PFRON - informacje

Strona 3 z 40

ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

Właśnie rusza projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, który docelowo ma podnieść poziom kompleksowej rehabilitacji w naszym kraju. PFRON, ZUS i cztery wyższe uczelnie chcą kształcić specjalistów, którzy będą profesjonalnie zarządzać procesem rehabilitacji.

Posiedzenie Komisji konkursu „Otwarte Drzwi”

Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON otworzyła posiedzenie Komisji XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące problematyki niepełnosprawności. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 40 prac.

Dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się kolejne Posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich Rodzin.

Szerokie konsultacje "Za życiem"

17 października w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca regionalne konsultacje programu "Za życiem".

PFRON: Zaproszenie do udziału w pracach

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako Lider projektu pt.: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.3, zaprasza...

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Szanowni Państwo,mijają 53 lata, odkąd prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson ogłosił proklamowany przez Kongres Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, które odbyło się pięć lat później, data 15 października...

PFRON: Poczta Polska na rzecz osób niepełnosprawnych

Coraz więcej placówek pocztowych bez barier architektonicznych, oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami i materiały informacyjne w tysiącach urzędów w całej Polsce – to tylko część działań, które będą realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Poczta Polska bez barier”....