PFRON - informacje

Strona 1 z 39

PFRON: Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy, na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Aktualizacja wniosków dotyczy drugiego okresu realizacji projektów wieloletnich (tj. od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.) i obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,...

Problemy z logowaniem do SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji SODiR On-line. Za zaistniałe zakłócenia przepraszamy. 

ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

Właśnie rusza projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, który docelowo ma podnieść poziom kompleksowej rehabilitacji w naszym kraju. PFRON, ZUS i cztery wyższe uczelnie chcą kształcić specjalistów, którzy będą profesjonalnie zarządzać procesem rehabilitacji.

ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

Właśnie rusza projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, który docelowo ma podnieść poziom kompleksowej rehabilitacji w naszym kraju. PFRON, ZUS i cztery wyższe uczelnie chcą kształcić specjalistów, którzy będą profesjonalnie zarządzać procesem rehabilitacji.

Posiedzenie Komisji konkursu „Otwarte Drzwi”

Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON otworzyła posiedzenie Komisji XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące problematyki niepełnosprawności. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 40 prac.

Dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się kolejne Posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich Rodzin.