Komunikaty OBPON.org

Strona 1 z 68

Komunikat OBPON.ORG Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 29 września 2017 r.)

Z uwagi na trwające konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 29 września 2017 r.), Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, której ustawowym i statutowym celem jest...

KOMUNIKAT OBPON.ORG - PROTEST PRACODAWCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy Protest pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, przekazany do Biura Płenomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych...

Podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Organizacji OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

Szanowni Państwo,Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Organizacji OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych"...

Komunikat OBPON.ORG - Zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych – prosimy o pilne przesyłanie do naszej Organizacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r., które przekażemy do MRPiPS na ręce...

OPZZ: W Sejmie o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

6 października br. w Sejmie RP odbywa się konferencja zorganizowana z inicjatywy Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pn.,,Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 r., w świetle obowiązujących przepisów prawnych".

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do Uczestników i Organizatorów Konferencji "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017r. w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

            „Zdajemy sobie sprawę jak, istotne korzyści przynosi osobom niepełnoprawnym rehabilitacja zawodowa i jak znaczącym elementem w procesie uniezależnienia się pod względem ekonomicznym oraz społecznym jest możliwość zatrudnienia. Niestety niepełnosprawność jest często powodem do wykluczenia...