Usługi

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych świadczy od ponad 10 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Z usług naszej firmy korzysta już ok. 1500 firm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 150 tysięcy artykułów, opracowań oraz ponad 11 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zróżnicowaliśmy zakres naszych usług, co zaowocowało tym, że jesteśmy w stanie obsłużyć naszych Klientów w sposób kompleksowy. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do świadczenia usług szkoleniowych i doradczych. Działalność w obronie interesów pracodawców osób niepełnosprawnych zaowocowała również powstaniem Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.ORG. Firma prowadzi również działalność wydawniczą i ma swoim koncie wydanie kilkunastu książek o tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również publikację wielu artykułów na łamach prasy ogólnopolskiej. Swoją działalność rozszerzyliśmy również o agencję zatrudnienia. Dbamy o rozwój naszej firmy poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług co ma bezpośredni wpływ na zwiększanie przychodów. Duże znaczenie ma dla nas działalność charytatywna, której również się poświęcamy.

NASZE USŁUGI:

 • 1. dostęp do specjalistycznych serwisów internetowych: informacyjnego www.obpon.pl dla pracodawców osób niepełnosprawnych, monitoring prasy ogólnopolskiej, zasobów internetu, opracowania własne. Codzienny newsletter docierający do ponad 30 tys. odbiorców w całym kraju oraz konsultacyjno – doradczego www.vademecumwiedzy.pl umożliwiającego zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z branży , posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, zagadnień prawnych, kadrowych i księgowych, w szczególności uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych

 • 2. Telefoniczna obsługa konsultacyjna www.tok.obpon.pl (czynna 5 dni w tygodniu, obsługa przez 5 konsultantów)

 • 2. Szkolenia indywidualne i grupowe przeprowadzane cyklicznie w 8 największych miastach w Polsce oraz indywidualnie w siedzibie firmy www.szkolenia.obpon.pl

 • 3. Doradztwo indywidualne, audyty w siedzibie firmy, doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia, wydatkowania środków ZFRON, tworzenia IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych, uzyskiwania ulg we wpłatach na PFRON bądź minimalizacji tych wpłat poprzez kooperację

 • 4. Certyfikacja Zobacz więcej »

 • 5. Agencja pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych

 • 6. Doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i obniżenia wpłat na PFRON

 • 7. usługi doradcze w pełnym zakresie w tym reprezentacja przed sądem, urzędem, opracowania pozwów, wniosków, odwołań itp.

 • 8. wydawnictwo - w naszej ofercie, w ciągłej sprzedaży znajduje się już 8 książek dla pracodawców osób niepełnosprawnych (www.ksiegarnia.obpon.pl),

 • 9. aplikacje internetowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych "System rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń" (www.e-sod.pl) oraz "System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" (www.e-zfron.pl)

 • 10. usługi reklamy dla pracodawców, tworzenie prezentacji reklamowych, stron www, tłumaczeń tekstów, usługi hostingowe (www.bazazpchr.pl),

 • 11. e-mailing reklamowy, wysyłka reklam i komunikatów do ponad 25 tys. subskrybentów naszej firmy

 • 12. usługi hostingowe