Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rejestracja w systemie usług OBPON.pl


 • 1. Wybór usługi

 • 2. Dane zamawiającego

 • 3. Potwierdzenie

 • 4. Platność

 • 5. Podsumowanie

 • Stanowisko BON w sprawie możliwości finansowania z ZFRON kosztów związanych z wykupieniem dostępu do internetowych serwisów informacyjnych. Więcej
 • Zapytaj nas o możliwości wykupienia dostępu do serwisów OBPON.pl ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Więcej
 • Tabela możliwości finansowania usług OBPON.pl ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Więcej
Dostępy samodzielne i

dawniej

Czas dostępuCena
24 godziny 109,00 zł Wybierz
1 miesiąc 229,00 zł Wybierz
3 miesiące 399,00 zł Wybierz
6 miesięcy 659,00 zł Wybierz
12 miesięcy 1299,00 zł Wybierz
Czas dostępuCena
1 miesiąc 389,00 zł Wybierz
3 miesiące 599,00 zł Wybierz
6 miesięcy 949,00 zł Wybierz
12 miesięcy 1849,00 zł Wybierz
Czas dostępuCena
3 miesiące 399,00 zł Wybierz
6 miesięcy 699,00 zł Wybierz
12 miesięcy 1398,00 zł Wybierz
Dostępy łączone i
Usługi w pakiecieCzas dostępuCenaOszczędzasz
3 msc.
+
3 msc.
749,00 zł 249,00 zł Wybierz
6 msc.
+
6 msc.
1089,00 zł 519,00 zł Wybierz
12 msc.
+
12 msc.
1799,00 zł 1349,00 zł Wybierz
System eSOD i

Czas dostępuCena
Bezpłatny okres próbny - 30 dni 0,00 zł Wybierz
Do 20 ON (12 msc.) 250,00 zł Wybierz
Do 100 ON (12 msc.) 550,00 zł Wybierz
Powyżej 100 ON (12 msc.) 800,00 zł Wybierz
Ewidencja Ulg i

Czas dostępuCena
Bezpłatny okres próbny - 30 dni 0,00 zł Wybierz
12 miesięcy 1500,00 zł Wybierz
eZFRON i

Czas dostępuCena
Bezpłatny okres próbny - 30 dni 0,00 zł Wybierz
6 miesięcy 700,00 zł Wybierz
12 miesięcy 1300,00 zł Wybierz
POLITYKA RABATOWA: Dodatkowy rabat na dostęp do naszego serwisu udzielany jest indywidualnie w kontaktach telefonicznych z działem handlowym.

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.