Opracowania OBPON

Strona 4 z 56

Opracowanie OBPON: Reforma zamieszała w informacjach od ZUS

Portal money.pl postanowił uspokoić czytelników zaniepokojonych danymi, jakie otrzymali niedawno w corocznych pismach od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z ich treści wynika bowiem, że prognozy dotyczące wysokości ich emerytur spadły. Niekiedy nawet o kilkaset złotych.

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawni - leki dostaną w domu

Tylko co druga apteka w Polsce dysponuje pochylniami, podjazdami lub platformami ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym dostanie się do środka, a zaledwie co dwudziesta apteka zlokalizowana w mieście posiada automatycznie otwierane drzwi. Aby zatem pomóc niepełnosprawnym pacjentom, zostanie dla nich...

Opracowanie OBPON: Niższy ZUS już po komisji

Projekt ustawy, zakładający obniżenie ZUS-u dla przedsiębiorców o niskich przychodach, trafił do Sejmu. Posłowie komisji zarekomendowali go do dalszych prac i wszystko wskazuje na to, że wejdzie on w życie bez większych problemów już 1 stycznia 2019 roku.

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawni sędziowie pracują ponad normę

Ustawa o rehabilitacji zawodowej mówi, że osoba niepełnosprawna może pracować najwyżej 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Ale ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych twierdzi, że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań, przez co niepełnosprawni sędziowie muszą pracować...

Opracowanie OBPON: Waloryzacja bez dodatków

Zapowiedzi trzynastej emerytury w roku czy też dodatku 500+ dla seniorów można włożyć między bajki – wynika z artykułu, który opublikował portal money.pl. Sytuacja gospodarcza kraju okazuje się nie być na tyle dobra, aby emeryci i renciści mogli liczyć na cokolwiek więcej poza zwykłą waloryzacją...

Opracowanie OBPON: Modelowe mieszkanie znajdziemy w Szczecinie

Opieka nad osobą niesamodzielną to przedsięwzięcie często bardzo trudne logistycznie. Łatwo bowiem pominąć elementy stanowiące kłopot dla osoby z dysfunkcjami. Pomoc w tym zakresie mogą znaleźć mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, gdzie właśnie otwarto modelowe mieszkanie dla osób...

Opracowanie OBPON: Lawinowy wzrost zaległych urlopów

Aż o 100 proc. wzrosła w 2017 roku liczba pracujących w firmach skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, którzy dopiero po interwencji tej instytucji otrzymali zaległy urlop – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Zdaniem ekspertów winny temu jest brak rąk do pracy oraz mało elastyczne przepisy w...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.