Praca

Strona 2 z 163

Kontrola pracownika przez detektywa jest niedozwolona

Nie sposób przyjąć, aby korzystanie z usług detektywistycznych w celu kontroli prawidłowości wykonywania przez pracownika umowy o pracę stanowiło typowe i oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy postępowanie pracodawcy.

Opracowanie OBPON: Zlecenia pod kontrolą

Przedsiębiorcy skarżą się na celowane kontrole ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzane są wówczas umowy zlecenia z ubiegłych lat. Z punktu widzenia kontrolujących są to bardzo skuteczne przedsięwzięcia – ponad połowa kontroli skutkuje nakazami zapłaty dodatkowych składek.

Kosztowna odmowa ponownego zatrudnienia

Pracownik zwolniony z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak nabywa do niego prawo za cały okres pozostawania bez pracy. Na każdym etapie sporu...

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci, aby członkowie rodziny otrzymali po zmarłym odszkodowanie „wskutek choroby zawodowej". Warunkiem jest, aby dana choroba była przyczyną istotną. Dzieje się tak, gdy zgon nie nastąpiłby bez powikłań wywołanych tą chorobą, a pozostałe...

Pracownik call center musi pracować także w święto

Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie obowiązków w niedziele i święta na podstawie kilku wyjątków. Jeden z nich dotyczy świadczenia tzw. usług ponadnarodowych, odbieranych poza terytorium Polski. Czy taki rodzaj pracy zawsze uzasadnia zlecanie zadań w dni wolne dla większości zatrudnionych?

Już prawie 5 tys. zł pensji

Szybki wzrost płac w połączeniu z rosnącym zatrudnieniem i niską inflacją to sygnał wysokiej konsumpcji i wzrostu PKB

×