aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Zyskaj wartościowych pracowników i oszczędności dla swojej firmy.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej

Niebawem zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego. Vacatio legis wynosi 2 miesiące, co oznacza, że przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym Kodeksie pracy zaczną...

Opracowanie OBPON: Środki tworzące ZFRON

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (zpch) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Jakie środki zasilają zakładowy fundusz?...

Vademecum Wiedzy: Opiniowanie wniosku IPR

Pytanie: Czy do zaopiniowania wniosku o pomoc indywidualną wystarczy pracodawca i przedstawiciel osób niepełnosprawnych lub pracownik ds. rehabilitacji? Czy w komisji musi być lekarz? W zpch zatrudniony jest lekarz rodzinny na stanowisku specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Czy mógłby on...

Szkolenie online NOWY TERMIN PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dot. zmian w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku W PFRON, a także mian kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi Pani Edyta Sieradzka.

Warsztaty online Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z naszym ekspertem - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, w czasie których Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, niezbędne do zasiadania w komisji ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji.  

Opracowanie OBPON: Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej

Niebawem zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego. Vacatio legis wynosi 2 miesiące, co oznacza, że przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym Kodeksie pracy zaczną...

Opracowanie OBPON: Czym jest normatywny czas pracy

Czas pracy określa, jak długo pracownik może świadczyć pracę. Podlega on ścisłym normom. Zazwyczaj można usłyszeć kilka terminów związanych z czasem pracy: nominał, norma oraz wymiar.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, czym jest normatywny czas pracy?

Opracowanie OBPON: Zmarły pracownik a niewypłacone wynagrodzenie

Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli występuje niemożność wypłaty świadczeń ze stosunku pracy małżonkowi lub innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej? Kto nabywa prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika?

Vademecum Wiedzy: Opiniowanie wniosku IPR

Pytanie: Czy do zaopiniowania wniosku o pomoc indywidualną wystarczy pracodawca i przedstawiciel osób niepełnosprawnych lub pracownik ds. rehabilitacji? Czy w komisji musi być lekarz? W zpch zatrudniony jest lekarz rodzinny na stanowisku specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Czy mógłby on...

Vademecum Wiedzy: Zlecenie obsługi ZFRON innemu podmiotowi

Pytanie: Czy pracodawca gospodarujący środkami zfron, może zlecić obsługę ich wydatkowania innemu podmiotowi? Czy w ramach umowy między spółkami możliwe jest zlecenie wykonywanie tych czynności? Czy administratorem środków zfron, może być osoba zatrudniona w innym podmiocie, która otrzyma...

Vademecum Wiedzy: Zasady przedstawiania efektu zachęty

Pytanie: W związku ze spadkiem zatrudnienia pracodawca nie ma możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową. W związku z tym pracodawca zastanawia się nad trzema zagadnieniami:

Czy efekt zachęty metodą jakościową musi dotyczyć okresu „bliskiego” nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

KOMUNIKAT OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

KOMUNIKAT OBPON: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 stycznia 2023 r. wniosła do Senatu wniosek o przyjęcie ustawy podnoszącej kwoty miesięcznego dofinansowania z PFRON bez żadnych poprawek

W Senacie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 11-13.01.2023 rok  Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. druki sejmowe nr 2848, 2851 druk senacki nr 886 Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w...

Przejdź szkolenie z iPFRON+ w swoim domu

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracującym na ich rzecz.

Wiążące informacje podatkowe i celne zostaną zelektronizowane

System wiążących informacji podatkowych i celnych zostanie w pełni zelektronizowany – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Po zmianach obsługa informacji WIT, WIP, WIA i WIS będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe regulacje zostaną wprowadzone przy okazji nowelizacji...

Opracowanie OBPON: Środki tworzące ZFRON

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (zpch) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Jakie środki zasilają zakładowy fundusz?...

Opracowanie OBPON: Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej

Niebawem zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego. Vacatio legis wynosi 2 miesiące, co oznacza, że przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym Kodeksie pracy zaczną...

Opracowanie OBPON: Nie każdy opiekun skorzysta ulgi rehabilitacyjnej

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowej. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeń może dokonać nie tylko osoba z niepełnosprawnością, ale również jej opiekunowie. Jednak czy każda bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę...

Opracowanie OBPON: Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej

Niebawem zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego. Vacatio legis wynosi 2 miesiące, co oznacza, że przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym Kodeksie pracy zaczną...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.