Księgowość, kadry

Strona 1 z 705

Kłopotliwe zatrudnianie obcokrajowców

Pracodawcy i urzędy pracy obawiają się, że nowe zasady spowodują chaos i sparaliżują wydawanie pozwoleń na pracę dla pracowników ze Wschodu. To może oznaczać poważne problemy dla firm, które już teraz narzekają na braki kadrowe

Ważne terminy

27 listopada, poniedziałek, mijają terminy:

Obrót kasowy w księgach

Rola gotówki maleje ze względu na popularność kart płatniczych. Mimo to sposób przeprowadzania operacji z jej użyciem powinien być w firmie opisany, a banknoty i monety przeliczone na ostatni dzień roku obrotowego.

Największe firmy raportują informacje niefinansowe

Duże przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok będą musiały podać m.in. dane dotyczące działalności społecznie odpowiedzialnej. Mogą je zawrzeć w sprawozdaniu z działalności lub sporządzić osobny dokument.

Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi B+R

Preferencja na działalność badawczo-rozwojową jest atrakcyjna dla firm, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. O tym, które koszty i w jakiej wysokości podlegają odliczeniu, powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem.

Przelew składek w ostatnim dniu terminu

Za datę wpłaty do ZUS przelewem uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. Nie ma znaczenia, kiedy środki wpłyną na konto Zakładu. W razie innego uznania przez organ rentowy, warto odwołać się do sądu.