Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach zapewnienia wszystkim pracodawcom osób niepełnosprawnych kompleksowej obsługi informacyjnej oddaje do Waszej dyspozycji Telefoniczną Obsługę Konsultacyjną (tok.obpon.pl). Usługa umożliwia telefoniczne konsultacje z doradcami i konsultantami współpracującymi z naszą firmą, wybitnymi znawcami problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Od teraz, oprócz posiadanych dotychczas możliwości przeglądania monitoringu informacji dot. pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu , jak również zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu - każdy pracodawca może skorzystać także z bezpośrednich porad telefonicznych za pomocą nowej usługi "Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna"

"Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna" - to usługa dostępna wyłącznie w naszej firmie. Stworzona została tak, aby zaspokoić potrzeby każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych, zarówno zakładów pracy chronionej, jak również pracodawców z otwartego rynku pracy. "TOK" funkcjonuje 3 dni w tygodniu (wt. - pt.) w godzinach pracy. Obsługiwana jest przez 3 konsultantów, specjalistów do spraw zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.

"Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna" działa w następujących dniach i godzinach tygodnia oraz obsługiwana jest przez następujących konsultantów i doradców współpracujących z naszą Firmą:

Dzień tygodniaImię i nazwiskoGodziny
poniedziałekEdyta Sieradzkagodz. 9:00 - 15:00
czwartekDorota Myszkiewiczgodz. 12:00 - 15:00
piątekMałgorzata Tylewicz-Piwnikgodz. 10:00 - 13:00
Dokładne godziny obsługi konsultantów oraz numery telefonów widoczne są po zalogowaniu
 • Więcej informacji o konsultantach w dziale "Konsultanci TOK"
 • Dostęp do "TOK" może uzyskać również każdy podmiot w formie odpłatnej wg. aktualnego cennika

Zakres tematyczny: obejmuje wszelkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy (patrz zakładka Zakres tematyczny). Każdy konsultant posiada odrębny zakres tematyczny, zakres ten został skomponowany tak, aby obejmował zagadnienia z każdej dziedziny, np.: zagadnień kadrowych, księgowych, zatrudniania, korzystania z pomocy publicznej, programów pomocowych. Zakres tematyczny obejmuje więc każdy obszar problematyki związanej z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.

Korzyści: Pełny dostęp do usługi Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnejtok.obpon.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi drogą telefoniczną 3 dni w tygodniu, konsultacje telefoniczne z każdej dziedziny związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, możliwość szybkiego rozwiązania problemu występującego w firmie. Jak wiadomo, specyfika zatrudniania osób niepełnosprawnych jest bardzo skomplikowana i wymaga ciągłej znajomości prawa szczególnie w zakładach pracy chronionej - wykupując usługę "TOK" nie musicie Państwo oczekiwać na szkolenia, uprzejmość znajomych lub poszukiwać odpowiedzi na nurtujące Was problemy w prasie czy innych materiałach źródłowych. Od dziś możecie po prostu wybrać numer poszczególnego konsultanta i rozszerzać swoją wiedzę systematycznie i niezwłocznie, a przede wszystkim uzyskiwać informacje w sposób profesjonalny i rzetelny.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Jak skorzystać:

 1. Aby uzyskać dostęp do numerów telefonów "TOK" oraz dyżurów poszczególnych konsultantów prosimy o zalogowanie się z wykorzystaniem loginu i hasła otrzymanych od naszej firmy (login i hasło są takie same jak w przypadku korzystania z innych usług naszej firmy). Login i hasło umożliwiające zalogowanie się i wgląd w numery telefonów oraz godziny funkcjonowania usługi otrzymuje się po dokonaniu zamówienia i opłaceniu faktury. W przypadku firm korzystających z innych usług naszej firmy, korzystanie z usługi "TOK" odbywa się z wykorzystaniem już posiadanych kodów dostępu - po dokonaniu zamówienia opiekun Waszej firmy aktywuje dodatkową usługę na Waszym koncie.
 2. Dane konsultantów oraz godziny funkcjonowania usługi "TOK" widoczne są po zalogowaniu.
 3. Aby uzyskać login i hasło do możliwości korzystania z usługi "TOK", przejdź do cennika » i wybierz odpowiedni wariant dostępu do usługi
 4. W celu uzyskania szczegółowych informacji o "TOK" prosimy o zapoznaniem się z zawartością zakładek: Zakres tematyczny, Konsultanci "TOK", Regulamin użytkownika
 5. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem naszej infolinii: 0 801 00 30 31

Przejdź do zamówienia »

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących "Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej" prosimy telefonować pod numerem naszej infolinii: 0 801 00 30 31 lub pisać na adres e-mail: [email protected]

Ważne postanowienia regulaminowe korzystania z usługi "TOK":

 1. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi "TOK" ograniczonej liczbie firm.
 2. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia możliwości skorzystania z usługi "TOK".
 3. Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi
 4. Numery telefonów TOK są okresowo zmieniane, o czym użytkownicy są powiadamiani.
 5. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania numerów telefonów przypisanych do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej bez podania przyczyn (o czym użytkownicy TOK zostaną poinformowani komunikatem na stronie tok.obpon.pl)
 6. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje o możliwości wystąpienia braku połączenia telefonicznego z konsultantem w określonym w terminarzu dniu i godzinach z powodu zajętości linii telefonicznej wykorzystywanej w danej chwili przez innych użytkowników TOK oraz przyczyn osobistych leżących po stronie konsultantów
 7. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika
 8. Więcej informacji znajduje się w regulaminie. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika

Zakres tematyczny usługi telefoniczna obsługa konsultacyjna - obpon.pl przyporządkowany do poszczególnych konsultantów

 • Edyta Sieradzka

  Funkcja w obpon.org: Wiceprezes Organizacji obpon.org, Dyrektor Generalny w obpon.pl, konsultant, doradca w obpon.pl - (inżynier, ekonomista).

  Zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obpon.org.

  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr.

  Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

  1. Status osoby niepełnosprawnej - zobacz zakres »
   • Orzeczenia o niepełnosprawności występujące w Polsce w 2010 roku a przełożenie ich na status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
   • Schorzenia specjalne a praktyka występowania o zwiększone dofinansowanie
   • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a drugie orzeczenie, sytuacja występowania w danym czasie ważności dwóch orzeczeń np. z ZUS i PZO stwierdzające o innym stopniu niepełnosprawności pracownika - przełożenie ich na uzyskiwanie pomocy publicznej i zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów KP i ustawy o rehabilitacji
  2. Dofinansowania do wynagrodzeń - procedura uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dla zpchr oraz otwartego rynku pracy.
   Szczegółowe omówienie każdego artykułu w ustawie o rehabilitacji, który wpływa na uzyskiwanie dofinansowań po 1 stycznia 2010 roku. (wyliczenie stanu zatrudnienia, który spowoduje wzrost netto pracowników, wyliczenia kosztów płacy, wyliczenia kwoty dofinansowania w oparciu o zmianę definicji najniższego wynagrodzenia.) - zobacz zakres »
   1. Definicja najniższego wynagrodzenia - które na podstawie ustawy tzw. okołobudżetowej zostało od 1 stycznia 2010 roku zmienione
   2. Art. 2 pkt. 4A - tj. definicja kosztów płacy, w oparciu o najnowsze stanowiska BON. Wyliczanie kosztów płacy i limitu kosztów płacy, od którego jest uzależniona kwota wypłacanego przez PFRON dofinansowania. Interpretacja zmiany od 1 lipca 2009r. w związku brakiem obowiązku naliczania dla niektórych pracowników składek na FP i FGŚP
   3. Art. 26 a tj. dotyczący miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
    • wskaźnik dot. wyliczania maksymalnego dofinansowania z podziałem na stopnie niepełnosprawności, statusu pracodawcy i definicji najniższego wynagrodzenia. maksymalne kwoty dofinansowań
    • zwiększenie wskaźników dla schorzeń specjalnych - stosowanie ich w praktyce
    • składanie odwołań do MPiPS a wyjaśnienia Prezesa PFRON
    • uzyskania dofinansowana w przypadku zatrudnienia pracownika u dwóch pracodawców a praktyka stosowana przez PFRON
    • ustalanie zatrudnienia i wskaźnika potrzebnego do wyliczenia zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji a zastosowanie wyliczenia wskaźników na druku Wn-D w poz. 34 i 35 wprost z rozporządzenia unijnego - BARDZO WAŻNE (RÓŻNICE, które mogą wpłynąć na możliwość lub brak uzyskania dofinansowań nowych pracowników)
    • stosowanie w 2010 roku, art. 26B ust. 4 i 5 - tj. uzyskiwanie dofinansowana na nowych pracowników, wykazanie wzrostu netto zatrudnienia lub zastosowanie tzw. przepisów wyłączeniowych, dzięki którym pracodawca nie będzie musiał wykazywać wzrostu zatrudnienia. Rozwiązania umów o pracę z dotychczas zatrudnionymi pracownikami, dokumentowanie stosowania tzw. wyłączeń. Interpretacja MPiPS a efekt zachęty
    • wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych - sposób jego ustalenia a przeciętne zatrudnienie ogółem i przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie poprze­dzających 12 miesięcy
    • miesięczne dofinansowanie a uzyskana dodatkowa pomoc ze środków publicznych, wypełnianie poz. 37 i 41 na druku INF-D-P w sytuacji podpisania umowy z oddziałem PFRON na refundację dodatkowych kosztów administracyjnych
    • wypełnianie Informacji o pomocy publicznej INF-O-PP a uzyskiwanie dodatkowej pomocy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych - np. na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji. Robienie korekt Wn-D i INF-D-P a wypełnienie INF-O-PP
    • terminy wypłaty miesięcznego dofinansowana a odsetki, wyliczanie odsetek a zaległości w PFRON
    • rozporządzenie wykonawcze do art. 26C - DRUK INF-D-P i wniosek Wn-D - a wypełnianie ich po 1 stycznia 2010 roku- zmiany. Robienie korekt wniosku Wn-D i załączników INF-D-P za rok 2009
    • stosowanie aplikacji SODiR on line i SODiR offline
  3. Ogólne informacje dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które wpływają na uzyskiwanie dofinansowania: - zobacz zakres »
   • ogólne obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
   • czas pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
   • kluczowe zapisy umów o pracę i omówienie prawidłowego sporządzenia informacji dodatkowej do umowy
  4. Refundacja składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i niepełnosprawnych rolników - art. 25a ustawy o rehabilitacji
  5. Inne formy pomocy - zobacz zakres »
   • Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy - ART. 26 USTAWY
   • Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - ART. 26 d (asystent)
   • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26 e ustawy o rehabilitacji
   • Dodatkowa rekompensata dla zakładu pracy chronionej - ART. 32 ustawy o rehabilitacji
   • DOFINANSOWANIE w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych
   • REFUNDACJA dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych - TYLKO DLA ZPCHR - OSIĄGAJĄCYCH WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZELICZENIU NA ETATY W WYSOKOŚCI 50%. Dodatkowe koszty administracyjne, transportowe, budowy i rozbudowy. - weryfikacja podpisanych umów, stosowanie zabezpieczeń, przygotowanie do negocjacji refundacji na 2010 rok
   • Refundacja kosztów szkoleń pracownika niepełnosprawnego - art. 41 ustawy o rehabilitacji
   • Obowiązek oraz możliwość zwolnienia z wpłat na PFRON - dla pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty. Wyliczanie ulg przez podmioty uprawnione tj. ZPCHR jak i też pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy spełniających wymogi ustawy o rehabilitacji
   • Podstawy dot. prowadzenia zfron przez zpchr i byłych pracodawców mających status zpchr - po 1 stycznia 2010 roku
  6. Zakład pracy chronionej - zobacz zakres »
   • Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   • Status ZPCHR - warunki nabycia statusu, skutki utraty statusu
   • Korzyści dla ZPCHR (dofinansowania, refundacja składek, ZFRON)
   • Obowiązki prowadzącego ZPCHR
   • Skutki utraty statusu
 • Dorota Myszkiewicz

  Zawód wykonywany: główny księgowy w zakładzie pracy chronionej, ekonomista.

  Specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością.

  Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej z branży produkcyjnej, auditor wewnętrzny ISO 9001:2009. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl.

  1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH (DOTACJE) - ujęcie podatkowe m.in. opodatkowanie dotacji, kiedy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym
  2. inne - wizyta konsultanta w siedzibie firmy, szkolenie, doradztwo indywidualne, możliwość reprezentowania przed organami, sporządzania odpowiednich pism, określanie procedur (usługi płatne wg. indywidualnych ustaleń z administratorem serwisu)
  3. ogólne zagadnienia, inne z zakresu księgowości
  4. WZORY PISM - dokumenty, wnioski, prośby, zaświadczenia
  5. KOSZTY - klasyfikacja
  6. BILANS - sporządzanie
  7. sporządzanie listy płac pracowników, zleceniobiorców, chałupników i menedżerów
  8. zobacz zakres »
  9. RACHUNKOWOŚĆ
  10. PODATKI: VAT, podatek dochodowy, od osób fizycznych i prawnych, PCC i inne
  11. ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON) - tworzenie i wydatkowanie, planowanie wydatków, ewidencja, realizacja wydatków również w kontekście pomocy de minimis, prowadzenie rachunków ZFRON, poprawność wydatkowania środków ZFRON
  12. INNE AKTY PRAWNE - rozporządzenia dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
  13. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 1997r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  14. INNE AKTY PRAWNE - rozporządzenia dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych posiadających status ZPCHr
  15. USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH - zasady uiszczania opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych
  16. fundusze unijne
  17. programy pomocowe
  18. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
  19. stypendia, pomoc społeczna, gdzie i jak zakupić oprogramowanie specjalistyczne, inne zagadnienia
  20. rehabilitacja - zagadnienia, turnusy, sprzęt, wydatki na cele rehabilitacyjne, poradnictwo ogólne
  21. szkolenia
  22. urzędy administracji państwowej a problematyka niepełnosprawnych
  23. INNE - pozostałe niesklasyfikowane
  24. POMOC PUBLICZNA - W TYM DE MINIMIS
 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Funkcja w obpon.org: Wiceprezes Organizacji obpon.org, Dyrektor Generalny w obpon.pl, konsultant, doradca w obpon.pl - (inżynier, ekonomista).

  Zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obpon.org.

  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr.

  Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

  1. Zakład pracy chronionej - zobacz zakres »
   • warunki uzyskania statusu zakładu pracy chronionej,
   • korzyści dla posiadających status (przywileje podatkowe, zwolnienia z niektórych opłat, dofinansowanie do wynagrodzeń, dodatkowe instrumenty wsparcia),
   • obowiązki prowadzącego zakład pracy chronionej (sankcje za ich nieprzestrzeganie),
   • skutki utraty statusu.
  2. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zobacz zakres »
   • zasady tworzenia zfron (źródła dochodów zfron, terminy przekazywania środków na zfron),
   • wydatki z puli ogólnej, w ramach pomocy indywidualnej oraz indywidualnych programów rehabilitacji,
   • zakaz refundacji a pomoc indywidualna,
   • sankcje z tytuły wydatkowania środków zfron niezgodnie z przeznaczeniem,
   • zasady ubiegania sie o zaświadczenie o pomocy de minimis w przypadku wydatków stanowiących przysporzenie dla pracodawcy (niezbędne dokumenty, wniosek po przekroczeniu 30-dniowego terminu),
   • przesłanki zachowania zfron po utracie statusu (dalsze zasilanie zfron, zasady wydatkowania zachowanych środków).
  3. Indywidualne programy rehabilitacji - wydatkowanie środków, konstruowanie, uzasadnianie - zobacz zakres »
   • otwarty katalog wydatkowania - otwarte możliwości finansowania,
   • komisja rehabilitacyjna - organ opiniujący i uprawniony do rozstrzygania o zmniejszeniu ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej,
   • leasing z IPR,
   • możliwości kontrolowania indywidualnych programów rehabilitacji,
   • indywidualne programy rehabilitacji jako dodatkowa motywacja pracowników do zatrudnienia,
   • bariery pojawiające się w rozwoju kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej,
   • technika konstruowania indywidulanych programów rehaabilitacji,
   • oceny okresowe i końcowe,
   • zastrzeżenia merytoryczne z zakresu doradztwa zawodowego w indywidualnych programach rehabilitacji pojawiające się podczas kontroli lub przy wydawaniu zaświadczeń o pomocy de minimis,
   • problemy w uzyskaniu zaświadczenia o pomocy de minimis na wydatki w ramach IPR zwłaszcza w PFRON,
   • uzasadnianie IPR i metody obrony,
   • jak skonstruować zażalenie do Ministerstwa Pracy i skargę do sądu - argumenty.
  4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zobacz zakres »
   • status osoby niepełnosprawnej (orzeczenia o niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi, ciągłość orzeczeń),
   • schorzenia specjalne i sposób ich dokumentowania,
   • dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych (zmniejszony wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, dodatkowa przerwa w pracy, zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
   • zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  5. Refundacja składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i niepełnosprawnych rolników - art. 25a ustawy o rehabilitacji
  6. Pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zobacz zakres »
   • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
   • zwrot kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej,
   • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
   • zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
   • zwrot kosztów administracyjnych, budowlanych i transportowych.

Przejdź do zamówienia »

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących "Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej" prosimy telefonować pod numerem naszej infolinii: 0 801 00 30 31 lub pisać na adres e-mail: [email protected]

Ważne postanowienia regulaminowe korzystania z usługi "TOK":

 1. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi "TOK" ograniczonej liczbie firm.
 2. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia możliwości skorzystania z usługi "TOK".
 3. Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi
 4. Numery telefonów TOK są okresowo zmieniane, o czym użytkownicy są powiadamiani.
 5. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania numerów telefonów przypisanych do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej bez podania przyczyn (o czym użytkownicy TOK zostaną poinformowani komunikatem na stronie www.zpchr.info oraz www.tok.zpchr.pl)
 6. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje o możliwości wystąpienia braku połączenia telefonicznego z konsultantem w określonym w terminarzu dniu i godzinach z powodu zajętości linii telefonicznej wykorzystywanej w danej chwili przez innych użytkowników TOK oraz przyczyn osobistych leżących po stronie konsultantów
 7. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika
 8. Więcej informacji znajduje się w regulaminie. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika
 • Edyta Sieradzka

  Szczegóły »
  Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
  Zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
  Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.

  Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

  E-mail: [email protected]
 • Dorota Myszkiewicz

  Szczegóły »
  ekonomista
  Zawód wykonywany: główny księgowy w zakładzie pracy chronionej
  Specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością.

  Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej z branży produkcyjnej, auditor wewnętrzny ISO 9001:2009. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl.

 • Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Szczegóły »
  Dyrektor ds. Prawnych
  Zawód wykonywany: Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej
  Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

  E-mail: [email protected]

Przejdź do zamówienia »

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących "Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej" prosimy telefonować pod numerem naszej infolinii: 0 801 00 30 31 lub pisać na adres e-mail: [email protected]

Ważne postanowienia regulaminowe korzystania z usługi "TOK":

 1. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi "TOK" ograniczonej liczbie firm.
 2. Administracja usługi - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje, że zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia możliwości skorzystania z usługi "TOK".
 3. Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi
 4. Numery telefonów TOK są okresowo zmieniane, o czym użytkownicy są powiadamiani.
 5. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania numerów telefonów przypisanych do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej bez podania przyczyn (o czym użytkownicy TOK zostaną poinformowani komunikatem na stronie www.zpchr.info oraz www.tok.zpchr.pl)
 6. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna informuje o możliwości wystąpienia braku połączenia telefonicznego z konsultantem w określonym w terminarzu dniu i godzinach z powodu zajętości linii telefonicznej wykorzystywanej w danej chwili przez innych użytkowników TOK oraz przyczyn osobistych leżących po stronie konsultantów
 7. Administracja usługi Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika
 8. Więcej informacji znajduje się w regulaminie. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika

Przed skorzystaniem z usługi "TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA" prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI "TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA" ("TOK") - tok.obpon.pl

 1. Korzystając z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA zyskujecie Państwo możliwość telefonicznej konsultacji z doradcami współpracującymi z firmą OBPON - specjalistami do spraw zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.
 2. Aby uzyskać dostęp do numerów telefonów "TOK" oraz dyżurów poszczególnych konsultantów prosimy o zalogowanie się z wykorzystaniem loginu i hasła otrzymanych od naszej firmy (login i hasło są takie same jak w przypadku korzystania z innych usług naszej firmy). Login i hasło umożliwiające zalogowanie się i wgląd w numery telefonów oraz godziny funkcjonowania usługi otrzymuje się po dokonaniu zamówienia i opłaceniu faktury. W przypadku firm korzystających z innych usług naszej firmy, korzystanie z usługi "TOK" odbywa się z wykorzystaniem już posiadanych kodów dostępu - po dokonaniu zamówienia opiekun Waszej firmy aktywuje dodatkową usługę na Waszym koncie.
 3. Dane konsultantów oraz godziny funkcjonowania usługi "TOK" widoczne są po zalogowaniu.
 4. Aby uzyskać login i hasło do możliwości korzystania z usługi "TOK", należy przejść do cennika i wybrać odpowiedni wariant dostępu do usługi
 5. W celu uzyskania szczegółowych informacji o "TOK" należy zapoznać się z zawartością zakładek: Zakres tematyczny, Konsultanci "tok", Regulamin użytkownika
 6. Kontakt z konsultantami "TOK" możliwy jest wyłącznie w godzinach funkcjonowania usługi widocznych aktualnie na stronie tok.obpon.pl (po zalogowaniu)
 7. Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy celem weryfikacji użytkownika. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi
 8. Każdy z konsultantów odpowiada ściśle według określonego zakresu tematycznego przyporządkowanego do danego konsultanta.
 9. Administrator oraz konsultanci zastrzegają sobie możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi, jeśli wykracza ona poza określony zakres tematyczny lub wymaga pozyskania dodatkowych informacji.
 10. Administrator i konsultanci zastrzegają sobie możliwość przedłużenia (przełożenia terminu) udzielenia odpowiedzi na inny umówiony termin, jeśli odpowiedź wymaga dodatkowych konsultacji oraz innych dodatkowych przygotowań.
 11. Każdy z konsultantów posiada odrębny numer telefonu komórkowego na potrzeby obsługi "TOK" (numery telefonów widoczne po zalogowaniu). Koszt połączenia wg. stawki lokalnego operatora. Konsultanci posiadają telefony w sieci Plus GSM (administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za połączenia).
 12. Każdy z konsultantów odpowiada telefonicznie na pytania zalogowanych użytkowników według terminarza, w którym określone są ściśle dni tygodnia oraz godziny pracy konsultantów.
 13. Administracja usługi - "TOK" zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi "TOK" ograniczonej liczbie firm.
 14. Administracja usługi - "TOK" zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia możliwości skorzystania z usługi "TOK" bez podania przyczyny.
 15. Numery telefonów "TOK" są okresowo zmieniane, o czym użytkownicy są powiadamiani.
 16. Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA informuje o możliwości wystąpienia braku połączenia telefonicznego z konsultantem w określonym w terminarzu dniu i godzinach z powodu zajętości linii telefonicznej wykorzystywanej w danej chwili przez innych użytkowników TOK oraz przyczyn osobistych leżących po stronie konsultantów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia z konsultantem. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby usługa funkcjonowała w sposób możliwie jak najmniej bezproblemowy.
 17. Czas konsultacji telefonicznych w ramach usługi "TOK" nie jest ograniczony, prosimy jednak o możliwie krótkie i rzeczowe konsultacje ze względu na ograniczoną ilość czasu przewidzianą w dziennym limicie funkcjonowania "TOK" ze względu na potrzebę konsultacji większej ilości klientów korzystających z tej usługi.
 18. Administracja usługi "TOK" zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania numerów telefonów przypisanych do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej bez podania przyczyn (o czym użytkownicy TOK zostaną poinformowani komunikatem na stronie tok.obpon.pl ).
 19. Administracja usługi "TOK" nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika.
 20. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących "TOK" prosimy o kontakt z naszą infolinią: 0 801 00 30 31 lub pisać na adres e-mail: [email protected] .