aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Przygotowanie do audytów KAS

Warsztaty online: Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Przestrzeganie przepisów BHP należy do wspólnych obowiązków każdego pracodawcy i pracownika. Niestety, w niektórych zakładach pracy reguły bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy nie są stosowane w praktyce. A jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP grożą stronom stosunku pracy i kto ponosi...

Vademecum Wiedzy: Sfinansowanie szkolenia

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego, a chciałby skorzystać ze szkolenia dotyczącego zmian dla pracodawcow związanych z rozliczaniem. Czy osobie niepełnosprawnej zatrudnionym na innym stanowisku można sfinansować szkolenie z IPR lub z pomocy indywidualnej? (biorąc pod...

Szkolenie online NOWY TERMIN PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dot. zmian w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku W PFRON, a także mian kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi Pani Edyta Sieradzka.

Warsztaty online Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z naszym ekspertem - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, w czasie których Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, niezbędne do zasiadania w komisji ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji.  

Opracowanie OBPON: Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Przestrzeganie przepisów BHP należy do wspólnych obowiązków każdego pracodawcy i pracownika. Niestety, w niektórych zakładach pracy reguły bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy nie są stosowane w praktyce. A jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP grożą stronom stosunku pracy i kto ponosi...

Vademecum Wiedzy: Sfinansowanie szkolenia

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego, a chciałby skorzystać ze szkolenia dotyczącego zmian dla pracodawcow związanych z rozliczaniem. Czy osobie niepełnosprawnej zatrudnionym na innym stanowisku można sfinansować szkolenie z IPR lub z pomocy indywidualnej? (biorąc pod...

Opracowanie OBPON: Dyżur w pracy i rekompensata

Dyżur to pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w wyznaczonym miejscu i czasie, w stałej gotowości do świadczenia pracy. Czy pracownik może odmówić pełnienia dyżuru oraz jakie wynagrodzenie otrzyma za czas dyżuru?

Vademecum Wiedzy: Utrata statusu ZPCHr

Pytanie: Zakład pracy stracił status ZPCHr, ale zatrudnia jeszcze osoby niepełnosprawne i posiada środki, jednak nie wie w jaki sposób i na co może je przeznaczyć. Osoby, które do tej pory zajmowały się tym tematem niestety już nie pracują, natomiast dla pozostałych jest to zupełnie nowy temat....

Opracowanie OBPON: Czym jest regulamin wynagradzania?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Vademecum Wiedzy: Sfinansowanie szkolenia

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego, a chciałby skorzystać ze szkolenia dotyczącego zmian dla pracodawcow związanych z rozliczaniem. Czy osobie niepełnosprawnej zatrudnionym na innym stanowisku można sfinansować szkolenie z IPR lub z pomocy indywidualnej? (biorąc pod...

Vademecum Wiedzy: Utrata statusu ZPCHr

Pytanie: Zakład pracy stracił status ZPCHr, ale zatrudnia jeszcze osoby niepełnosprawne i posiada środki, jednak nie wie w jaki sposób i na co może je przeznaczyć. Osoby, które do tej pory zajmowały się tym tematem niestety już nie pracują, natomiast dla pozostałych jest to zupełnie nowy temat....

Vademecum Wiedzy: Zakup samochodu w ramach dużego ZFRON-u

Pytanie: Firma zatrudnia osobę niepełnosprawną na stanowisku kierowcy. Czy może ona dokonać zakupu z "dużego ZFRON-u" samochodu jako wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osób niepelnosprwanych na podstawie par. 2 ust. 1 pkt. 1a Rozporz. MPiPS w...

Vademecum Wiedzy: Wyższe dofinansowanie wynagrodzeń na schorzenia szczególne

Pytanie: ZPCh zatrudnia między innymi 2 pracowników niepełnosprawnych z orzeczeniem - umiarkowany stopień z symbolem orzeczenia 04-O wydane 15.03.2019.r. , a drugie z symbolem O, bez 04 , wydane 15.05.2000.

W związku z tym pracodawca ma trzy pytania:

Czy może na te 2 osoby pobierać wyższy SOD - jako...

Vademecum Wiedzy: Wskaźniki zatrudnienia

Pytanie: Pytanie z zakresu symboli niepełnosprawności. Czy symbole: O6-E, 02-P, 01-U, wpływają na wskaźnik osób niepełnosprawnych tzn. czy powodują obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Vademecum Wiedzy: Upłynięcie okresu zwolnienia z PIT4 a zamknięcie zfron i ipr

Z końcem 2022 roku przedsiębiorstwu minął 5-letni okres zwolnienia z podatku PIT 4 od pracowników niepełnosprawnych po utracie statusu zpch.

Pytanie: Obecnie w firmie jest około 26 etatów w tym 20 etatów to osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwie pozostało niewiele środków na zfron i na jednym ipr. Co...

Vademecum Wiedzy: Koszty płacy

Pytanie: Rzecz dotyczy kosztów płacy. Pracodawca udziela pracownikowi rabat na zakup posiłku na stołówce zakładowej. Czy wartość tego rabatu należy doliczyć do kosztów płacy?. Zakład pracy ma dwa rodzaje rabatu: rabat 1 od którego naliczany jest podatek (kwota do 300 zł) i rabat 2, od którego naliczany...

Vademecum Wiedzy: Badania psychotechniczne pracowników z niepełnosprawnościami

Pytanie: Pracownicy magazynowi używają do pracy wózka widłowego. Czy w związku z tym pracownik ma obowiązek wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne?

Czy nie wystarczające jest orzeczenie lekarskie okresowe wydane przez lekarza medycyny pracy, które dopuszcza pracownika do pracy, wiedząc że...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

KOMUNIKAT OBPON: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 stycznia 2023 r. wniosła do Senatu wniosek o przyjęcie ustawy podnoszącej kwoty miesięcznego dofinansowania z PFRON bez żadnych poprawek

W Senacie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 11-13.01.2023 rok  Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. druki sejmowe nr 2848, 2851 druk senacki nr 886 Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w...

Nowe nabory w Systemie SOW od stycznia 2023 roku

Od stycznia 2023 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w...

Etaty nie wygasają z powodu śmierci prezesa

Stosunki pracy nie wygasają, gdy umrze wspólnik czy akcjonariusz spółki handlowej. Nawet gdy posiadał wszystkie udziały lub akcje. Może to jednak prowadzić do rozwiązania spółki, co pociągnie za sobą rozwiązanie umów o pracę.

Opracowanie OBPON: Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do urlopu

Na opiekunów opiekujących się bliskimi niepełnosprawnymi, prawo nałożyło szereg ograniczeń, z którymi nie sposób się zgodzić. Oprócz zakazu pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne doszła jeszcze odmowa urlopu. Z tym ostatnim nie zgodził się WSA.

Vademecum Wiedzy: Utrata statusu ZPCHr

Pytanie: Zakład pracy stracił status ZPCHr, ale zatrudnia jeszcze osoby niepełnosprawne i posiada środki, jednak nie wie w jaki sposób i na co może je przeznaczyć. Osoby, które do tej pory zajmowały się tym tematem niestety już nie pracują, natomiast dla pozostałych jest to zupełnie nowy temat....

Vademecum Wiedzy: Zakup samochodu w ramach dużego ZFRON-u

Pytanie: Firma zatrudnia osobę niepełnosprawną na stanowisku kierowcy. Czy może ona dokonać zakupu z "dużego ZFRON-u" samochodu jako wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osób niepelnosprwanych na podstawie par. 2 ust. 1 pkt. 1a Rozporz. MPiPS w...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.