SZKOLENIE OBPON: 'ZFRON i RODO bez tajemnic' - wykładowca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna nawet do 30% taniej!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

PROMOCJA OBPON: Wykup dostęp do aplikacji EWIDENCJA ULG i przez miesiąc korzystaj z serwisów OBPON GRATIS!

VILLA COLLIS - zapraszamy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Ulgi na PFRON

Opracowanie OBPON: Mikroskładki to mikroemerytura

Każdy kij ma dwa końce, a każdy medal dwie strony – sformułowania te idealnie pasują do pomysłu obniżenia składek ZUS dla najmniejszych firm. Z jednej strony będzie to duża pomoc w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z drugiej – skutkiem będą bardzo małe emerytury.

Opracowanie OBPON: Gminna pomoc dojazdowa tylko dla najmłodszych wiekiem

Dobre chęci nie pomogą tam, gdzie prawo stawia ograniczenia. Przekonała się o tym jedna z gmin w województwie opolskim, która chciała zapewnić dojazd do szkół wszystkim swoim niepełnosprawnym mieszkańcom. Okazało się jednak, że wsparciem nie można objąć każdego ucznia z niepełnosprawnością....

Opracowanie OBPON: Zniżki na PFRON dla nie każdego przedszkola

Jeśli prócz placówki edukacyjnej prowadzisz inną działalność gospodarczą, nie możesz liczyć na przyznanie prawa do niższego wskaźnika, który zwalnia z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny pracownika w Wn-D

Pełnosprawny pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został mu udzielony na jego wniosek. Czy pracodawca powinien uwzględnić go, ustalając stan zatrudnienia do PFRON wypełniając wniosek Wn-D?

Opracowanie OBPON: Kolejny poślizg z e-zwolnieniami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i właściwe ministerstwa znów ugięły się przed środowiskiem medycznym – e-zwolnienia nie będą obowiązkowe już od początku lipca. I nie wiadomo tak naprawdę czy najnowsze przesunięcie terminu będzie ostatnim.

Opracowanie OBPON: Charakter pomocy de minimis

Pomoc publiczna jest - co do zasady - udzielana przez różnego rodzaju podmioty na podstawie odrębnych unormowań prawnych. Przez podmiot udzielający pomocy publicznej należy rozumieć nie tylko organ administracji publicznej, ale także inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym...

KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Protestujący domagają się dymisji minister Rafalskiej

- Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych, ale to wymaga czasu i przygotowania – powiedział we wtorek, 24 kwietnia, wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. „Będziemy protestować, dopóki nie otrzymamy do rąk uchwalonej ustawy” – zapowiadają protestujący....

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

VILLA COLLIS - zapraszamy

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Komunikat OBPON.ORG: Podziękowania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla Organizacji OBPON.ORG, za uwagi wniesione do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy odpowiedż Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na przedstawione przez  Organizację OBPON.ORG  postulaty, zgłaszane przez pracodawców, pod adresem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Przekazanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uwag do projektu nowelizacji do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, Informujemy, że Zarząd Organizacji OBPON.org w dniu dzisiejszym (14.02) na ręce Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Pani Poseł Beaty Mazurek, przekazał Komisji uwagi do procedowanego obecnie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

Komunikat OBPON.ORG - Zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych – prosimy o pilne przesyłanie do naszej Organizacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r., które przekażemy do MRPiPS na ręce...

Opracowanie OBPON: Zniżki na PFRON dla nie każdego przedszkola

Jeśli prócz placówki edukacyjnej prowadzisz inną działalność gospodarczą, nie możesz liczyć na przyznanie prawa do niższego wskaźnika, który zwalnia z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny pracownika w Wn-D

Pełnosprawny pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został mu udzielony na jego wniosek. Czy pracodawca powinien uwzględnić go, ustalając stan zatrudnienia do PFRON wypełniając wniosek Wn-D?

Bez składek od napiwków pracowników

Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od napiwków otrzymywanych przez jego pracowników. Nawet w sytuacji, kiedy ustawodawca nałożył na niego obowiązek rejestrowania takich wpłat.

Doradztwo podatkowe bez kosztowych ograniczeń

Opinie doradców podatkowych to usługi prawne. Można je odliczać od przychodu bez żadnych limitów, podobnie jak usługi księgowe i audytu finansowego – napisało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie resortu.

Pracownik wysportowany bardziej zadowolony i efektywny

Karta sportowa to benefit, z którego pracownicy bardzo chętnie korzystają, w dodatku stosunkowo łatwy do zaoferowania przez pracodawców, bo rynek obiektów sportowo-rekreacyjnych cały czas się rozwija, co wpływa na dostępność i ceny

Komuniakt OBPON.ORG: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. NOWE BRZMIENIE art. 22

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy do wiadomości, Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2292

Odszkodowanie za wadliwe zwolnienie z pracy nie jest kosztem

Spółka nie rozliczy w rachunku podatkowym świadczeń wypłaconych pracownikowi na podstawie porozumienia lub odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy. Celem tych wydatków nie jest bowiem ani uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła....

Korekta możliwa także po upływie przedawnienia

Jeżeli podatnik dostał faktury korygujące od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, to powinien mieć prawo je uwzględnić, mimo że termin na złożenie korekty już minął.

Hawking: Depresja jest jak czarna dziura, ale da się z niej wyjść

  Genialny astrofizyk i badacz czasoprzestrzeni, który nie mógł samodzielnie się poruszać i wypowiadać swobodnie własnych myśli, jedno z ostatnich wystąpień publicznych poświęcił depresji z powodu niepełnosprawności. Porównywał ją do czarnych dziur, których tajemnice zgłębiał przez całe...

Lekarz wystawi receptę przez internet

Projekt nowelizacji przepisów prawa w związku z wprowadzeniem e-recepty przewiduje możliwość wystawienia recepty lekarzom po zbadaniu pacjenta przez internet.

Ważna jest precyzja przy podawaniu podstawy prawnej wydatku z ZFRON

Organ, do którego pracodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, nie jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowego postępowania w celu ustalenia, czy wydatki poniesione przez pracodawcę mieszczą się w jakiejkolwiek kategorii wydatków określonych w rozporządzeniu Ministra...

×