Dofinansowania z PFRON

Strona 2 z 118

Opracowanie OBPON: Wypłata wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

Pytanie pochodzi z serwisu Vademucm Wiedzy.

Zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego. Pracownik przy zatrudnieniu złożył nam oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na konto bankowe. Okazało się, ze właścicielem tego konta jest małoletnie dziecko pracownika (w umowie z bankiem jako klient...

KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

×