Administracja publiczna

Strona 16 z 16

Płatna infolinia ZUS do poprawy

Przedsiębiorcy i ubezpieczeni coraz więcej płacą za rozmowy telefoniczne z pracownikami ogólnopolskiego Centrum Obsługi Telefonicznej. Partnerzy społeczni chcą to zmienić  

Strona PFRON nie dla niepełnosprawnych

Tylko nieliczne witryny urzędów są dostępne dla osób słabowidzących 
czy słabosłyszących. Zaledwie 12,8 proc. stron internetowych instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z najnowszych badań fundacji Widzialni.