Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy składają Zarząd i pracownicy OBPON

SZKOLENIE OBPON: 'Przyszłość Zpchr, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r.' - Małgorzata Tylewicz-Piwnik

SZKOLENIE OBPON: "ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością" - poznaj je razem z OBPON! - (ZMIANA FORMUŁY SZKOLENIA!)

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Rekrutujemy pracowników z niepełnosprawnością - rekrutacja.obpon.pl

Nacisk na zmniejszenie kosztów pracy

 

Obecnie na rynku pojawia się nacisk na zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie środków w kieszeniach pracowników. Warto podjąć działania w kwestii nakładanych na nich obciążeń.

Polscy studenci w pracy

 

Polscy studenci nie unikają pracy. Przeciwnie - pracują dużo i chętnie. 8 na 10 z nich ma na swoim koncie doświadczenia związane z zatrudnieniem, stażem bądź praktyką. Ich oczekiwania finansowe zbliżone są do poziomu średniej krajowej. Niestety okazuje się, że na staż zgodny z odbieranym...

Opracowanie OBPON: Unia wymusi zmiany w Kodeksie pracy

  Nieodpłatne szkolenia pracownicze, wliczane do czasu pracy i odbywające się właśnie w tych ramach czasowych – takie nowości będą musiały pojawić się w Kodeksie pracy w ciągu najbliższych trzech lat od chwili przyjęcia tych przepisów przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Rewolucja w...

Czy firma nie może zapewnić stałej kwoty ulgi?

 

Gazeta Prawna o kolejnej interwencji Organizacji OBPON.org w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyskości obniżenia ulg we wpłatach na PFRON.

Opracowanie OBPON: Unia wymusi zmiany w Kodeksie pracy

  Nieodpłatne szkolenia pracownicze, wliczane do czasu pracy i odbywające się właśnie w tych ramach czasowych – takie nowości będą musiały pojawić się w Kodeksie pracy w ciągu najbliższych trzech lat od chwili przyjęcia tych przepisów przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Rewolucja w...

Opracowanie OBPON: Autyści bez opieki wytchnieniowej

  Skala Barthela, odnosząca się do niepełnosprawności fizycznej, nie jest adekwatna do badania osób ze spektrum autyzmu. W efekcie nie mogą oni być brani pod uwagę przy ustalaniu tzw. opieki wytchnieniowej.

BARDZO WAŻNE WYJAŚNIENIE PFRON: Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez wskazanej przyczyny niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

  Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) organy orzekające o niepełnosprawności utraciły podstawę do zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności. Jednakże taką możliwość przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13...

279 mln zł od PFRON dla organizacji pozarządowych

  Zgodnie z obietnicą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych wzrosła kwota jaka przekazana zostanie w tym roku na dzia-łania dla organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Budżet wzrósł do prawie 279 milionów zł. To największy budżet w ciągu...

Warsztaty terapii zajęciowej to szansa na samodzielność

 

Dzięki warsztatom terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Poprzez różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i warsztatowe uczą się samodzielności, nabywają umiejętności pozwalające im na podjęcie zatrudnienia. W...

Przerwa w działaniu infolinii PFRON

  Informujemy, że numer telefonu infolinii 22 581 84 10 z powodów technicznych będzie niedostępny w dniu 15 kwietnia 2019 r. od godziny 13:45.

KSIEGARNIA.OBPON.PL: Materiały z ostatniego cyklu szkoleń - 'Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.' - oferta limitowana!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

Czy firma nie może zapewnić stałej kwoty ulgi?

 

Gazeta Prawna o kolejnej interwencji Organizacji OBPON.org w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyskości obniżenia ulg we wpłatach na PFRON.

Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

  Czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. O jakich jeszcze obowiązkach wobec pracowników niepełnosprawnych muszą pamiętać pracodawcy?

Czy firma nie może zapewnić stałej kwoty ulgi?

 

Gazeta Prawna o kolejnej interwencji Organizacji OBPON.org w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyskości obniżenia ulg we wpłatach na PFRON.

Opracowanie OBPON: Informacja o uldze również dla osoby prywatnej

  Wydawałoby się, że sens w wysyłaniu informacji o możliwej do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON istnieje tylko w przypadku podmiotów, które z takiej ulgi mogą skorzystać. Okazuje się jednak, że sens kończy się tam, gdzie wchodzi prawo.

NSA: Bez zubożenia nie ma nadpłaty VAT

 

Firma, która obciążyła zbyt wysokim VAT swoich klientów, nie ma co liczyć na zwrot nadwyżki podatku – wynika z wczorajszego wyroku NSA.

Dwa tytuły to dwie składki zdrowotne

 

Obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej w przypadku zaistnienia dwóch tytułów do ubezpieczenia zaistnieje dopiero z chwilą, gdy z każdego z nich ubezpieczony osiągnie przychód – uznał NFZ.

Wspólnik nie zatrudni się jako prezes

 

Jedyny wspólnik spółki z o.o. nie może pełnić w niej funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Sąd Najwyższy dopuszcza natomiast jego zatrudnienie w spółce jako pracownika na stanowisku wykonawczym.

NSA: Bez zubożenia nie ma nadpłaty VAT

 

Firma, która obciążyła zbyt wysokim VAT swoich klientów, nie ma co liczyć na zwrot nadwyżki podatku – wynika z wczorajszego wyroku NSA.

Dwa tytuły to dwie składki zdrowotne

 

Obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej w przypadku zaistnienia dwóch tytułów do ubezpieczenia zaistnieje dopiero z chwilą, gdy z każdego z nich ubezpieczony osiągnie przychód – uznał NFZ.

ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień lekarskich

 

W 2018 r. Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich blisko 
243,7 mln dni. Koszty sięgają 
18,5 mld zł, z czego 37,5 proc. 
ponoszą pracodawcy. Aby wspomóc działania kontrolne płatników 
składek, ZUS przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień.

Test fiskusa: kto jest przedsiębiorcą

  Urzędnicy jednak chcą decydować o tym, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie. Wykorzystają informacje, które dostają od samych firm.

Rząd zlikwiduje podatek PIT dla młodych pracowników

  Kończymy prace nad projektem noweli ustawy o PIT, która m.in. zlikwiduje ten podatek dla pracowników w wieku poniżej 26 lat - deklaruje resort finansów. MF dodaje, że dopiero po opracowaniu projektu będzie można powiedzieć, jakie będzie miał on skutki finansowe.

Opracowanie OBPON: Psychoterapię też odliczysz w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 

Im bliżej terminu rozliczenia z fiskusem, tym coraz więcej pytań na temat możliwych odliczeń. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze o korzystnych dla podatników ostatnich interpretacjach dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS), który wśród wydatków dozwolonych do odliczenia umieścił m.in. zakup laptopa czy...

NFZ: kolejki do fizjoterapii i rehabilitacji jeszcze dłuższe

  Ponad 1,06 mln osób czekało na koniec września do świadczeń w pracowni fizjoterapii. To wzrost o ponad 7 proc. rok do roku. Rosła też kolejka m.in. do oddziałów rehabilitacyjnych - było w niej prawie 230 tys. osób, a świadczenie w przypadkach stabilnych otrzymywały średnio po... 464 dniach czekania...

Opracowanie OBPON: Cele wydatków z ZFRON

  Bez względu na rodzaj wydatku poniesionego z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) musi on służyć konkretnej osobie niepełnosprawnej i musi być związany z ułatwieniem wykonywania przez nią obowiązków zawodowych.

Opracowanie OBPON: Faktura pro forma ratunkiem na brak pieniędzy u pracownika

  Ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) można finansować m.in. pomoc indywidualną dla pracowników na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Kłopot pojawia się, jeśli pracownik nie dysponuje własnymi pieniędzmi, aby daną rzecz zakupić. Czy rozwiązaniem może być...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.