Opracowania OBPON

Strona 1 z 51

Opracowanie OBPON: ZAZ-y i WTZ-ety z większymi dotacjami

Zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej doczekały się większych nakładów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. To dobra wiadomość, bo od niemal dekady stawki dofinansowań były zamrożone....

Opracowanie OBPON: Z ziemi maltańskiej do Polski

W jaki sposób zmotywować i przygotować do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie? Jak szukać dla nich miejsc zatrudnienia? I jak działać, by utrzymali się na rynku pracy? Na te wszystkie pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 czerwca w Krakowie.

Opracowanie OBPON: Nowela pod lupą, czyli czerwcowy cykl szkoleń OBPON

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która weszła już w życie 6 czerwca, to główny motyw obecnego cyklu szkoleń organizowanych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Główny, ale nie jedyny, gdyż Edyta Sieradzka stara się przy tej okazji wytłumaczyć...

Opracowanie OBPON: Solidarność przeciw rządowi ws. płacy minimalnej

Zdaniem szefa NSZZ „Solidarność” rząd proponuje zbyt niską podwyżkę minimalnego wynagrodzenia – pisze portal pulshr.pl. Piotr Duda zapowiedział też, że jego związek będzie zabiegać o podwyżkę płac w sferze budżetowej, a także odmrożenie wskaźnika, który służy do wyliczania funduszu socjalnego w...

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawni odchodzą z urzędów

Po kilku latach systematycznego wzrostu poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ubiegły rok był pierwszym, który przyniósł spadek w tym segmencie. Jest on wprawdzie nieznaczny, lecz jego fakt oznacza, że coś nie działa właściwie. Zwłaszcza, że każdego roku sama administracja rządowa ogłasza kilka...

Opracowanie OBPON: Płaca minimalna - Rząd idzie na kompromis

W przyszłym roku płaca minimalna nie wzrośnie ani o 117 zł, jak chcą pracodawcy, ani o 178 czy 283 zł, jak domagają się związkowcy. Rząd proponuje rozwiązanie pośrednie, którym jest podwyżka o 150 zł – do kwoty 2250 zł.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.