Komunikaty OBPON.org

Strona 1 z 66

Komunikat OBPON.ORG: Aktualny formularz INF-O-PP w SODiR

Szanowni Państwo, uprzejmie inofrmuemy, iż w dniu 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) zostanie udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de...

Komunikat OBPON.ORG: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (zmiana DEK-I-b i DEK-Z).

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych...

Komunikat OBPON.ORG: Wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju dot. uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis dla zpchr w zakresie zwolnienia z opłaty za udzielenie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 %.

Szanowni Państwo – poniżej przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju dot. uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis dla zpchr w zakresie zwolnienia z opłaty za udzielenie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 %.

Komunikat OBPON.ORG: Ważne wyjaśnienia ZUS - w zakresie zmian przyznawania emerytur po 1 października 2017 r. w sytuacji osób niepełnosprawnych, którzy obecnie mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia.

Szanowni Państwo – przedstawiamy najważniejsze wyjaśnienia ZUS w zakresie zmian przyznawania emerytur po 1 października 2017 r. w sytuacji osób niepełnosprawnych, którzy obecnie mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia i po zmianach w przepisach emerytalnych od 1...

Komunikat OBPON.ORG: Ważna odpowiedź BON w sprawie możliwości finansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji kosztów związanych z dostępem do portalu internetowego (wortalu)

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje pytanie i odpowiedź, jaką otrzymała z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii wydatkowania środków ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej poprzez zakup dostępów do serwisów...