Ważne informacje

Strona 4 z 49

KOMUNIKAT PFRON: UWAGA!!! Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku)...

Komunikat OBPON.ORG: Podziękowania dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie i głos w konsultacjach społecznych dot. najważniejszych zmian ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które popierały nasz głos i aktywnie włączyły się do walki o zmianę niekorzystnych przepisów prawnych wskazanych w I projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz...

×