Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WARSZTATY ONLINE: Warsztaty z wypełniania nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r.

Praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Nasze audyty to indywidualne podejście, profesjonalizm oraz gwarancja poprawnej dokumentacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Szkolenie online: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Zyskaj wartościowych pracowników i oszczędności dla swojej firmy.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

OBPON oferta szkoleń

WAŻNE: Stanowiska PFRON i MRiPS w kwestii opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dotychczas problematyczna dla pracodawców była interpretacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3. W myśl art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o...

Komunikat OBPON.org: Nowe rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 r., poz. 995.

Z dniem 25 maja 2023 r. (z mocą od dnia 10 marca 2023 r.)wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do...

WARSZTATY OBPON - NOWE TERMINY 26.05 / 29.05: Wypełnianie nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r. OSTATNIE MIEJSCA!

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Warsztaty szkoleniowe: Zmiany w 2023 roku dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych....

Opracowanie OBPON: Obliczanie składki na PFRON uiszczanej przez pracodawcę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma za zadanie finansować rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest kluczowe dla zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Zgodnie z przepisami,...

WARSZTATY OBPON - NOWE TERMINY 26.05 / 29.05: Wypełnianie nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r. OSTATNIE MIEJSCA!

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Warsztaty szkoleniowe: Zmiany w 2023 roku dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych....

Szkolenie online NOWY TERMIN PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dot. zmian w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku W PFRON, a także mian kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi Pani Edyta Sieradzka.

Warsztaty online Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z naszym ekspertem - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, w czasie których Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, niezbędne do zasiadania w komisji ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji.  

WAŻNE: Stanowiska PFRON i MRiPS w kwestii opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dotychczas problematyczna dla pracodawców była interpretacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3. W myśl art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o...

Opracowanie OBPON: Obliczanie składki na PFRON uiszczanej przez pracodawcę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma za zadanie finansować rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest kluczowe dla zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Zgodnie z przepisami,...

Opracowanie OBPON: Zasady wyliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku przy pracy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, a także bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Opracowanie OBPON: Pracownicy - badania sanitarno-epidemiologiczne

Aby wykonywać niektóre rodzaje pracy, poza zwykłymi badaniami lekarskimi stwierdzającymi zdolność do jej wykonywania, konieczne jest również poddanie pracownika badaniom specjalistycznym. Do takich dodatkowych badań należą m.in. badania sanitarno-epidemiologiczne.

Opracowanie OBPON: Okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy to jeden ze sposobów ustania umowy o pracę. Tryb ten realizuje się z mocy prawa i jest uzależniony jedynie od nadejścia określonych przepisami prawa okoliczności, a nie od dokonania czynności prawnej przez stronę. Okoliczności te zostały przewidziane w Kodeksie pracy, a także...

Vademecum Wiedzy: Rabat na posiłek w stołówce zakładowej a koszty płacy?

Pracodawca udziela pracownikowi rabat na zakup posiłku na stołówce zakładowej. U pracodawcy istnieją dwa rodzaje rabatu: rabat 1 od którego naliczany jest podatek (kwota do 300 zł) i rabat 2, od którego naliczany jest podatek i ZUS. Czy wartość rabatu, który pracownik otrzymał kupując posiłek na...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Opracowanie OBPON: Pracownik rodzic dziecka niepełnosprawnego

Pracownik, który jest rodzicem dziecka z niepełnosprawnością może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia. Ma bowiem prawo do pracy w formie telepracy, w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

WAŻNE: Stanowiska PFRON i MRiPS w kwestii opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dotychczas problematyczna dla pracodawców była interpretacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3. W myśl art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o...

WARSZTATY OBPON - NOWE TERMINY 26.05 / 29.05: Wypełnianie nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r. OSTATNIE MIEJSCA!

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Warsztaty szkoleniowe: Zmiany w 2023 roku dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych....

WARSZTATY OBPON - NOWE TERMINY 26.05 / 29.05: Wypełnianie nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r. OSTATNIE MIEJSCA!

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Warsztaty szkoleniowe: Zmiany w 2023 roku dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych....

KOMUNIKAT OBPON: Los orzeczeń o niepełnosprawności wciąż niepewny

Opracowanie: Małgorzata Tylewicz - Piwnik, Wiceprezes OBPON.ORG.W głosowaniu 30 marca Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowela uchwalona przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. zawiera m.in. uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na...

Skorzystaj ze szkoleń z iPFRON+

Do końca maja można jeszcze odbyć szkolenie z nowego systemu wprowadzanego przez PFRON. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz samych ON. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej...

Opracowanie OBPON: Obliczanie składki na PFRON uiszczanej przez pracodawcę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma za zadanie finansować rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest kluczowe dla zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Zgodnie z przepisami,...

Komunikat OBPON.org: Nowe rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 r., poz. 995.

Z dniem 25 maja 2023 r. (z mocą od dnia 10 marca 2023 r.)wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do...

Opracowanie OBPON: Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z...

Opracowanie OBPON: Poprawa jakości życia dzięki rehabilitacji leczniczej

Wedle definicji, rehabilitacja lecznicza jest działaniem kompleksowym, które ma na celu przywrócenie pełnej albo możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania, a także zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, co jest jednocześnie poprawą...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.