Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjną na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością - "STOP Barierom"

Promocja WERBEO - nie zwlekaj, dodaj ogłoszenie już dziś!

KSIEGARNIA.OBPON.PL: Materiały szkoleniowe pt.: 'Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r.'

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

SZKOLENIE OBPON: "ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością" - poznaj je razem z OBPON! - (ZMIANA FORMUŁY SZKOLENIA!)

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Komunikat OBPON.org: Pytanie OBPON.org i odpowiedź BON dot. art. 2b ustawy o rehabilitacji a obowiązek powiadomienia pracownika o uzyskiwaniu do jego wynagrodzenia miesięcznego dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy ważne pytanie Organizacji OBPON.org i odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu w zakresie stosowania przez pracodawcę art. 2b ustawy o rehabilitacji, w kontekście uzyskiwania z PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Składkę na PPK będzie można płacić z pieniędzy PFRON

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) będą mogły pokryć koszty wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Umożliwi to zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie ZAZ (Dz.U. poz....

Opracowanie OBPON: Taniec i Niepełnosprawność

Ciało ludzkie kryje wiele tajemnic. Wciąż niejednokrotnie jesteśmy zaskakiwani tym, jakie są granice działań z ciałem. Wciąż często obserwujemy, jak te granice są przekraczane. Nie da się ukryć, że ogromną rolę odgrywają tu osoby z niepełnosprawnościami, dla których taka determinacja to coś...

Bezrobocie w październiku najniższe od 30 lat

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych w porównaniu do września br. spadła jednak o 9,3 tys. osób. – Począwszy od 1990 roku, nigdy poziom bezrobotnych w październiku nie był tak niski – mówi...

Komunikat w sprawie publikacji prasowych dot. spółki Cat@Net

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi kontrolę wykorzystania środków przekazywanych spółce Cat@Net w zakresie spełniania warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. Podczas ostatniej kontroli w 2016...

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Komunikat OBPON.org: Pytanie OBPON.org i odpowiedź BON dot. art. 2b ustawy o rehabilitacji a obowiązek powiadomienia pracownika o uzyskiwaniu do jego wynagrodzenia miesięcznego dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy ważne pytanie Organizacji OBPON.org i odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu w zakresie stosowania przez pracodawcę art. 2b ustawy o rehabilitacji, w kontekście uzyskiwania z PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Komunikat OBPON.org: Pytanie OBPON.org i odpowiedź BON dot. art. 2b ustawy o rehabilitacji a obowiązek powiadomienia pracownika o uzyskiwaniu do jego wynagrodzenia miesięcznego dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy ważne pytanie Organizacji OBPON.org i odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu w zakresie stosowania przez pracodawcę art. 2b ustawy o rehabilitacji, w kontekście uzyskiwania z PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czy informację o uldze można przesłać e-mailowo?

 

Odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie skierowane przez Organizację Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org)

Długotrwałe chorobowe może się skończyć zwolnieniem

W większości orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że wypowiedzenie uzasadniają absencje długotrwałe i powtarzające się. SN często ocenia przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę wskutek nieobecności z powodu stanu zdrowia pracownika 
przez pryzmat zasad współżycia społecznego.

Sprzedaży pracownikom nie trzeba ewidencjonować

Chcąc pozbyć się używanych komputerów oraz telefonów komórkowych, nie trzeba ewidencjonować sprzedaży w kasie fiskalnej, jeżeli kupującym są pracownicy sprzedającego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Komunikat OBPON.org: Pytanie OBPON.org i odpowiedź BON dot. art. 2b ustawy o rehabilitacji a obowiązek powiadomienia pracownika o uzyskiwaniu do jego wynagrodzenia miesięcznego dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy ważne pytanie Organizacji OBPON.org i odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu w zakresie stosowania przez pracodawcę art. 2b ustawy o rehabilitacji, w kontekście uzyskiwania z PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Bez kary za zbieranie informacji do PPK

Nawet 4 tys. największych firm, które zawarły już umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych dla potencjalnie około 3 mln pracowników, nie musi obawiać się kar za zbieranie od nich adresów mailowych 
i numerów telefonów.

Cobot może być już tańszy od polskiego pracownika z pensją minimalną

Cobota, czyli robota współpracującego z człowiekiem, można kupić za 80-100 tys. zł. W leasingu jest to koszt ok. 1,8 tys. zł miesięcznie, czyli już mniej niż będzie wynosić płaca minimalna w 2020 r., a do tego cobot może pracować na trzy zmiany - podkreślił Tomasz Haiduk, prezes Instytutu Industry...

W postępowaniu gospodarczym przedsiębiorca musi podać swój e-mail

Taki obowiązek wprowadzi od 7 listopada 2019 r. nowelizacja k.p.c. Także wtedy, gdy ustanowiony jest pełnomocnik. Alternatywnie można złożyć oświadczenie, że się adresu e-mailowego nie posiada. Nie spowoduje to negatywnych konsekwencji, ale może utrudnić komunikację z Temidą

Rzecznik chce zmian w ustawie o rehabilitacji

Przepisy dotyczące uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi wywołują rozbieżności interpretacyjne i są niedostosowane do realiów funkcjonowania pracodawców. Dlatego Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMiŚP) proponuje ich modyfikację....

Rośnie popularność rehabilitacji leczniczej ZUS

Rehabilitacja oferowana przez ZUS osobom zagrożonym niezdolnością do pracy cieszy się coraz większą popularnością – powiedział rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że w pierwszych sześciu miesiącach br. rehabilitację zakończyło blisko 40 tys. osób.

Opracowanie OBPON: IPR a wypowiedzenie umowy przez pracownika

Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) to kwestia budząca wiele pytań ze strony tak pracodawców, jak i pracowników. Jednym z bardziej interesujących zagadnień jest kwestia stosowania tego programu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Opracowanie OBPON: Opłata środowiskowa a zwrot ze środków ZFRON

Wiadomo, że ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) można finansować opłaty pracowników niepełnosprawnych za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Co jednak z innymi opłatami, które poniósł pracownik, a które były niezbędne do tego, by mógł ów turnus odbyć?...

Opracowanie OBPON: Zwrot za wszystkie leki ze środków ZFRON

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) może być źródłem, z którego niepełnosprawni pracownicy mogą uzyskać pokrycie środków m.in. za lekarstwa. Przy czym niekoniecznie muszą one być związane z ich niepełnosprawnością.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.