SZKOLENIE OBPON: 'Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r.' - wykładowca: Edyta Sieradzka

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Projekt Ustawy o Dostępności - zgłoś swoje uwagi z OBPON.org!

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Rekrutujemy pracowników z niepełnosprawnością - rekrutacja.obpon.pl

KOMUNIKAT OBPON.ORG: –BARDZO WAŻNE Pytanie i Odpowiedź PFRON dot. wyliczenia ulg we wpłatach na PFRON począwszy od przychodów za styczeń 2019 r. oraz dot. procedury wysyłania do klientów informacji o zasadach nabywania i korzystania z ulg w 2019 r. (ważne)

PYTANIE DO PFRONWitam Państwa serdecznie,Prosimy o ustalenie dobrego wyliczenia poz. 34 na INF-U tj. kwoty wynagrodzeń po 1 stycznia 2019 r. tj. kwoty począwszy od przychodów za styczeń 2019 r. Czy przyjmiecie Państwo do wyliczenia w/w pozycji w 2019 r. kwotę 1812,09 zł liczoną 2100 – 13,71%? Czy...

Komunikat OBPON.ORG: Obowiązek przesłania do PFRON dokumentów rozliczeniowych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na PFRON oraz przez Zakłady pracy chronionej - do 21.01.2019r.! (ważne)

  Szanowni Państwo, Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą do 20 stycznia 2019 r. wysłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za 2018 r. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą złożyć wojewodom informację...

Opracowanie OBPON: Rzecznik przeciwny ubezwłasnowolnieniu

  W Polsce mamy 90 tysięcy osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W literaturze i doktrynie prawa oznacza to w praktyce śmierć cywilną. Zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce domaga się m.in. Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Stara się też o to...

Efekt zachęty wykazuje się w terminie rozpoczęcia pracy

 

Efekt zachęty liczy się od momentu, w którym osoba niepełnosprawna przystąpiła do pracy. Nie jest istotne, że np. podpisała umowę w poprzednim miesiącu. Natomiast orzeczenie o niepełnosprawności musi być dostarczone już przy podpisywaniu umowy.

Opracowanie OBPON: Wypadek przy pracy, kiedy mamy z nim do czynienia?

  Podczas wykonywania obowiązków w pracy zawsze istnieje ryzyko, że może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek. Co prawda, przepisy bhp ściśle określają jak należy postępować, aby zminimalizować możliwość wystąpienia takiego zagrożenia, jednak nie zawsze udaje się tego uniknąć.

BARDZO WAŻNE WYJAŚNIENIE PFRON: Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez wskazanej przyczyny niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

  Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) organy orzekające o niepełnosprawności utraciły podstawę do zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności. Jednakże taką możliwość przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13...

Komunikat OBPON.ORG: Korzystna zmiana dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WAŻNE

  W Rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po pracach w Komisji, została przywidziana bardzo ważna i korzystna zmiana dla pracodawców osób niepełnosprawnych - nowelizacja art.26a ustawy o rehabilitacji, dotycząca miesięcznego dofinansowania. ...

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – zakończenie oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie...

Barometr zawodów – prognoza na 2019 rok

 

Coraz więcej firm może mieć problem z obsadzeniem wolnych stanowisk – wynika z najnowszej prognozy Barometru zawodów na 2019 rok. W skali całego kraju tylko ekonomiści mieli problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Szukamy takich rozwiązań, które najlepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku...

Eurostat: bezrobocie w Polsce znacznie poniżej europejskiej średniej

 

Jak wynika z najnowszego badania Eurostatu, w listopadzie br. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8 proc., tyle samo co we wrześniu i październiku. To znacznie poniżej średniej europejskiej – w listopadzie stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,7 proc., a w krajach strefy euro – 7,9...

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

Komunikat OBPON.ORG: Obowiązek przesłania do PFRON dokumentów rozliczeniowych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na PFRON oraz przez Zakłady pracy chronionej - do 21.01.2019r.! (ważne)

  Szanowni Państwo, Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą do 20 stycznia 2019 r. wysłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za 2018 r. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą złożyć wojewodom informację...

Komunikat OBPON.ORG: Obowiązek przesłania do PFRON dokumentów rozliczeniowych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na PFRON oraz przez Zakłady pracy chronionej - do 21.01.2019r.! (ważne)

  Szanowni Państwo, Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą do 20 stycznia 2019 r. wysłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za 2018 r. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą złożyć wojewodom informację...

Efekt zachęty wykazuje się w terminie rozpoczęcia pracy

 

Efekt zachęty liczy się od momentu, w którym osoba niepełnosprawna przystąpiła do pracy. Nie jest istotne, że np. podpisała umowę w poprzednim miesiącu. Natomiast orzeczenie o niepełnosprawności musi być dostarczone już przy podpisywaniu umowy.

Opracowanie OBPON: Informacja o uldze również dla osoby prywatnej

  Wydawałoby się, że sens w wysyłaniu informacji o możliwej do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON istnieje tylko w przypadku podmiotów, które z takiej ulgi mogą skorzystać. Okazuje się jednak, że sens kończy się tam, gdzie wchodzi prawo.

Ulgi na PFRON: Firma poinformuje o swojej strukturze

 

Pracodawca, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien na stosowanych do tego drukach wskazywać, czy jest samodzielnym podmiotem, czy np. oddziałem innego przedsiębiorstwa.

SN: Ocena okresowa ma być pomocą, nie karą

 

Pracodawca musi obiektywnie oceniać pracownika, a więc jeśli dysponuje wskazanymi w obowiązujących go przepisach kryteriami, ma je wszystkie stosować w równym stopniu. Jeśli zaś istnieją słabe strony pracownika, ocena ma je zidentyfikować, a pracodawca – pomóc je przezwyciężyć....

Prywatne inicjatywy w dobrej kondycji

  Firmy rodzinne w Polsce rzadko bankrutują, są w stabilnej sytuacji finansowej. Ale mają swój specyficzny problem – z sukcesją

Przy niskim bezrobociu płace nie muszą rosnąć szybciej

 

Mamy w Polsce bardzo niską stopę bezrobocia. Według Eurostatu wynosi ona zaledwie 3,8 proc. Rośnie liczba pracodawców sygnalizujących w ankietach przeprowadzanych przez GUS, NBP i firmy prywatne, że sytuacja na rynku pracy staje się dla nich coraz trudniejsza. Po pierwsze, nie sposób znaleźć nowych...

Pilotaż w rehabilitacji w ogniu krytyki

 

Zbyt dużo ogólników, niejasne kryteria – to najczęściej wysuwane zarzuty wobec projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej. Krytykowany jest również zapis, zgodnie z którym eksperci Krajowej Izby...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.