Praca

Strona 2 z 132

Luka płacowa i jej poziom w Polsce

Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego mniej. Problem ten, zwany „luką płacową”, był analizowany w wielu badaniach i występuje na całym świecie. W Polsce, w zależności od przyjętej metody doboru danych i obliczeń, kobiety zarabiają...

Opracowanie OBPON: Naruszenie godności osobistej pracownika

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że cześć człowieka przejawia się w dwóch aspektach - dobrym imieniu, które wiąże się z opinią, jaką o wartości danego człowieka mają inni ludzie (cześć zewnętrzna) i w godności osobistej, rozumianej jako wyobrażenie o własnej osobie (cześć...

Klienci ZUS zmobilizują sądy

83-letni emeryt dostanie 2 tys. zł za rok czekania na wyrok sądu, który nic nie zrobił z jego pozwem przeciw ZUS.

Zmiany w przyznawaniu i przywracaniu renty

Od 1 grudnia 2017 r. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko takiej osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie spełnia warunków do jej uzyskania. ZUS nie przywróci już prawa do renty, które ustało w związku z przyznaniem emerytury....

Inspektorzy przeprowadzą 72 tysiące kontroli

Zadania realizowane przez inspektorów pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej w 2018 r. będą dotyczyć najbardziej wrażliwych obszarów prawnej ochrony pracy i tych związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników.

Nowy rozdział w sprawach socjalnych i zasiłkowych

Pracodawcy muszą sprawdzić, czy od 1 stycznia 2018 r. przejęli, zachowali czy może utracili uprawnienia do wypłaty zasiłków zatrudnionym osobom. W nowym roku powinni też na nowo ustalić politykę w zakresie obowiązków socjalnych.

Możliwość podjęcia pracy zgodnej z kwalifikacjami wyklucza rentę

Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie...

O załogę trzeba dbać, ale nie trzeba skracać pracy podczas chłodów

Prowadzę zakład stolarski, w którym zatrudniam kilku pracowników. Parę dni temu doszło do awarii urządzeń grzewczych, co spowodowało znaczne obniżenie temperatury na stanowiskach pracy. Czy do czasu naprawy instalacji jestem zobowiązany do skracania im czasu pracy? Jeżeli tak, to o ile?