Opracowania OBPON

Strona 4 z 37

Opracowanie OBPON: Urlopy wytchnieniowe tylko na papierze

Program „Za życiem” to jedna z najbardziej propagowanych rządowych inicjatyw. Jak się jednak okazuje – zarazem wciąż niedopracowana. Teoretycznie rodzice niepełnosprawnych dzieci już od lipca mogą korzystać z tzw. urlopów wytchnieniowych. W praktyce nie tylko nie mają takiej możliwości, ale poczekają...

Opracowanie OBPON: Pobicie przez innego pracownika jako wypadek przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych w miejscu wskazanym przez pracodawcę jako miejsce świadczenia pracy, jeżeli przyczyną pobicia było kwestionowanie przez poszkodowanego pracownika sposobu wykonywania pracy przez sprawcę – innego...

Opracowanie OBPON: Wypadek przy pracy Telepracownika

Pracodawcom są powszechnie znane zarówno rodzaje i definicje prawne wypadków przy pracy oraz procedury jakie należy spełnić aby wypadek mający miejsce w trakcie wykonywania obowiązków służbowych był zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Nieco bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja, w której do...

Opracowanie OBPON: Choroba pracownika w okresie próbnym

Umowa na okres próbny jest szansą na poznanie pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej...