Opracowania OBPON

Strona 4 z 69

Opracowanie OBPON: E-zwolnieniowe sprzeczności

  Rząd podkreśla, że nie wycofa się z wprowadzenia od 1 grudnia obowiązkowych zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Lekarze z kolei alarmują, że nie są do tego przygotowani, dlatego opracowali własne druki, które mają stanowić odpowiedź na niedostosowaną rzeczywistość.

Opracowanie OBPON: Opieka medyczna w zakładzie pracy chronionej

  Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej mają obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych swoim pracownikom. Można go zrealizować na przykład zatrudniając w firmie pielęgniarkę lub lekarza.

Opracowanie OBPON: Świadczenie wzrośnie znaczniej niż zasiłek

  1583 zł wynosić będzie w 2019 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. „Dziennik Gazeta Prawna” podkreśla, że w ten sposób jeszcze bardziej wzrośnie rozwarstwienie w wysokości wsparcia należnego różnym grupom opiekunów osób niepełnosprawnych. A wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie...

Opracowanie OBPON: Umowy o pracę w 2019

  Obecnie istnieją trzy rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Czy w 2019 roku nastąpią jakieś zmiany w tym względzie?

Opracowanie OBPON: Poznańska niezależność na telefon

  Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz zrobić zakupy lub dokonać jakiejś innej zwykłej czynności, co nie jest możliwe samodzielnie? Jeśli mieszkasz w Poznaniu, to masz szczęście. Tam rozpoczyna się właśnie pilotażowy program „Niezależność na telefon” - pisze portal...

Opracowanie OBPON: Ulga rehabilitacyjna - adaptacja i wyposażenie mieszkania

  Przy rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, jak również od wydatków które związane są z ułatwieniem wykonywania czynności...

Opracowanie OBPON: Kontrole podatkowe w firmach

  Po reformie administracji skarbowej kontroli w firmach jest mniej, Trwają one jednak teraz dłużej niż ustawowe trzy miesiące. Jak należy przygotować się do takiej kontroli w firmie?

Opracowanie OBPON: ZUS przesłucha przedsiębiorców

  Portal money.pl., powołując się na telewizję TVN24, poinformował o nietypowym zakresie szkoleń, które przeszli urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kilkudziesięciu kontrolerów poznawało na nich tajniki stosowane przez policję w ramach przesłuchań. Z jednej strony budzi to grozę, z drugiej...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.