliwość, aby nie tylko mógł on zrealizować swoje plany wyjazdowe, ale jeszcze otrzymać na nie dofinansowanie ze środków...

Opracowanie OBPON: Dokonanie przelewu ze złego konta przez ZPChr

  Pomyłki są rzeczą ludzką, ale niektóre z nich mogą mieć nader nieciekawe konsekwencje. Do nich zaliczyć przelanie pieniędzy z głównego konta firmowego, zamiast z konta Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON).

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.