Niepełnosprawność

Strona 1 z 299

Zwolnieni z opłat za DPS. Sejm przyjął nowelę

Możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia weteranów z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zakłada nowelizacja ustawy, przyjęta w piątek, 15 września, przez Sejm. Celem noweli ma być wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować....

Egzekutor bez nadpłaty

Komornik sądowy, który zatrudnia pracowników, czyli pracodawca, nie jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON.

Nowe druki deklaracji i informacji dla PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się wzory formularzy składanych przez firmy, które są zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

MEN: nowe przepisy służą edukacji włączającej

Nowe przepisy dot. kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają przede wszystkim służyć edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością – zapewnia wiceminister edukacji Marzena Machałek. Dodała, że MEN będzie pilnować, by kształcenie ich było organizowane właściwie.

Badanie i diagnoza, czyli sami o swoich potrzebach

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował wyniki badania społecznego, którego celem było zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ich własnej ocenie.

02-P narusza prywatność? Walka o symbol w orzeczeniu

Wpisanie symbolu niepełnosprawności w orzeczenie o niepełnosprawności jest sprzeczne z Konstytucją, narusza bowiem sferę życia prywatnego, której ta Konstytucja broni (art. 47) – taka jest opinia pana Grzegorza, który złożył w tej sprawie skargę do Trybunału Konstytucyjnego (TK).