Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 221 z 221

BARDZO WAŻNE - KOMUNIKAT OBPON: WYLICZAJĄC POZ.38 INF-D-P ORAZ POZ. 46 INF-U-P TJ. NAJNIŻSZY PUŁAP INTENSYWNOŚCI POMOCY –'KWOTY RYCZAŁTU WYLICZA TJ. USTALA SIĘ ZA MIESIĄCE, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ W ODNIESIENIU DO PRACOWNIKA, KTÓRYKOLWIEK Z KOSZTÓW WYMIENIONYCH W KATALOGU OKREŚLONYM W § 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2007R. W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GODPODARCZĄ I ROLNICZĄ'

Artykuł nie posiada streszczenia

Komunikat OBPON: Urząd nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis firmie, która utraciła status zakładu pracy chronionej i utrzymuje 25% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zachowania - wyrok WSA

PREZENTUJEMY WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE:

Urząd nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis firmie, która utraciła status zakładu pracy chronionej i utrzymuje 25% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zachowania i wydatkowania środków...