Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

OBPON oferta szkoleń

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

W sytuacji kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że jego pracodawca może skontrolować czy rzeczywiście zwolnienie jest zasadne i właściwie wykorzystywane. Warto wiedzieć, jak może wyglądać taka kontrola pracodawcy.

 

Opracowanie OBPON: Praca a choroba psychiczna

Choroby psychiczne są zdecydowanie jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej. A jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, ten problem będzie się pogłębiał.

Opracowanie OBPON: Wydatkowanie z ZFRON

Czy w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można udzielić dofinansowania osobie niepełnosprawnej, jako wniosek o pomoc indywidualną na konsultacje z psychologiem lub poradę psychologiczną? A jeśli, to czy należy przedłożyć skierowanie do psychologa np. od psychiatry lub...

Opracowanie OBPON: Odpowiedzialność materialna pracownika

W przypadku szkody wyrządzonej pracodawcy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy, natomiast szkoda musi być normalnym skutkiem działania pracownika.

 

Opracowanie OBPON: Czym jest wynagrodzenie postojowe?

Jeżeli firma zaczyna mieć problemy ze sprzedażą swoich towarów lub sprzedażą swoich usług, wiadomym jest, że zaczyna stopniowo ograniczać produkcję. Może to doprowadzić do faktycznego przestoju w firmie. Aby zredukować koszty może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia lub obniżka wynagrodzeń. Na czas...

Opracowanie OBPON: Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia?

Jednymi z najważniejszych zagadnień, jakie interesują pracowników są wysokość wynagrodzenia oraz terminy jego wypłaty. Dlatego też pracodawca nawiązując stosunek pracy, powinien określić w umowie zakres obowiązków pracownika, kwotę jego wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia.

Opracowanie OBPON: Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

W sytuacji kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że jego pracodawca może skontrolować czy rzeczywiście zwolnienie jest zasadne i właściwie wykorzystywane. Warto wiedzieć, jak może wyglądać taka kontrola pracodawcy.

 

Opracowanie OBPON: Praca a choroba psychiczna

Choroby psychiczne są zdecydowanie jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej. A jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, ten problem będzie się pogłębiał.

Opracowanie OBPON: Wydatkowanie z ZFRON

Czy w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można udzielić dofinansowania osobie niepełnosprawnej, jako wniosek o pomoc indywidualną na konsultacje z psychologiem lub poradę psychologiczną? A jeśli, to czy należy przedłożyć skierowanie do psychologa np. od psychiatry lub...

Opracowanie OBPON: Odpowiedzialność materialna pracownika

W przypadku szkody wyrządzonej pracodawcy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy, natomiast szkoda musi być normalnym skutkiem działania pracownika.

 

Opracowanie OBPON: Czym jest wynagrodzenie postojowe?

Jeżeli firma zaczyna mieć problemy ze sprzedażą swoich towarów lub sprzedażą swoich usług, wiadomym jest, że zaczyna stopniowo ograniczać produkcję. Może to doprowadzić do faktycznego przestoju w firmie. Aby zredukować koszty może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia lub obniżka wynagrodzeń. Na czas...

Opracowanie OBPON: Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia?

Jednymi z najważniejszych zagadnień, jakie interesują pracowników są wysokość wynagrodzenia oraz terminy jego wypłaty. Dlatego też pracodawca nawiązując stosunek pracy, powinien określić w umowie zakres obowiązków pracownika, kwotę jego wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia.

Komunikat BON: Konsultacje wniosku Wn-P-ZFRON

Biuro Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych zaprasza do konsultowania modelu projektowanego wniosku dotyczącego środków, o których mowa w art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn....

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Opracowanie OBPON: Praca a choroba psychiczna

Choroby psychiczne są zdecydowanie jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej. A jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, ten problem będzie się pogłębiał.

Opracowanie OBPON: Kiedy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z umorzenia nienależnie pobranych należności ze środków PFRON?

Czy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o umorzenie w całości lub w części nienależnie pobranych należności pieniężnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czym jest całkowita niewypłacalność dłużnika w...

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech stopni niepełnosprawności - lekki, umiarkowany i znaczny, resort rodziny chce dodać trzy stopnie, które...

Opracowanie OBPON: Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

W sytuacji kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że jego pracodawca może skontrolować czy rzeczywiście zwolnienie jest zasadne i właściwie wykorzystywane. Warto wiedzieć, jak może wyglądać taka kontrola pracodawcy.

 

Opracowanie OBPON: Czym jest wynagrodzenie postojowe?

Jeżeli firma zaczyna mieć problemy ze sprzedażą swoich towarów lub sprzedażą swoich usług, wiadomym jest, że zaczyna stopniowo ograniczać produkcję. Może to doprowadzić do faktycznego przestoju w firmie. Aby zredukować koszty może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia lub obniżka wynagrodzeń. Na czas...

Marlena Maląg: praca zdalna się sprawdziła, chcemy ją unormować

Potrzebne są zmiany na rynku pracy, uelastycznienie pracy. Pandemia pokazała, że praca zdalna sprawdziła się, chcemy ją unormować w Kodeksie pracy, wprowadzając możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Opracowanie OBPON: Wydatkowanie z ZFRON

Czy w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można udzielić dofinansowania osobie niepełnosprawnej, jako wniosek o pomoc indywidualną na konsultacje z psychologiem lub poradę psychologiczną? A jeśli, to czy należy przedłożyć skierowanie do psychologa np. od psychiatry lub...

Opracowanie OBPON: Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

W sytuacji kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że jego pracodawca może skontrolować czy rzeczywiście zwolnienie jest zasadne i właściwie wykorzystywane. Warto wiedzieć, jak może wyglądać taka kontrola pracodawcy.

 

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.