PFRON

Strona 1 z 43

Wywiad z ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i przewodniczący Rady Nadzorczej PFRON, odpowiada na pytania dotyczące polityki rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (GRUDZIEŃ 2017)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 01.02.2018r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PRACOWNICY...

Trenerzy pracy

Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością intelektualną odnajdują swoje miejsce na otwartym rynku pracy.

PFRON: Konsultacje dla NGO

Konsultacje dotyczące wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Informator PFRON. Nowy projekt – a

28 grudnia 2017 r. w Centrum Projektów Europejskich podpisano porozumienie o dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3...

×