Administracja publiczna

Strona 2 z 16

Brak udziału strony w postępowaniu administracyjnym

Nie można uchylić decyzji z powodu stwierdzenia podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego, z uwagi na to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, jeżeli nie ma pewności, że chce ona z tego prawa korzystać.

Fiskus zbroi się przeciwko przestępcom

Połączenie organów ułatwi walkę z wyłudzeniami VAT – mówili przedstawiciele resortu finansów podczas gali XIII Rankingu Urzędów Skarbowych DGP

Uczestnicy gali dyskutowali na temat reformy organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy o KAS i...

Reforma KAS już ruszyła

Zamiast izb skarbowych od kilku dni funkcjonują izby administracji skarbowej. Ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej

Urzędnicy muszą umożliwić wykonanie kopii dokumentów

Jako strona postępowania administracyjnego zwróciłem się do urzędu z wnioskiem o dostarczenie na adres domowy kopii całej dokumentacji w sprawie. Otrzymałem lakoniczną informację, że pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby nie jest możliwe. Czy urzędnicy mogli zignorować mój wniosek – pyta pan...

Administracja z ludzką twarzą

Wszelkie wątpliwości prawne i faktyczne organ ma rozstrzygać na korzyść strony. Zwłaszcza w postępowaniach dotyczących spraw o odebrane uprawnienie lub nałożenie obowiązków.

Urzędnik z ludzką twarzą. Wkrótce

Koniec z karami administracyjnymi idącymi w setki tysięcy złotych. Organ administracji, zanim obciąży obywatela drakońskimi konsekwencjami, będzie musiał dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy. Przepis nie wystarczy

Orzekanie w sposób reformatoryjny przez organy odwoławcze

Postępowania administracyjne mogą się toczyć przez wiele lat, wędrując niekiedy nawet po kilka razy między pierwszą i drugą instancją. Tymczasem wiele z nich powinno być rozstrzygane co do meritum przez SKO, a nie krążyć między instancjami

Outsourcing w administracji publicznej?

Sektor BPO rośnie w siłę, ale praca w centrach outsourcingu procesów biznesowych wymaga przede wszystkim znajomości języka angielskiego na dobrym poziomie. Jak wykorzystać w tych centrach osoby mówiące po polsku? Rozwiązaniem może okazać się outsourcing w administracji publicznej. Pytanie czy...

×