Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rejestracja w systemie usług OBPON.pl


 • 1. Wybór usługi

 • 2. Dane zamawiającego

 • 3. Potwierdzenie

 • 4. Platność

 • 5. Podsumowanie

 • Stanowisko BON w sprawie możliwości finansowania z ZFRON kosztów związanych z wykupieniem dostępu do internetowych serwisów informacyjnych. Więcej
 • Zapytaj nas o możliwości wykupienia dostępu do serwisów OBPON.pl ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Więcej
 • Tabela możliwości finansowania usług OBPON.pl ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Więcej
Nasze serwisy

Czas dostępuCena
12 miesięcy 1399,00 zł W pakiecie
Czas dostępuCena
12 miesięcy 2019,00 zł W pakiecie
Czas dostępuCena
12 miesięcy 1499,00 zł W pakiecie
Pakiety łączone
Portal doradczo-informacyjny Obpon.pl
Serwis Vademecum Wiedzy
Czas dostępuCena
12 miesięcy 1929,00 zł Wybierz
Portal doradczo-informacyjny Obpon.pl
Serwis Vademecum Wiedzy
Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna
Czas dostępuCena
12 miesięcyZapytaj o ofertę
Portal doradczo-informacyjny Obpon.pl
Serwis Vademecum Wiedzy
Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna
Aplikacja Ewidencja Ulg
Czas dostępuCena
12 miesięcyZapytaj o ofertę
System eSOD i

Czas dostępuCena
Do 20 ON (12 miesięcy) 500,00 zł Wybierz
Do 100 ON (12 miesięcy) 900,00 zł Wybierz
Powyżej 100 ON (12 miesięcy) 1200,00 zł Wybierz
Ewidencja Ulg i

Czas dostępuCena
12 miesięcy 2250,00 zł Wybierz
eZFRON i

Czas dostępuCena
12 miesięcy 2000,00 zł Wybierz
Dostęp do serwisów i aplikacji OBPON.pl dedykowany jest dla wszystkich podmiotów korzystających z serwisu i aplikacji w związku ze swoją działalnością gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych.

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.