PFRON

Strona 4 z 42

SODiR On-Line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 14.12.2017 roku z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych,

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (SIERPIEŃ 2017)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 03.11.2017 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....

Kolejna możliwość finansowania wkładu własnego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII –...

Paraolimpijczycy odznaczeni przez Prezydenta

03 grudnia 2017 r. w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z paraolimpijczykami - medalistami Polski, oraz trenerami. Prezydent Andrzej Duda uhonorował ich odznaczeniami państwowymi. W spotkaniu wzięli udział m.in. Małżonka Prezydenta Agata...

Przerwa w działaniu SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 28.11.2017 roku z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych, SODiR On-Line  będzie niedostępny dla Użytkowników od godz. 16:00 do godz. 18:00.

PFRON: Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy, na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Aktualizacja wniosków dotyczy drugiego okresu realizacji projektów wieloletnich (tj. od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.) i obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,...

Problemy z logowaniem do SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji SODiR On-line. Za zaistniałe zakłócenia przepraszamy.