aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Przygotowanie do audytów KAS

Warsztaty online: Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Komunikat OBPON.ORG: Czy Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) może otrzymywać z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników? Pytanie i odpowiedź PFRON.

Pytanie do PFRON:Poniżej zamieszczam pytanie Organizacji, która prowadzi WTZ i nie wiem czy może ubiegać się jeszcze o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzi warsztat terapii zajęciowej. Do...

Opracowanie OBPON: Czym jest indywidualny rozkład czasu pracy?

Rozkład czasu pracy to taki układ godzin, w których pracownicy mają obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach tygodnia. Rozkład czasu pracy określa też godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Odzwierciedleniem rozkładu czasu pracy jest grafik lub harmonogram.

Vademecum Wiedzy: Kwalifikacje pielęgniarki zatrudnionej w zpch

Pytanie: Jakie dokumenty powinna przedłożyć pielęgniarka, która będzie zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej, na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno prawnej, żeby móc wykonywać pracę pielęgniarki?Czy jest obowiązek składnia dokumentacji pielęgniarki do Wojewody?

Szkolenie online NOWY TERMIN PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dot. zmian w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku W PFRON, a także mian kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi Pani Edyta Sieradzka.

Warsztaty online Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z naszym ekspertem - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, w czasie których Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, niezbędne do zasiadania w komisji ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji.  

Opracowanie OBPON: Czym jest indywidualny rozkład czasu pracy?

Rozkład czasu pracy to taki układ godzin, w których pracownicy mają obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach tygodnia. Rozkład czasu pracy określa też godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Odzwierciedleniem rozkładu czasu pracy jest grafik lub harmonogram.

Vademecum Wiedzy: Kwalifikacje pielęgniarki zatrudnionej w zpch

Pytanie: Jakie dokumenty powinna przedłożyć pielęgniarka, która będzie zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej, na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno prawnej, żeby móc wykonywać pracę pielęgniarki?Czy jest obowiązek składnia dokumentacji pielęgniarki do Wojewody?

Opracowanie OBPON: Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku.

Zgodnie z art. 1517 kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Wynosi ona równo 8 godzin. Wykonywanie pracy w porze nocnej ze względu na jej uciążliwość jest dodatkowo opłacane w formie dodatków do wynagrodzenia.

Opracowanie OBPON: Niepełnosprawność i stres

Osoby z niepełnosprawnosciami narażone są na wiele sytuacji stresowych. To sytuacje, które związane są zarówno z niepełnosprawnością jak i jej konsekwencjami. Pogorszenie stanu zdrowia, utrata pracy, obniżenie pozycji społecznej i rodzinnej, samotność, niesamodzielność oraz brak pozytywnych relacji...

Vademecum Wiedzy: Kwalifikacje pielęgniarki zatrudnionej w zpch

Pytanie: Jakie dokumenty powinna przedłożyć pielęgniarka, która będzie zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej, na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno prawnej, żeby móc wykonywać pracę pielęgniarki?Czy jest obowiązek składnia dokumentacji pielęgniarki do Wojewody?

Vademecum Wiedzy: Schorzenie specjalne w orzeczeniu

Pytanie: Pracownik choruje na epilepsję. Niestety posiada tylko orzeczenie o niepełnosprawności z ZUSu, w którym nie jest napisane nic na temat jego schorzenia. Co można zrobić w takiej sytuacji, aby jednak móc pobierać zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia z tytułu schorzenia specjalnego?

Vademecum Wiedzy: Finansowanie rat umowy leasingu ze środków ZFRON

Pytanie: Czy ograniczenia w zakresie możliwości finansowania kosztów rat leasingu związanych z nabyciem środków trwałych, wprowadzone w § 11 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dotyczą leasingu finansowego czy operacyjnego?

Vademecum Wiedzy: Efekt zachęty przy zwiększeniu etatu

Pytanie: Od kwietnia 2022 r. firma zatrudnia na pół etatu pracownika posiadającego orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, na którego został wykazany efekt zachęty. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie stosownej do wymiaru etatu czyli 600,00 zł. Niebawem pracownik ten zacznie pracę na...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Komunikat OBPON.ORG: Czy Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) może otrzymywać z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników? Pytanie i odpowiedź PFRON.

Pytanie do PFRON:Poniżej zamieszczam pytanie Organizacji, która prowadzi WTZ i nie wiem czy może ubiegać się jeszcze o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzi warsztat terapii zajęciowej. Do...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Komunikat OBPON.ORG: Czy Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) może otrzymywać z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników? Pytanie i odpowiedź PFRON.

Pytanie do PFRON:Poniżej zamieszczam pytanie Organizacji, która prowadzi WTZ i nie wiem czy może ubiegać się jeszcze o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzi warsztat terapii zajęciowej. Do...

KOMUNIKAT OBPON: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 stycznia 2023 r. wniosła do Senatu wniosek o przyjęcie ustawy podnoszącej kwoty miesięcznego dofinansowania z PFRON bez żadnych poprawek

W Senacie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 11-13.01.2023 rok  Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. druki sejmowe nr 2848, 2851 druk senacki nr 886 Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w...

Nowe nabory w Systemie SOW od stycznia 2023 roku

Od stycznia 2023 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Prawie 100 tys. Polaków nie skorzysta z nowych urlopów

Jeszcze nie weszła w życie, a już budzi kontrowersje. Mowa o unijnej dyrektywie work-life balance. Opieszałość rządu sprawia, że blisko 100 tys. osób nie skorzysta z dodatkowych urlopów - pisze Business Insider Polska.

Miliard złotych na sprzęt, mieszkania i auta dla osób niepełnosprawnych

W środę w MRiPS odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Doroty Habich - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych, PFRON oraz Tomasza Maruszewskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych, PFRON.

Vademecum Wiedzy: Finansowanie rat umowy leasingu ze środków ZFRON

Pytanie: Czy ograniczenia w zakresie możliwości finansowania kosztów rat leasingu związanych z nabyciem środków trwałych, wprowadzone w § 11 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dotyczą leasingu finansowego czy operacyjnego?

Vademecum Wiedzy: Obowiązek informowania o wydatkowaniu środków z ZFRON

Pytanie:

Firma posiadająca status zpch tworzy zfron z trzech różnych źródeł: dwa pochodzą z Urzędy Gmin, a jeden z Urzędu Skarbowego.

Pracodawca szuka odpowiedzi na pytanie, czy wydając środki z tzw. dużego zfron (75%), które nie są kwalifikowane jako pomoc „de minimis”, można dowolnie rozliczyć...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie, odpowiedź PFRON dot. zmiany wyliczania poz. 39 i 41 na Wniosku Wn-D w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pytanie do PFRON:  Pracodawcy ponownie pytają jak mają wyliczyć bieżący stan zatrudnienia tj. poz. 39 na wniosku Wn-D i poz. 41 w przypadku kiedy ich pracownik, oczekuje na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czyli jest to traktowane u pracodawcy jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do...

Komunikat OBPON.ORG: Czy Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) może otrzymywać z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników? Pytanie i odpowiedź PFRON.

Pytanie do PFRON:Poniżej zamieszczam pytanie Organizacji, która prowadzi WTZ i nie wiem czy może ubiegać się jeszcze o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzi warsztat terapii zajęciowej. Do...

Opracowanie OBPON: Czym jest indywidualny rozkład czasu pracy?

Rozkład czasu pracy to taki układ godzin, w których pracownicy mają obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach tygodnia. Rozkład czasu pracy określa też godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Odzwierciedleniem rozkładu czasu pracy jest grafik lub harmonogram.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.