Opracowania OBPON

Strona 4 z 50

Opracowanie OBPON: Pracodawcy zgodni, związki niezupełnie

Wygląda na to, że o porozumienie ws. przyszłorocznej płacy minimalnej będzie ciężko – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Choć pracodawcy szybko wypracowali wspólne stanowisko w tej sprawie, to takie zadanie przerosło związki zawodowe.

Opracowanie OBPON: Limit na stałe i bez zasiłku

Sejm przyjął korzystne rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Odpowiednie limity stosowania ulgi rehabilitacyjnej będą miały wartość stałą i wyłączone z nich będą dochody z zasiłku pielęgnacyjnego.

Opracowanie OBPON: Asystenci medyczni wystawią e-zwolnienia

Jedna z największych barier do wprowadzenia e-zwolnień lekarskich wygląda na pokonaną – donosi portal pulshr.pl. Sejm zdecydował, że asystenci medyczni będą mogli wystawiać zaświadczenia lekarskie, w tym także zwolnienia.

Opracowanie OBPON: Rehabilitacja wirtualna

Taki wniosek nasuwa się po ostatnich działaniach rządu ws. udzielenia prawa do  rehabilitacji osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym. Wątpliwości dotyczą zarówno finansowania całej procedury, jak i spraw organizacyjnych.

Opracowanie OBPON: Minimalna pójdzie w górę

Wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej teoretycznie jest jeszcze tematem odległym, ale już teraz wiadomo, że dojdzie do sporej podwyżki. Tak samo jak wiadomo, że po drodze czekają nas gorące spory pracodawców ze związkami zawodowymi.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Przemyślu

We wtorek, 8 maja 2018 r. z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ulicami Przemyśla przeszedł marsz zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak....

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.