Interpretacje i orzecznictwo

Strona 1 z 226

SN: Kiedy powstanie stosunek pracy

Spełnienie warunków formalnych zatrudnienia, takich jak sporządzenie umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych czy zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, nie jest wystarczające do uznania, że doszło do powstania stosunku pracy. Aby taki stosunek powstał, istotne jest by zatrudnienie spełniało cechy, o...

Zatrudniony zapłaci za nagłe zerwanie umowy

Brak podwyżki nie uzasadnia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wprost przeciwnie, naraża go na konieczność zapłaty odszkodowania pracodawcy.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych musi być należycie udokumentowany

Nasza spółka jawna założyła sprawę sądową kontrahentowi. Wnieśliśmy o zwolnienie od kosztów sądowych – chodzi o kilka tysięcy złotych. Sąd jednak oddalił nasz wniosek mimo dołączenia postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji i zajęciu konta (mamy trudną sytuację). Nie wezwał nas do...

NSA: Nie wiadomo, co z dłuższymi zwrotami

Czy jeśli fiskus chce mieć więcej czasu na sprawdzenie nadwyżki podatku, to przed upływem terminu na jej zwrot musi tylko wydać postanowienie w tej sprawie, nadać je na poczcie, czy też doręczyć je podatnikowi? NSA miał rozstrzygnąć to wczoraj w uchwale, ale postanowił inaczej