Biznes

Strona 1 z 280

Nie można pracować w izolacji

Coraz częściej we współczesnych firmach, zwłaszcza koncernach międzynarodowych, funkcjonuje dział prawny podmiotu prawa polskiego, składający się z polskich prawników. Często zwłaszcza polscy prawnicy pracują w regionie składającym się z kilku bądź nawet kilkunastu krajów. Niejednokrotnie polski...

Specjalna strefa dla… każdego

Lokomotywami postępu są ci, dla których słowo „niemożliwe" nie istnieje. To oni dokonują przełomowych wynalazków. To oni prowadzą firmy do błyskotliwych sukcesów na rynku. Nie bez powodu Henry Ford mawiał: „Potrzeba nam pewnej ilości ludzi, którzy za nic w świecie nie uwierzą, że coś jest...

Przedsiębiorcy się starzeją

W niektórych krajach Unii Europejskiej nawet jedna czwarta mniejszych firm rodzinnych nie ma następców. Także w Polsce skala tego zjawiska jest znaczna.