Usługi

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych świadczy od ponad 15 lat usługi przede wszystkim skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Z usług naszej firmy skorzystało już ponad 2000 firm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 250 tysięcy artykułów, opracowań oraz ponad 17 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zróżnicowaliśmy zakres naszych usług, co zaowocowało tym, że jesteśmy w stanie obsłużyć naszych Klientów w sposób kompleksowy. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do świadczenia usług szkoleniowych i doradczych. Zapotrzebowanie na pracowników niepełnosprawnych przesądziło o powołaniu agencji pracy – dziś obsługujemy kilkadziesiąt firm z sektora średnich i dużych przedsiębiorców. Działalność w obronie interesów pracodawców osób niepełnosprawnych zaowocowała również powstaniem Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.ORG. Firma prowadzi również działalność wydawniczą i ma swoim koncie wydanie kilkunastu książek o tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również publikacje wielu artykułów na łamach prasy ogólnopolskiej i w Internecie. Swoją działalność rozszerzyliśmy również o certyfikację i tworzenie aplikacji internetowych. Dbamy o rozwój naszej firmy poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług co ma bezpośredni wpływ na zwiększanie przychodów. Duże znaczenie ma dla nas działalność charytatywna, której również się poświęcamy.

NASZE USŁUGI:

 • Dostęp do specjalistycznych serwisów internetowych: informacyjnego www.obpon.pl dla pracodawców osób niepełnosprawnych, monitoring prasy ogólnopolskiej, zasobów internetu, opracowania własne, codzienny newsletter docierający do ponad 30 tys. odbiorców w całym kraju oraz konsultacyjno – doradczego www.vademecumwiedzy.pl umożliwiającego zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z branży, posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, zagadnień prawnych, kadrowych i księgowych, w szczególności uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 • Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.tok.obpon.pl (dostępna 3 dni w tygodniu, obsługa przez 3 konsultantów).

 • Szkolenia indywidualne i grupowe dotyczące bieżących zmian w przepisach, prawie i innych regulacjach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Są prowadzone przez wybitnych specjalistów oferujących profesjonalne wsparcie merytoryczne, cyklicznie w największych miastach w Polsce oraz indywidualnie w siedzibie firmy.

 • Doradztwo indywidualne i audyty w siedzibie firmy prowadzone przez najlepszych konsultantów w celu zbadania gospodarności, wydajności i skuteczności funkcjonowania Firmy pod kątem działań zgodnych z prawem, efektywnego wykorzystania środków z-FRON, PFRON, dotacji unijnych oraz realizacji zadań zgodnie z przewidywanym harmonogramem.

 • Certyfikacja firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON Zobacz więcej »

 • Agencja pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych - profesjonalne usługi rekrutacyjne i rozwiązania wspierające z zakresu HR dla firm, portal z ogłoszeniami o pracę dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, największa baza CV osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (www.rekrutacja.obpon.pl, www.student.obpon.pl, www.praca.obpon.pl).

 • Doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i optymalizacji zatrudnienia i kosztów - w tym dofinansowań, ulg, i comiesięcznych zwolnień z dopłat na PFRON.

 • Usługi doradcze, prawne, księgowe - pełny zakres obsługi doradczo prawnej w tym reprezentacja przed sądami, urzędami, instytucjami, porady, konsultacje, opiniowanie i opracowywanie dokumentów.

 • Wydawnictwo - w naszej ofercie, w ciągłej sprzedaży znajduje się 5 stałych pozycji czytelniczych, dedykowanych pracodawcom osób niepełnosprawnych (www.ksiegarnia.obpon.pl).

 • Aplikacje internetowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych "System rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń" (www.e-sod.pl), "System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" (www.e-zfron.pl) oraz "System Ewidencji Ulg we wpłatach na PFRON" (www.ewidencjaulg.pl).

 • Usługi reklamy dla pracodawców, tworzenie prezentacji reklamowych, stron www, tłumaczeń tekstów, usługi hostingowe (www.baza.zpchr.pl).

 • Codzienny newsletter, E-mailing reklamowy, wysyłka reklam i komunikatów do ponad 25 tys. subskrybentów naszej firmy.

×