Księgowość, kadry

Strona 1 z 751

SN: Kiedy powstanie stosunek pracy

Spełnienie warunków formalnych zatrudnienia, takich jak sporządzenie umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych czy zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, nie jest wystarczające do uznania, że doszło do powstania stosunku pracy. Aby taki stosunek powstał, istotne jest by zatrudnienie spełniało cechy, o...

Kiedy można sprzedać udziały w spółce z o.o.

Istnieje wiele regulacji ustawowych ograniczających możliwość swobodnego rozporządzania udziałami w sp. z o. o., mimo zasady zbywalności praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Czego dokładnie one dotyczą.

Finansowe wsparcie dla chroniących własność przemysłową

Przedsiębiorcy z sektora MSP mogą liczyć na zwrot od 5 tys. zł do nawet pół mln zł poniesionych na zakup usług doradczych i sfinansowanie procedur związanych z uzyskiwaniem patentów i innych praw ochronnych lub realizacją praw z nich wynikających. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od...

Łatwiej o PESEL dla cudzoziemca

Posiadanie numeru PESEL przez zatrudnianego obcokrajowca jest obecnie konieczne, aby pracodawca mógł wywiązać się ze swoich obowiązków. Cudzoziemiec uzyska go przy okazji zameldowania w Polsce na pobyt czasowy lub stały.

Dwa tygodnie na rozliczenie emerytów

Do 28 lutego pracodawcy i zleceniodawcy muszą wydać zatrudnionym osobom uprawnionym do emerytury lub renty (rodzinnej bądź inwalidzkiej) zaświadczenia o przychodzie, jaki te osoby osiągnęły w ubiegłym roku.