Opracowania OBPON

Strona 4 z 45

Opracowanie OBPON: Opiekunowie wciąż nie dorobią

Trwająca wiele miesięcy kampania nie przyniosła efektu. Choć udało się zyskać społeczne poparcie dla sprawy, rząd nie zamierza umożliwić opiekunom osób niepełnosprawnych łączenia pracy z pobieraniem świadczeń opiekuńczych.

Światowy Dzień Zespołu Downa – 21 marca 2018

21 marca 2018 r. po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day). W tym roku obchody koncentrują się wokół hasła What I bring to my community – czyli tego, co osoby chore mogą wnieść do społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. Mimo kłopotów zdrowotnych...

Opracowanie OBPON: OECD krytykuje polską reformę emerytalną

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju twierdzi w swoim raporcie, że obniżenie wieku emerytalnego w Polsce powoduje zagrożenie ubóstwem dla osób starszych w naszym kraju. Zaleca więc powrót do wcześniejszych zasad przechodzenia na emerytury.

Opracowanie OBPON: Kodeks, który nikogo nie cieszy

„Ten projekt to ubezwłasnowolnienie człowieka pracy” - głosi prof. Monika Gładoch na łamach portalu money.pl. Jako członek Komisji Kodyfikacyjnej zgłosiła zdanie odrębne do projektów indywidualnego i zbiorowego Kodeksu pracy, które 14 marca zostały przekazane do rządu. I które nie wiadomo kiedy zostaną...

×