SZKOLENIE OBPON: 'ZFRON i RODO bez tajemnic' - wykładowca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna nawet do 30% taniej!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

PROMOCJA OBPON: Wykup dostęp do aplikacji EWIDENCJA ULG i przez miesiąc korzystaj z serwisów OBPON GRATIS!

VILLA COLLIS - zapraszamy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Ulgi na PFRON

Opracowanie OBPON: Zlecenia pod kontrolą

Przedsiębiorcy skarżą się na celowane kontrole ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzane są wówczas umowy zlecenia z ubiegłych lat. Z punktu widzenia kontrolujących są to bardzo skuteczne przedsięwzięcia – ponad połowa kontroli skutkuje nakazami zapłaty dodatkowych składek.

Opracowanie OBPON: Zniżki na PFRON dla nie każdego przedszkola

Jeśli prócz placówki edukacyjnej prowadzisz inną działalność gospodarczą, nie możesz liczyć na przyznanie prawa do niższego wskaźnika, który zwalnia z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rafalska: wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna

- Doskonale wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest trudna, że jeszcze trudniejsza jest sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – powiedziała w czwartek, 19 kwietnia 2018 r., na konferencji prasowej w Centrum „Dialog” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska....

Opracowanie OBPON: Zniżki na PFRON dla nie każdego przedszkola

Jeśli prócz placówki edukacyjnej prowadzisz inną działalność gospodarczą, nie możesz liczyć na przyznanie prawa do niższego wskaźnika, który zwalnia z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny pracownika w Wn-D

Pełnosprawny pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został mu udzielony na jego wniosek. Czy pracodawca powinien uwzględnić go, ustalając stan zatrudnienia do PFRON wypełniając wniosek Wn-D?

Opracowanie OBPON: Kolejny poślizg z e-zwolnieniami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i właściwe ministerstwa znów ugięły się przed środowiskiem medycznym – e-zwolnienia nie będą obowiązkowe już od początku lipca. I nie wiadomo tak naprawdę czy najnowsze przesunięcie terminu będzie ostatnim.

Opracowanie OBPON: Ulgowy ZUS czasem również przy ponownej współpracy

Przepisy określające prawo do korzystania z obniżonych stawek wpłat na Zakład Ubezpieczeń Społecznych są na tyle niejednoznaczne, że można je różnie interpretować. „Dziennik Gazeta Prawna” opisuje przypadek, w którym instytucje stanęły po stronie przedsiębiorcy.

Opracowanie OBPON: Problemy z legitymacjami i ulgami

Najpierw trzeba było bardzo długo czekać na legitymacje osób niepełnosprawnych według nowego wzoru. A kiedy wreszcie dotarły one do zainteresowanych, to okazało się, że nie wszystko działa jak należy. Przez to osoby z niepełnosprawnościami miały kłopot z zakupem ulgowych biletów na autobusy lub...

Opracowanie OBPON: Charakter pomocy de minimis

Pomoc publiczna jest - co do zasady - udzielana przez różnego rodzaju podmioty na podstawie odrębnych unormowań prawnych. Przez podmiot udzielający pomocy publicznej należy rozumieć nie tylko organ administracji publicznej, ale także inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym...

KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Minister Rafalska: wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna

- Doskonale wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest trudna, że jeszcze trudniejsza jest sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – powiedziała w czwartek, 19 kwietnia 2018 r., na konferencji prasowej w Centrum „Dialog” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska....

Niepełnosprawny uczeń bez asysty

Dyrektorzy szkół muszą dostosować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i uwzględnić, że uczniowie nie będą korzystać ze wsparcia asystenta.

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

VILLA COLLIS - zapraszamy

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Komunikat OBPON.ORG: Podziękowania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla Organizacji OBPON.ORG, za uwagi wniesione do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy odpowiedż Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na przedstawione przez  Organizację OBPON.ORG  postulaty, zgłaszane przez pracodawców, pod adresem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Przekazanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uwag do projektu nowelizacji do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, Informujemy, że Zarząd Organizacji OBPON.org w dniu dzisiejszym (14.02) na ręce Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Pani Poseł Beaty Mazurek, przekazał Komisji uwagi do procedowanego obecnie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

Komunikat OBPON.ORG - Zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych – prosimy o pilne przesyłanie do naszej Organizacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.09.2017 r., które przekażemy do MRPiPS na ręce...

Opracowanie OBPON: Zniżki na PFRON dla nie każdego przedszkola

Jeśli prócz placówki edukacyjnej prowadzisz inną działalność gospodarczą, nie możesz liczyć na przyznanie prawa do niższego wskaźnika, który zwalnia z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny pracownika w Wn-D

Pełnosprawny pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został mu udzielony na jego wniosek. Czy pracodawca powinien uwzględnić go, ustalając stan zatrudnienia do PFRON wypełniając wniosek Wn-D?

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 6 mln 205,3 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4886,56 zł. Było więc wyższe o 6,7% niż rok temu.

MRPIPS: W marcu lepiej na rynku pracy

6,6% - tyle wyniosło bezrobocie w marcu br. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8%.

Minister Rafalska: e-zwolnienia wejdą później

Proponujemy przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 roku - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej dodała, że są regiony, w których procent wystawianych zwolnień jest wciąż niewielki.

Co ze zgodami przed godziną zero

Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Co ze zgodami przed godziną zero

Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Komuniakt OBPON.ORG: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. NOWE BRZMIENIE art. 22

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy do wiadomości, Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2292

Przejście zakładu pracy a klauzula o zakazie konkurencji

Przy przejściu zakładu pracy umowa o zakazie konkurencji może wiązać nowego pracodawcę, gdy podstawą prawną przejścia zakładu pracy są przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 § 1 k.s.h. dotyczący sukcesji przy połączeniu spółek. Po przejściu zakładu pracy obowiązywanie...

Kosztowna odmowa ponownego zatrudnienia

Pracownik zwolniony z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak nabywa do niego prawo za cały okres pozostawania bez pracy. Na każdym etapie sporu...

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci, aby członkowie rodziny otrzymali po zmarłym odszkodowanie „wskutek choroby zawodowej". Warunkiem jest, aby dana choroba była przyczyną istotną. Dzieje się tak, gdy zgon nie nastąpiłby bez powikłań wywołanych tą chorobą, a pozostałe...

Hawking: Depresja jest jak czarna dziura, ale da się z niej wyjść

  Genialny astrofizyk i badacz czasoprzestrzeni, który nie mógł samodzielnie się poruszać i wypowiadać swobodnie własnych myśli, jedno z ostatnich wystąpień publicznych poświęcił depresji z powodu niepełnosprawności. Porównywał ją do czarnych dziur, których tajemnice zgłębiał przez całe...

Lekarz wystawi receptę przez internet

Projekt nowelizacji przepisów prawa w związku z wprowadzeniem e-recepty przewiduje możliwość wystawienia recepty lekarzom po zbadaniu pacjenta przez internet.

Ważna jest precyzja przy podawaniu podstawy prawnej wydatku z ZFRON

Organ, do którego pracodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, nie jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowego postępowania w celu ustalenia, czy wydatki poniesione przez pracodawcę mieszczą się w jakiejkolwiek kategorii wydatków określonych w rozporządzeniu Ministra...

×