Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 1 z 214

SN: Przerwy nie można wykorzystywać w dowolny sposób

Zatrudniony, który świadczy pracę przez co najmniej sześć godzin w ciągu doby, ma prawo do 15-minutowej płatnej przerwy, wliczanej do czasu pracy. Czy może dowolnie decydować, jak ją wykorzysta? I czy ma prawo opuszczać zakład pracy w jej trakcie?

SN: Ochrona działacza nie jest bezwzględna

Całokształt okoliczności faktycznych, w tym także wskazane przyczyny wypowiedzenia, mogą uzasadniać oddalenie roszczenia pracownika, który jest chronionym działaczem związkowym, o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach roszczenie pracownika...

Wykup nieruchomości z leasingu daje prawo do odliczenia

Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wykup budynków i budowli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, jeżeli obiekty te będą przez nią wykorzystywane do działalności opodatkowanej.