ZIMOWA PROMOCJA OBPON: Przy zakupie dostępu do TOK - Voucher na styczniowe szkolenie GRATIS!

SZKOLENIE OBPON: 'Priorytety i zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...' - wykładowca: Edyta Sieradzka

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

WSA w Łodzi. Nie można kupić minikamer z funduszu rehabilitacji

Wyposażenie niepełnosprawnego pracownika, który jest zatrudniony na stanowisku portiera, w dodatkowy sprzęt monitorujący nie może być uznane za element przystosowania miejsca pracy do jego potrzeb. Dlatego firma nie może pokryć tego wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób...

Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis.

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 14.10.2016 (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 11.10.2016 (wtorek) oraz 12.10.2016 (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika, który utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Niedostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej skutkować może dla pracodawcy bardzo poważnymi...

Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis.

Firmy muszą zweryfikować stany zatrudnienia

Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych od stycznia 2009 r., muszą sprawdzić, czy według zmienionych zasad ustalania składu personelu osiągnęli tzw. efekt zachęty.

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WYGRANA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NSA!

Szanowni Państwo,  Organizacja OBPON.ORG informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie NSA w składzie 7 sędziów dotyczące wykładni przepisów o podatku dochodowym tj. terminu przekazywania zwolnienia z PIT-4 na ZFRON.

Podjęta w jego trakcie uchwała jest korzystna dla pracodawców osób...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

IS w Warszawie. Kiedy zerowy VAT do zaliczki na eksport

Podatnik zastosuje zero proc. stawkę do zaliczki otrzymanej na dostawy eksportowe, pomimo że termin wywozu z do państwa trzeciego może przekroczyć dwa miesiące, gdyż opóźnienie dostawy uzasadnione jest specyfiką jej realizacji.

IS w Warszawie. Handel bitcoinami nie podlega VAT

Wyjaśnia się sytuacja podatników obracających wirtualną walutą. Według Ministerstwa Finansów nie płacą VAT od jej sprzedaży, nie odliczają też podatku z tytułu nabycia

Bruksela nie powinna kwestionować nowego 500 plus

Nowa ulga amortyzacyjna dla firm nie byłaby pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Nie musiałaby jej więc opiniować Komisja Europejska – twierdzą Ministerstwo Rozwoju i eksperci.

Rodzina 500 plus w pieczy zastępczej

Na koniec grudnia 2016 r. prawie 48,4 tys. dzieci w pieczy zastępczej korzystało z dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty. W sumie do rodzin i opiekunów trafiło ponad 214 mln zł.

Bez zmian w ubezpieczeniach dla pracujących emerytów

W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian w tym zakresie. Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy.

PKPP Lewiatan. Za mało wydajemy na zdrowie

W latach 1995-2014 wydatki na zdrowie w Polsce rosły szybciej niż średnio na świecie. W 1995 r. stanowiły ok. 43% przeciętnych wydatków na świecie, w 2014 roku wzrosły do 86%. W 2014 r. na mieszkańca Polski przypadało 910 USD wydatków na zdrowie, przeciętna dla wszystkich krajów na świecie wyniosła...

Bakteria odporna na wszystkie leki

W USA zmarła 70-letnia kobieta zakażona bakterią niewrażliwą na 26 różnych antybiotyków, w tym tzw. leki ostatniej szansy.

KOS dla serca i dłuższego życia

Od lutego szpital, który zapewni zawałowcom rehabilitację i wyprowadzi ich na prostą tak skutecznie, że szybko wrócą do pracy, dostanie finansową premię z NFZ

Zostały dwa dni na zmianę formy opodatkowania

20 stycznia mija termin zgłoszenia w urzędzie skarbowym zmiany sposobu rozliczeń z fiskusem w 2017 r. przez przedsiębiorców, którzy kontynuują prowadzenie działalności.

Rabat nie musi być pieniężny

Otrzymane za darmo dodatkowe towary, jako bonus za określony poziom zakupów, nie są nieodpłatnym świadczeniem. Nie podwyższą więc podstawy opodatkowania.

Groźne efekty „dobrej zmiany”

Polska gospodarka potrzebuje reform. Jednak zamiast ich wprowadzania rządzący podważają jej stabilność oraz forsują antyreformy – pisze główny doradca Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Czeka nas gwałtowny powrót inflacji

Po ponad dwóch latach deflacji dynamika cen w kilka miesięcy wróci do 2 proc. Siła nabywcza gospodarstw domowych nie będzie już tak szybko rosła.

Dotacje w 2017 roku, czyli czas na inwestycje w firmach

Na lata 2014–2020 przewidziano dotacje dla kluczowych inwestycji, czyli powiększania i budowy nowych zakładów produkcyjnych, wprowadzania w nich nowoczesnych maszyn, urządzeń, wreszcie wdrażania procesów wytwórczych, technologii i automatyzacji.

Warto obronić się przed sankcjami

Odpowiednie ukształtowanie środków ochrony danych może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia lub zmniejszenia sankcji pieniężnych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu.

Partnerskie podejście do stron postępowania

Nowe przepisy procedury administracyjnej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym i sprawić mają, aby organ wziął pod uwagę także ich słuszny interes – uważa prawnik.