Ważne informacje

Strona 4 z 46

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

Infomujemy, że 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności...

Komunikat OBPON.ORG Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 29 września 2017 r.)

Z uwagi na trwające konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 29 września 2017 r.), Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, której ustawowym i statutowym celem jest...

KOMUNIKAT OBPON.ORG - PROTEST PRACODAWCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy Protest pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, przekazany do Biura Płenomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych...

Opracowanie OBPON: Nie czekaj ze zwolnieniem

Pracownik kłopotliwy dla firmy często jest dla niej problemem już do samego końca. Dlatego jeśli chcemy się z nim rozstać, lepiej działać szybko i być przygotowanym na różne okoliczności. Do takich wniosków można dojść analizując przypadek pani z jednego z dziekanatów Uniwersytetu Jagiellońskiego....

Opracowanie OBPON: ULGA REHABILITACYJNA - Nie tylko paliwo

Katalog wydatków możliwych do odliczenia od opodatkowania z tytułu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne nie obejmuje wyłącznie paliwa – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny. To stanowisko sprzeczne z dotychczas zajmowanym przez łódzki urząd skarbowy oraz tamtejszy WSA.

Podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Organizacji OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

Szanowni Państwo,Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Organizacji OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych"...

Komunikat OBPON.ORG - Zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych – prosimy o pilne przesyłanie do naszej Organizacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r., które przekażemy do MRPiPS na ręce...