Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

[Szkolenie online]: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników w kontekście aktualnych przepisów prawa

Nasze audyty to indywidualne podejście, profesjonalizm oraz gwarancja poprawnej dokumentacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Vademecum Wiedzy: Omyłka w rezygnacji z korzystania z ulg we wpłatach na PFRON

Stan fakyczny: Firma udziela ulg we wpłatach na PFRON. Spółki miejskie (PGK i PGO) korzystają z usług firmy. Na początku roku wszystkim kontrahentom wysłano informację wraz z oświadczeniem o rezygnacji z ulg. Firma otrzymała rezygnację z PGO, jak się później okazało z podpisem prezesa PGK.  Pracodawca...

Opracowanie OBPON: Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona.

Opracowanie OBPON: Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przepisy Kodeksu pracy zaliczają do przychodów ze stosunku pracy wiele różnego rodzaju świadczeń. Dlatego warto wiedzieć, jak powinno zostać rozliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne W poniższym tekście wskazujemy informacje dotyczące opodatkowania i oskładkowania tego składnika.

Vademecum Wiedzy: Kwota podatku do wyrównania - gdzie należy ją przekazać?

Stan faktyczny: Pracownik (Pani) przebywa na urlopie macierzyńskim. W maju otrzymała wynagrodzenie (zasiłek macierzyński) za kwiecień. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia każdego m-ca. W czerwcu otrzymała wynagrodzenie za maj. W czerwcu pracodawca zrobił korektę listy płac z wyrównaniem od 26.04...

Opracowane OBPON: Błędny formularz wniosku w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Strona nie może ponosić skutków złożenia niepoprawnego druku wniosku, co w konsekwencji może prowadzić do utraty uprawnień wynikających z niepełnosprawności.

Pracownik złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności na kolejny okres. Jednak, jak się okazało wypełnił błędny formularz, który dotyczył wniosku o wskazanie do ulg i uprawnień zamiast wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Opracowanie OBPON: Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona.

Opracowanie OBPON: Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przepisy Kodeksu pracy zaliczają do przychodów ze stosunku pracy wiele różnego rodzaju świadczeń. Dlatego warto wiedzieć, jak powinno zostać rozliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne W poniższym tekście wskazujemy informacje dotyczące opodatkowania i oskładkowania tego składnika.

Opracowane OBPON: Błędny formularz wniosku w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Strona nie może ponosić skutków złożenia niepoprawnego druku wniosku, co w konsekwencji może prowadzić do utraty uprawnień wynikających z niepełnosprawności.

Pracownik złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności na kolejny okres. Jednak, jak się okazało wypełnił błędny formularz, który dotyczył wniosku o wskazanie do ulg i uprawnień zamiast wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności...

Vademecum Wiedzy: Omyłka w rezygnacji z korzystania z ulg we wpłatach na PFRON

Stan fakyczny: Firma udziela ulg we wpłatach na PFRON. Spółki miejskie (PGK i PGO) korzystają z usług firmy. Na początku roku wszystkim kontrahentom wysłano informację wraz z oświadczeniem o rezygnacji z ulg. Firma otrzymała rezygnację z PGO, jak się później okazało z podpisem prezesa PGK.  Pracodawca...

Vademecum Wiedzy: Kwota podatku do wyrównania - gdzie należy ją przekazać?

Stan faktyczny: Pracownik (Pani) przebywa na urlopie macierzyńskim. W maju otrzymała wynagrodzenie (zasiłek macierzyński) za kwiecień. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia każdego m-ca. W czerwcu otrzymała wynagrodzenie za maj. W czerwcu pracodawca zrobił korektę listy płac z wyrównaniem od 26.04...

Vademecum Wiedzy: Kontynuacja wsparcia po zamknięciu IPR

Stan faktyczny: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu problemów psychicznych ma otwarty program IPR, który kończy się, z uwagi na to, że pracownik nie będzie miał przedłużonej umowy czasowej. Polityka firmy zakłada zatrudnienie firmy sprzątającej. Działania, które miały pomóc...

Vademecum Wiedzy: Rezygnacja ze statusu ZPChr

Firma mająca status ZPCh chce z niego zrezygnować, ale nadal utrzyma wskaźnik zatrudnienia i chce zachować ZFRON. Jaka jest procedura zrzeczenia się statusu ZPCh? Co się zmieni z punktu widzenia pracodawcy po utracie statusu? Czy nadal będzie możliwe wysyłanie do PFRON wniosku Wn-P-ZF?

Vademecum Wiedzy: Zatrudnienie w dwóch firmach a możliwość ubiegania się o SOD

Stan faktyczny: Osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona w firmie X, która posiada status ZPCHr, a na pracownika z niepełnosprawnością firma pobiera SOD. Ponadto, pracownik ten, będzie zatrudniony w firmie Y, która prowadzi działalność społeczno-kulturalną i atrudnia 11 pracowników. Pytanie: Czy...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Vademecum Wiedzy: Czy okulary korekcyjne można sfinansować z ZFRON?

Pracownik, który pracuje przy komputerze (średnio 6 godzin dziennie) dostał od lekarza okulisty zalecenie pracy w specjalnych okularach korekcyjnych (recepta na okulary zawiera stwierdzenie "do pracy przy komputerze"). Czy taki zakup można sfinansować z ZFRON jako wyposażenie stanowiska pracy (pomoc de...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

KOMUNIKAT OBPON: Los orzeczeń o niepełnosprawności wciąż niepewny

Opracowanie: Małgorzata Tylewicz - Piwnik, Wiceprezes OBPON.ORG.W głosowaniu 30 marca Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowela uchwalona przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. zawiera m.in. uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na...

Opracowanie OBPON: Maksymalny termin na wystawienie INF-U

Jaki jest maksymalny termin na wystawienie przez pracodawcę informacji o wysokości obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czy termin na wystawienie INF-U może być przywrócony? Jakie są konsekwencje dostarczenia nowego orzeczenia o niepełnosprawności przez...

Opracowane OBPON: Błędny formularz wniosku w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Strona nie może ponosić skutków złożenia niepoprawnego druku wniosku, co w konsekwencji może prowadzić do utraty uprawnień wynikających z niepełnosprawności.

Pracownik złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności na kolejny okres. Jednak, jak się okazało wypełnił błędny formularz, który dotyczył wniosku o wskazanie do ulg i uprawnień zamiast wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Opracowanie OBPON: Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona.

Opracowanie OBPON: Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z...

Vademecum Wiedzy: Rezygnacja ze statusu ZPChr

Firma mająca status ZPCh chce z niego zrezygnować, ale nadal utrzyma wskaźnik zatrudnienia i chce zachować ZFRON. Jaka jest procedura zrzeczenia się statusu ZPCh? Co się zmieni z punktu widzenia pracodawcy po utracie statusu? Czy nadal będzie możliwe wysyłanie do PFRON wniosku Wn-P-ZF?

Opracowanie OBPON: Płaca minimalna dla pracownika z niepełnosprawnością w 2024 r.

W dniu 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Zgodnie 1 uregulowaniami tego rozporządzenia zarówno minimalne wynagrodzenie, jak i stawki godzinowe wzrosną. Dotyczy to również pracowników z niepełnosprawnościami. Jakie będą zmiany...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.