Pomoc publiczna

Strona 3 z 12

Posłowie za likwidacją syndromu pierwszej dniówki

Wszystko wskazuje, że firmy będą musiały potwierdzać warunki pracy na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem zatrudnionego do wykonywania obowiązków. Rządowy projekt nowelizacji k.p. w tej sprawie po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił już do nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach. Żaden z klubów...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Ogłoszono nowy wzór tzw. INF-O-PP

Organizacja OBPON.ORG informuje, że ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie...

Firma musi powiadomić o statusie prawnym

Wszyscy pracodawcy korzystający z dofinansowań do pensji muszą przekazać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dokument wskazujący, jaki typ przedsiębiorstwa reprezentują. Mają na to czas do 25 lutego.  

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Organizacja OBPON.ORG informuje, że w dniu 8.02.2016 r. skierowne zostało do podpisu Prezesa Rady Ministrów - Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w...