OBPON: Warsztaty ze sprawozdawczości do PFRON po 1 lipca 2016 r. - Edyta Sieradzka

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 12 miesięcy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

PFRON: Dane dotyczące wpłat na PFRON

OBPON przedstawia, opublikowane na stronie PFRON dane dotyczące: - Pracodawców zobowiązanych do wpłat obowiązkowych na PFRON, którzy nie osiągnęli ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % i 2%. Dane za 2016 r. (stan wg. bazy danych na 6 lipca 2016 r.) - Kwot...

KOMUNIKAT PFRON: Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

IS w Katowicach: Prawidłowe przekazanie zaliczek na podatek na zakładowy fundusz osób niepełnosprawnych i do urzędu skarbowego po utracie statusu zakładu pracy chronionej

OBPON.ORG przedstawia interpretację indywidualną dotyczącą prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących zasad podziału kwoty  pobranych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 38 wst. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmując wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych...

BON: Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2015 - II kw. 2016

OBPON przedstawia opublikowane na stronie BON wyniki BAEL informujące o liczbie osób niepełnosprawnych prawnie - aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz o wielkości współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia czy stopy bezrobocia.

KOMUNIKAT OBPON: Import danych do e-PFRON2 z programu 'EWIDENCJA ULG 2016'

Szanowni Państwo,  Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, twórca aplikacji internetowej do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' informuje, iż wprowadziła kolejne udogodnienie, które pozwoli Państwu na łatwe i szybkie spełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji ulg...

KOMUNIKAT PFRON: Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i niektórych rozporządzeń wykonawczych przekazane w ramach Konsultacji Społecznych

Przedstawiamy uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i  niektórych rozporządzeń wykonawczych przesłane za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PFRON w ramach Konsultacji Społecznych (

PISMO OBPON.ORG DO BON I PFRON: wsprawie zmodyfikowanej odpowiedzi PFRON dot. wypełnienia poz. 39, 40, 41,42 na wniosku Wn-D BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.09.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź PFRON dotyczącą zmiany przyjętej wcześniej przez BON i PFRON interpretacji dot. wypełnienia Wniosku Wn-D tj. poz. 39 i 41, która obecnie nie wynika wprost z załącznika nr 1 art. 5 rozporządzenia KE 651/2014.  Wyjaśnienie PFRON i zmiana...

PISMO OBPON.ORG DO BON dotyczące interpretacji przepisów przejściowych ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1886) prezentowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo w sprawie interpretacji przepisów przejściowych ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1886) prezentowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Losy pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy

Przepisy nie regulują dostatecznie tej kwestii. Warto w umowach o dofinansowanie doprecyzować zasady jego przejęcia przez następców. Wtedy nie będą oni musieli oddawać wsparcia  

PFRON: Dane dotyczące wpłat na PFRON

OBPON przedstawia, opublikowane na stronie PFRON dane dotyczące: - Pracodawców zobowiązanych do wpłat obowiązkowych na PFRON, którzy nie osiągnęli ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % i 2%. Dane za 2016 r. (stan wg. bazy danych na 6 lipca 2016 r.) - Kwot...

PFRON: Międzynarodowy Dzień Głuchych

24 września obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Głuchych  ustanowiony przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku. W 2016 roku wiąże się on z jubileuszem 70-lecia Polskiego Związku Głuchych oraz  140-lecia Ruchu Społecznego Głuchych w Polsce.  

KOMUNIKAT PFRON: Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

KOMUNIKAT PFRON: Dane statystyczne i informacja o wydatkach PFRON

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie transparentności działania urzędów i organów publicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna publikowanie najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Roczny...

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są...

BON: Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2015 - II kw. 2016

OBPON przedstawia opublikowane na stronie BON wyniki BAEL informujące o liczbie osób niepełnosprawnych prawnie - aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz o wielkości współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia czy stopy bezrobocia.

MRPiPS: Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1000 zł

Rząd proponuje by w marcu 2017 w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. Podwyżkę można...

BON: Polscy sportowcy rozpoczęli rywalizację o medale

Uroczystym otwarciem rozpoczęły się XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio. Polskę reprezentuje 96 sportowców, którzy dziś rozpoczynają walkę o medale. W pierwszym dniu wystartują polscy lekkoatleci oraz tenisiści stołowi, kolarze torowi i pływacy. Wszystkim sportowcom życzymy powodzenia!...

Paraolimpijczyk z Rosji oszustem?

Wiaczesław Lenski – niepełnosprawny sportowiec z Rosji, poruszający się na wózku inwalidzkim – wywołał skandal. W sieci pojawiły się jego zdjęcia, na których nie siedzi na wózku, ale… stoi o własnych siłach przy samochodzie. Media już oskarżyły go o oszustwo.

Osoby niepełnosprawne skarżą się na przeszkody w infrastrukturze

Osoby niepełnosprawne i organizacje działające w ich sprawie skażą się na przeszkody, jakie muszą pokonywać, poruszając się po ulicach. Przemieszczanie utrudniają im nie tylko wysokie krawężniki i kostka brukowa, ale także niedziałające windy i brak podnośników przy miejskich schodach....

Zmiany w dokumentacji medycznej niedopracowane

PROCEDURY Resort zdrowia chce uporządkować kwestię wydawania kopii i oryginałów kart pacjenta oraz wyników badań. Ale projekt nowelizacji przepisów wymaga poprawek  

Będzie dodatkowa składka ZUS? Pracodawcy są za, ale stawiają warunki

20 złotych za każdego pracownika co miesiąc miałby odprowadzać pracodawca, zatrudniający przynajmniej 20 osób. Pieniądze zgromadzone byłyby na indywidualnym koncie i doliczone do późniejszej emerytury. Przedstawiciele przedsiębiorców na pomysł patrzą przychylnie, ale oczekują jego modyfikacji. - W...

PKPP Lewiatan. Spożycie indywidualne na razie napędza gospodarkę

Bieżące nastroje konsumentów poprawiły się we wrześniu 2016 r. w stosunku do sierpnia br. Natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej był słabszy niż wskaźnik bieżący, a także niższy niż sierpniu br. i wyniósł (-7,5) - podał GUS na podstawie wspólnego z NBP badania koniunktury...

Dotacje dla firm stawiających na innowacje

Od trzeciego do 14 października mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać przeszło 130 mln zł na wdrażanie wyników badań i wprowadzanie nowych towarów lub usług do dotychczasowej oferty. Takie wsparcie oferuje działania 1.6.2 programu województwa kujawsko-pomorskiego.  ...

Unia zastanawia się, dokąd zmierza

WSPÓLNOTA Spotkanie głów państw w połowie września będzie okazją do przemyślenia wizji Europy po Brexicie. Politycy zaczynają rozmowy już teraz, czego przykładem jest europejskie tournée Angeli Merkel i Donalda Tuska

Od rynku pracownika do rynku robota

gospodarka | Trudności z pozyskaniem rąk do pracy i presja na efektywność zachęcają do automatyzacji, która za pięć lat może wyprzeć 10 proc. pracowników. 

Na rynku pracy liczyć się będzie elastyczność

Globalizacja i digitalizacja to zjawiska, które zmieniły współczesną organizację, przyspieszyły procesy biznesowe, wpłynęły na zmiany technologiczne, odmieniły oblicze firm, z narodowych na wielokulturowe, z zamkniętych w projekty strategiczne, często zarządzane wirtualnie, gdzie coraz trudniej...

ZUS Informacje: Po godzinach... ZUS

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00.

Nowy ZUS

Nowoczesna, łatwa w obsłudze, czytelna i intuicyjna - taka jest nowa strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo takie były oczekiwania klientów. Już od dziś można sprawdzić, jak zmienił się ZUS w internecie.