Interpretacje i orzecznictwo

Strona 221 z 229

TK. Przedsiębiorca też złoży wniosek o zasiłek

Zasiłek macierzyński lub ojcowski jest formą rekompensaty za utracone dochody ubezpieczonego w okresie, kiedy zajmuje się opieką nad dziećmi. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć taki wniosek najpóźniej przed dniem rozpoczęcia okresu zasiłkowego – tak stwierdził wczoraj...

SN. Druga szansa tylko po zmianie rodzaju pracy

Zawarcie drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy ma to na celu sprawdzenie jego przydatności do wykonywania innych obowiązków niż na podstawie poprzedniej umowy. Konieczna jest więc zmiana rodzaju pracy.  

ZUS Lublin. Kierowca na zlecenie bez składek na FEP

Pracownik, któremu szef sporadycznie zleca pracę szczególną na podstawie cywilnego kontraktu, nie wykonuje szczególnej pracy w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Płatnik nie opłaca więc za niego składek na FEP ani nie przekazuje za niego zgłoszenia na ZSWA.  ...

Najważniejsze wyroki w 2014 r. wydane w sprawach pracowniczych

W ubiegłym roku zapadło wiele znaczących orzeczeń Sądu Najwyższego. Kancelaria Raczkowski Paruch 
wybrała dziesięć najważniejszych dla pracodawców. Wynika z nich m.in., że nierówne traktowanie to nie zawsze dyskryminacja, a leżanka w kabinie ciężarówki nigdy nie zastąpi łóżka w hotelu....