Kontakt

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.

adres: Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
NIP:517-036-22-36
REGON:180950466
KRS:0000452408
adres korespondencyjny:Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. A. Fredry 1
37-700 Przemyśl
infolinia OBPON:0801 00 30 31
tel./fax: (16) 679-16-16
serwis internetowy:www.obpon.pl
e-mail:[email protected]
konto bankowe: 22 1750 1224 0000 0000 3832 4438
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Prezes Zarządu

 • Krzysztof Kuncelman

  Szczegóły »
  Zawód wykonywany: przedsiębiorca, inwestor
  Specjalizacja: Twórca portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych z grupy www.obpon.pl: www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.e-sod.pl, www.ewidencjaulg.pl, www.rehabilitacja.obpon.pl, www.ksiegarnia.obpon.pl i innych, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych, audytów, rekrutacja, optymalizacja kosztów zatrudnienia

  Założyciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz innych firm w tym agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych e-SOD, aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON dla ZPChr oraz aplikacji do ewidecji ulg we wpłatach na PFRON. Organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Inicjator powołania związku pracodawców, od dnia 22.10.2009r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od 20 lat związany z biznesem i tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania pracodawców. Otwarty na nowe wyzwania i chętny do współpracy, kieruje się zasadą: największą nagrodą w biznesie jest sukces - pieniądze to jedna z jego składowych.

  E-mail: [email protected]

Prokurent

 • Maciej Dratwa

  Szczegóły »
  Zawód wykonywany: prokurent, prezes zarządu
  Specjalizacja: Współtwórca aplikacji internetowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak e-SODv3 system rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz ewidencjaulg.pl system do ewidencjonowania ulg we wpłatach na PFRON.

  Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek Informatyka. Od 2014 r. Prokurent Samoistny w spółce Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp.K. Zajmuje się reprezentują spółki, prowadzi jej sprawy, dba o ciągły jej rozwój oraz nadzoruje finansowe. Zarządza również wewnętrznym działem IT.

  E-mail: [email protected]

Dyrektorzy

 • Rafał Kowalczyk

  Szczegóły »
  Dyrektor Zarządzający OBPON.PL
  Zawód wykonywany: Dyrektor Zarządzający OBPON PL
  Specjalizacja: Zarządzanie i koordynowanie przedsiębiorstwem, m.in.: kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie planów krótko -, średnio - i długoterminowych firmy (np. planowanie strategiczne w zakresie sprzedaży, marketingu, inwestycji), tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim (przywództwo, tworzenie planów taktycznych, kontrola działań operacyjnych), okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, analiza raportów o sytuacji firmy, jej produktów, usług oraz konkurencji, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy.
  Telefon: (16) 679 16 16

  Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, 13 - letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. W poprzednich firmach pracując na stanowisku Dyrektora Operacyjnego był odpowiedzialny za analizowanie wyników finansowych zarządzanego przez siebie działu, uczestniczył w procesie planowania i wdrażania nowych rozwiązań w celu zwiększenia przychodów firmy. Tworzył mocne relacje z klientami poprzez wspieranie działu sprzedaży i marketingu. Wraz z kolejnymi latami pracy nieustanie polepszał swoje umiejętności kierownicze i analityczne, oraz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. W zarządzanych firmach nadzorował procesy sprzedaży. Współtworzył wiele szkoleń i kursów przeprowadzonych przez najlepszych trenerów w Polsce. W swojej pracy jest ukierunkowany na budowanie bardzo dobrych relacji z ludźmi i utrzymywania stałego wzrostu sprzedaży, a co za tym idzie - rozwoju.

  E-mail: [email protected]
 • Edyta Sieradzka

  Szczegóły »
  Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

  Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

  E-mail: [email protected]
 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Szczegóły »
  Dyrektor ds. Prawnych
  Zawód wykonywany: Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej
  Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

  E-mail: [email protected]

Handlowcy - zespół sprzedaży

W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

 • Damian Dratwa małopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie

  Szczegóły »
  Regiony: małopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: [email protected]
 • Agnieszka Jasińska dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

  Szczegóły »
  Regiony: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: [email protected]
 • Monika Krzyżanowska pomorskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

  Szczegóły »
  Regiony: pomorskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: [email protected]
 • Agnieszka Lewandowska mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie

  Szczegóły »
  Regiony: mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie
  Telefon: (16) 679 16 16
  E-mail: [email protected]

Księgowość

 • Elżbieta Olewicz

  Szczegóły »
  Zawód wykonywany: ekonomista

  - właściciel licencjonowanego Biura Rachunkowego od 2004 r.
  - absolwent studiów podyplomowych na kierunku "Rachunkowość i Finanse"
  - długoletni praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, kadr, płac m.in. jako wieloletni główny księgowy w spółkach prawa handlowego i w spółkach osobowych o różnych profilach działalności (od 1993 roku)
  - wieloletni dyrektor ekonomiczny i członek zarządu w spółce prawa handlowego
  - szef kancelarii i działu kadr w spółce osobowej
  - członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Grafik

Doradcy, wykładowcy współpracujący z firmą OBPON

 • Edyta Sieradzka

  Szczegóły »
  Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

  Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

  E-mail: [email protected]
 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Szczegóły »
  Dyrektor ds. Prawnych
  Zawód wykonywany: Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej
  Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

  E-mail: [email protected]
 • Dorota Myszkiewicz

  Szczegóły »
  ekonomista
  Zawód wykonywany: główny księgowy w zakładzie pracy chronionej
  Specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością.

  Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej z branży produkcyjnej, auditor wewnętrzny ISO 9001:2009. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl.

 • Ilona Bajor

  Szczegóły »
  ekonomista, konsultant w OBPON.PL
  Zawód wykonywany: specjalista ds. pracowniczych w ZPChr
  Specjalizacja: zagadnienia kadrowości w ZPChr, dofinansowanie do wynagrodzeń – SOD, SODiR, ZFRON , IPR, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, ZUS-Płatnik.

  Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone liczne kursy prowadzone przez ZUS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz KIG-R . Od kilku lat pracuje na stanowisku specjalisty w spółce mającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 1300 osób w tym 850 osób niepełnosprawnych .Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu specyfiki funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych w szczególności ZPChr. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom posiadającym status ZPChr. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, SOD,Sod Offline i Online, ZUS , ZFRON (w praktyce). Specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Kilkuletni Członek Komisji Rehabilitacyjnej. Doradca przy budowie nowego programu rozliczeń dofinansowań i refundacji sładek firmy.

 • Anetta Lewandowska

  Szczegóły »
  Konsultant i Doradca w OBPON.PL (ekonomista)
  Zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR, biegły rewident
  Specjalizacja: ewidencja księgowa w ZPCHR, ZFRON, SOD, pomoc publiczna – de minimis, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, system zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11600. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, skończone liczne kursy prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych oraz KIG-R. Od kilku lat pracuje na stanowisku głównej księgowej w spółce mającej status zakładu pracy chronionej oraz bada sprawozdania finansowe. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 • Piotr Tylewicz

  Szczegóły »
  radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego
  Zawód wykonywany: radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego
  Specjalizacja: prawo handlowe i gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i administracyjne, spory sądowe i egzekucja, zamówienia publiczne, prawo pracy, pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej

  Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i zdał egzamin radcowski. Już na studiach zaczął współpracę z Deloitte. Następnie wiedzę prawniczą i doświadczenie nabył pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz będąc asystentem sędziego w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Tylewicz, która świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i bankowego, w tym również w obszarach tematycznych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych takich jak: prawa i obowiązki wynikające z posiadania statusu zakładu pracy chronionej, ubieganie się o pomoc publiczną na zatrudnianie osób niepełnosprawnych czy udzielanie ulg we wpłatach na PFRON.

Nasze serwisy internetowe

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób NiepełnosprawnychOrganizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
obpon.org
Serwis Konsultacyjny Zakładów Pracy ChronionejSerwis Konsultacyjno - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
vademecumwiedzy.pl
Telefoniczna Obsługa KonsultacyjnaTelefoniczna Obsługa Konsultacyjna - telefoniczne konsultacje z konsultantami współpracującymi z naszą firmą
tok.obpon.pl
Serwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracySerwis rekrutacyjny dla pracodawców i kandydatów do pracy
rekrutacja.obpon.pl
Internetowa baza kandydatów do pracyInternetowa baza kandydatów do pracy
praca.obpon.pl
Portal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościąPortal pracy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnością
student.obpon.pl
System ewidencji ulg we wpłatach na PFRONSystem ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
ewidencjaulg.pl
System Rozliczeń Dofinansowań do wynagrodzeń Osób Niepełnosprawnych
e-SOD.pl
Serwis Szkoleniowo - Doradczy dla Zakładów Pracy Chronionej
zfron.info
Portal Prezentacji ReklamowychKatalog Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
baza.zpchr.pl
Ulgi we wpłatach na PFRONUlgi we wpłatach na PFRON
ulginapfron.pl
Księgarnia i wydawnictwo dla pracodawców osób niepełnosprawnych
ksiegarnia.obpon.pl
Ogólnopolska Baza Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych
rehabilitacja.obpon.pl